Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За вересень 2019 – лютий 2020

17 березня 2020 року

У лютому Державною податковою службою не було опубліковано жодного листа чи індивідуальної податкової консультації (далі – «ІПК»), що надавали б оновлені роз’яснення з питань трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»).

Спеціалісти «Делойт» вирішили нагадати про деякі роз’яснення, що були найбільш актуальними протягом останніх шести місяців.


Індивідуальні податкові консультації

Усі індивідуальні податкові консультації можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.


Щодо питань контролю з ТЦУ операцій постійних представництв

Контроль за операціями постійних представництв у своїй поточній редакції почав діяти лише протягом звітної кампанії за підсумками 2018 року. Таким чином, досить очікуваною була велика кількість питань щодо особливостей контролю за господарськими операціями постійних представництв. Серед найбільш актуальних можна виділити такі:

  • Представництво, яке не відповідає ознакам постійного та діяльність якого має суто підготовчий або допоміжний характер, не визнається платником податку на прибуток, і, відповідно, операції такого представництва не визнаються контрольованими.
  • Кошти, отримані від нерезидента на утримання постійного представництва або призначені для перерахування ним на користь резидентів за виконані роботи/послуги для нерезидента, є господарськими операціями для цілей ТЦУ і можуть визнаватися контрольованими за умови досягнення вартісного критерію.


Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм (далі – «ОПФ»)

Питання платників податків щодо контролю за операціями з нерезидентами окремих ОПФ було одним із найбільш актуальних протягом 2019 року; зокрема, значна частина запитів від платників податків стосувалася того, чи підпадають під контроль операції з резидентами Німеччини або Австрії з організаційною формою GmbH & Co.KG, або з резидентами Польщі, що мають організаційну форму Sp. z o.o. Sp. K.

Логічним завершенням дискусії між контролюючим органом та платниками податків стало розширення Переліку ОПФ нерезидентів, операції з якими підпадають під контроль з ТЦУ. До Переліку було включено такі ОПФ резидентів відповідних держав:

  • Австрія – GmbH & Co.KG (командитне партнерство);
  • Німеччина – GmbH & Co.KG, AG & Co.KG, UG & Co.KG (всі – командитні партнерства), GmbH & Co.KGaA, AG & Co.KGaA (обидві форми – акціонерні командитні партнерства), GmbH & Co.OHG (повне партнерство);
  • Польща – Sp. z O.O. S.K. (партнерство з обмеженою відповідальністю), Sp. z O.O. S.J. (повне партнерство).

З інформаційним повідомленням «Делойт» щодо вищезазначеної Постанови №1100 можна ознайомитися за посиланням.
 

Щодо врахування кредит-нот/дебіт-нот у разі визначення вартісного критерію

(ІПК №867 від 18.10.2019 року)

Висновок:

У разі визначення вартісного критерію обсяг контрольованих операцій має обраховуватись за договірною вартістю з урахуванням змін згідно з кредит-нотами/дебіт-нотами. Такі зміни мають бути відображені в звіті про контрольовані операції.

Коментар «Делойт». Законодавство України не містить визначення кредит-ноти або дебіт-ноти і не регулює процедуру їхнього надання. Відповідно до наявної судової практики та листів українських податкових органів (зокрема, розглянутою ІПК), застосування кредит-ноти є прийнятним. Це також підтверджується сучасною діловою практикою в Україні, оскільки українські компанії широко застосовують кредит-ноти як платіжний інструмент у розрахунках з нерезидентами, зокрема як інструмент ТЦУ-коригувань. Кожен випадок застосування кредит-нот/дебіт-нот має бути розглянутий детально, з огляду на унікальні особливості здійснених операцій.
 

Щодо визнання операцій з відступлення права вимоги контрольованими

(ІПК №4104 від 29.08.2019 року, №357 від 25.09.2019 року)

Висновок:

Оскільки операції з відступлення права вимоги впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток платника податків, то такі операції можуть визнаватися контрольованими за умови досягнення вартісного критерію та здійснення таких операцій з пов’язаною особою, резидентом юрисдикції, яка входить до Переліку держав, викладеного в Постанові Кабінету Міністрів №1045 від 27 грудня 2017 року («Перелік низькоподаткових юрисдикцій»), або нерезидентом, ОПФ якого включено до відповідного Переліку.

Коментар «Делойт». Позиція податкових органів відповідає положенням Податкового кодексу України. Ця ІПК варта уваги, оскільки операції з відступлення права вимоги не зазначені напряму в ролі потенційно контрольованих операцій у статті 39 ПКУ, тому платники податків можуть спиратися на висновок податкових органів для аргументації власної позиції.

 

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів «Делойт».

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?