Tax & Legal Alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 до 31 липня 2020 року

6 серпня 2020 року

Протягом липня 2020 року Державна податкова служба опублікувала низку важливих індивідуальних податкових консультацій (далі – «ІПК») з питань трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»). Деякі з консультацій стосуються останніх змін, внесених Законом України №466-ІХ до Податкового кодексу України (далі – «ПКУ»). Нижче викладено наш огляд, який містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, а також коментар спеціалістів «Делойт» щодо деяких висновків, які потребують детального пояснення.

Індивідуальні податкові консультації

Усі ІПК можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.

Щодо визначення першого звітного періоду для глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

(ІПК №2694, №2820)

Висновки

Державна податкова служба публікувала аналогічні консультації раніше, позиція податківців з цього питання не змінилася та вказана нижче:

  • У разі здійснення контрольованих операцій платник податків має подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній разом із звітом про контрольовані операції. Положення щодо подання платниками податків повідомлення про участь у міжнародній групі компаній вперше застосовується у 2021 році за підсумками 2020 звітного року (тобто вже у 2021 році необхідно подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній щодо 2020 звітного року).
  • Запит на подання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) може бути надіслано платникам податків, які входять до міжнародних груп компаній, консолідований дохід яких дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн євро. Першим звітним періодом щодо майстер-файлу є фінансовий рік, який закінчується у 2021 році. Майстер-файл має бути надано до контролюючих органів протягом 90 днів з дня отримання запиту.

Коментар «Делойт». З нашими коментарями з цього питання можна ознайомитися в попередніх інформаційних повідомленнях за посиланням.

З послугами компанії «Делойт» щодо надання консультацій з підготовки нових типів звітності з ТЦУ можна ознайомитися за посиланням.

Щодо операцій з продажу товарів (робіт або послуг), які підпадають під вимоги статті 140.5.5 ПКУ

(ІПК №2615, №2654, №3011)

Згідно з оновленою редакцією ст. 140.5 ПКУ, платник податків має збільшити фінансовий результат на суму 30% від вартості товарів, робіт або послуг, що були реалізовані на користь нерезидентів, організаційно-правові форми яких включено до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, або резидентів «низькоподаткових» юрисдикцій (якщо обсяг таких операцій не перевищив 10 млн грн у звітному році). Таке коригування здійснюється за підсумками звітного року. Збільшення фінансового результату не здійснюється, якщо умови таких операцій відповідають принципу «витягнутої руки», згідно з підготовленою документацією з ТЦУ.

Коментар «Делойт». Раніше правило коригування фінансового результату на 30% застосовувалося лише щодо імпортних операцій. Починаючи з 23 травня 2020 року таке правило також застосовується щодо імпортних операцій. Для цілей 2020 року 30% коригування буде застосовуватися до імпортних операцій, здійснених у період з 23 травня до 31 грудня.

Щодо визнання операцій пайового інвестиційного фонду контрольованими

(ІПК №2780)

Господарські операції пайового інвестиційного фонду, керівництво яким здійснює компанія з управління активами (далі – «КУА»), з нерезидентом, організаційно-правову форму якого включено до відповідного Переліку, визнаються контрольованими за умови досягнення вартісного критерію. Проте, оскільки КУА має подавати податкові декларації з податку на прибуток за результатами діяльності кожного свого пайового інвестиційного фонду, КУА має також складати і подавати звіти про контрольовані операції за кожен пайовий інвестиційний фонд, активами якого управляє.

Щодо контролю за операціями підприємства, яке було реорганізовано протягом звітного року

(ІПК №2646)

Якщо протягом звітного року платником податків було проведено реорганізацію шляхом приєднання, підприємство-правонаступник повинно подати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції за весь звітний рік з урахуванням даних реорганізованого підприємства. Також підприємство-правонаступник має право здійснити самостійне коригування цін у контрольованих операціях реорганізованого підприємства.

Щодо питань контролю з ТЦУ операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових форм

(ІПК №2625, №2698, №2779, №2818, №2996)

Висновки

  • Податковий кодекс України не передбачає ведення Державною податковою службою реєстру різновидів організаційно-правових форм нерезидентів, яких включено до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток №480 від 4 липня 2017 року (далі – «Перелік ОПФ»).
  • Якщо нерезидентом, організаційно-правову форму якого включено до відповідного Переліку, у відповідному звітному році сплачувався податок на прибуток, то господарські операції з таким нерезидентом не визнаватимуться контрольованими, за відсутності інших засад визначення операцій контрольованими. Фактична сплата податку на прибуток нерезидентом повинна бути підтверджена документом за формою, затверджена законодавством країни резидентства та належним чином легалізована й перекладена відповідно до законодавства України.
  • Операції з контрагентами – резидентами Німеччини та Польщі, які мають організаційно-правові форми, що не входять до відповідного Переліку ОПФ, не підпадають під визначення контрольованих.

Вищезазначені операції визнаватимуться контрольованими за умови, якщо контрагенти є пов’язаними особами з платником податку або операції здійснювалися через комісіонера-нерезидента.

Коментар «Делойт». З нашими коментарями з цього питання можна ознайомитися в попередніх інформаційних повідомленнях за посиланням.

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів.

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?