Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 до 31 березня 2020 року

10 квітня 2020 року

У березні Державна податкова служба опублікувала низку важливих індивідуальних податкових консультацій (далі – «ІПК») з питань трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»). Нижче викладено наш огляд, який містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, а також коментар спеціалістів «Делойт» щодо деяких висновків, які потребують детального пояснення.


Індивідуальні податкові консультації

Усі індивідуальні податкові консультації можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.


Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм

(ІПК №978, №986, №1018)

Висновки:

  • Податковий кодекс України не передбачає ведення Державною податковою службою реєстру різновидів організаційно-правових форм нерезидентів, які включено до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток №480 від 4 липня 2017 року (далі – «Перелік ОПФ»).
  • Операції з контрагентами – резидентами Австрії, Німеччини та Польщі, які мають організаційно-правові форми, що не входять до відповідного Переліку ОПФ, не підпадають під визначення контрольованих.

Вищезазначені операції визнаватимуться контрольованими за умови, якщо контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента.

Коментар «Делойт». Постановою Кабінету Міністрів України №1100 від 24 грудня 2019 року було розширено Перелік ОПФ, операції з якими можуть бути визнані контрольованими, починаючи з 1 січня 2020 року. До Переліку було включено такі ОПФ резидентів відповідних держав:

  • Австрія – GmbH & Co. KG (командитне партнерство);
  • Німеччина – GmbH & Co. KG, AG & Co. KG, UG & Co. KG (всі – командитні партнерства), GmbH & Co. KGaA, AG & Co. KGaA (обидві форми – акціонерні командитні партнерства), GmbH & Co. OHG (повне партнерство);
  • Польща – Sp. z O.O. S.K. (партнерство з обмеженою відповідальністю), Sp. z O.O. S.J. (повне партнерство).

З інформаційним повідомленням «Делойт» щодо зазначеної постанови можна ознайомитися за посиланням.


Щодо визнання деяких операцій (відступлення права вимоги, банківських операцій) контрольованими

(ІПК №1016, №1017)

Висновки:

  • Оскільки операції з відступлення права вимоги впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток платника податків, то такі операції можуть визнаватися контрольованими за умови досягнення вартісного критерію.
  • Під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій банком не враховується вартість придбаної/проданої валюти за договорами, укладеними в інтересах третьої особи та за його рахунок. Проте комісійні винагороди за такими операціями враховуються банком під час визначення обсягу контрольованих операцій з кожним контрагентом та відображаються у звіті про контрольовані операції.

Коментар «Делойт». Державна податкова служба звертає увагу на ст. 39.1.1 Податкового кодексу України, згідно з якою контрольованими операціями можуть бути тільки ті операції, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Так, операції з придбання/продажу валюти за договорами, укладеними в інтересах третьої особи, можуть впливати на об’єкт оподаткування тільки в частині комісійної винагороди, тобто під контроль з ТЦУ підпаде тільки комісійна винагорода.
 

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів «Делойт».

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?