Новини

Огляд важливих рішень судів іноземних держав щодо трансфертного ціноутворення

17 серпня 2020 року

Світова судова практика трансфертного ціноутворення може братися до уваги українськими контролюючими органами у тих випадках, коли законодавство України не містить чітких роз’яснень щодо окремих питань. У зв’язку з цим ознайомлення з рішеннями судів іноземних держав може бути корисним українським платникам податків.

Нещодавно судами іноземних держав було розглянуто низку важливих справ з трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»), зокрема щодо таких операцій:

  • нарахування роялті компанією – резидентом Данії на користь швейцарської материнської компанії (рішення Верховного суду Данії щодо Adecco);
  • експорту урану компанією – резидентом Канади, що займається видобутком руди, на користь пов’язаної трейдингової компанії в Швейцарії (рішення Апеляційного суду Канади щодо операцій Cameco).

Нижче розглянемо позиції платників податків, контролюючих органів та судів більш детально щодо кожної справи.

Рішення Верховного суду Данії щодо операції з нарахування роялті (Adecco Case)

Компанія – резидент Данії, що входить до складу міжнародної групи компаній з підбору персоналу, нараховувала роялті на користь швейцарської материнської компанії, відповідно до умов ліцензійної угоди. Угода надавала право на використання торговельних марок, а також надання певних послуг, зокрема доступу до клієнтської бази. Діяльність данської компанії протягом декількох років була збитковою.

Підхід до аналізу з ТЦУ платника податків

Ставку роялті було підтверджено платником податків результатами порівняльного аналізу, проведеного з використанням методу порівняльної неконтрольованої ціни (далі – «ПНЦ») на основі зіставних операцій між третіми особами (тобто «зовнішніх операцій»). Додатково ставку роялті також було підтверджено з використанням зіставних ліцензійних угод, укладених швейцарською материнською компанією з непов’язаними ліцензіатами (тобто «внутрішніх операцій»).

Підхід до аналізу з ТЦУ податкових органів

Під час перевірки з ТЦУ податкові органи Данії визнали, що підхід, застосовуваний платником податків, є необґрунтованим. У своєму рішенні податкові органи надали результати власного аналізу з ТЦУ на основі методу чистого прибутку. В межах такого аналізу данську компанію було вибрано стороною, що тестується, а зіставними компаніями було вибрано компанії – резидентів Данії.

Рішення Верховного суду

У червні 2020 року Верховний суд Данії прийняв рішення, згідно з яким: (1) використання платником податків методу ПНЦ є обґрунтованим; (2) підхід до аналізу, застосовуваний податковими органами Данії в межах перевірки з ТЦУ, є необґрунтованим. Більшість суддів визнала, що контролюючий орган не зміг довести, що ставка роялті не відповідає принципу «витягнутої руки». Збиткова діяльність платника податку була відхилена судом як підстава для оскарження ринкового рівня ставки роялті. Отже, контролюючий орган не мав підстав для здійснення коригування податкової бази щодо операцій з нарахування роялті. 

Рішення Апеляційного суду Канади щодо операції з експорту сировинних товарів (Cameco Case)

Компанія – резидент Канади займається видобутком уранової руди та реалізовує її на користь пов’язаної компанії в Швейцарії, що співпрацює з виробниками та дистриб’юторами в усьому світі. Уранова руда постачалася між зазначеними компаніями в межах Договорів з придбання урану (далі – «ДПУ»), які встановлювали фіксовану ціну на уранову руду на майбутній період. Швейцарська компанія, зі свого боку, надалі реалізовувала продукцію на користь пов’язаної компанії в США, що перепродавала її непов’язаним покупцям на ринку. Схему реалізації уранової руди наведено нижче:

Cameco Canada –> Cameco Switzerland –> Cameco US –>  Непов’язані покупці

Умови продажу урану від Cameco Switzerland до Cameco US були дзеркальними до умов продажу від Cameco US кінцевим клієнтам, за винятком того, що ціна була на 2% нижчою, завдяки чому американська компанія заробляла 2%-ну маржу від перепродажу.
Оскільки з часом ціни на уран у світі значно зросли, а ціна в межах ДПУ між Cameco Canada та Cameco Switzerland залишалася зафіксованою на одному рівні, це призвело до значного збільшення прибутковості швейцарської компанії.

Підхід до аналізу з ТЦУ платника податків

Ціни в межах ДПУ встановлювалися з урахуванням даних бази TradeTech, які включали ціновий аналіз та прогноз, аналіз ринку уранової продукції та інші індустріальні дані. Платник податків застосовував метод ПНЦ для підтвердження того, що умови операцій відповідають принципу «витягнутої руки», зокрема з використанням інформації щодо операцій Cameco Switzerland з третіми особами – виробниками урану.

Позиція податкових органів

Канадські податкові органи стверджували, що ДПУ були фіктивними та встановлювали надто низькі ціни на продукцію, внаслідок чого прибуток канадської компанії був занижений, а її рентабельність не відповідає принципу «витягнутої руки». Відповідно до позиції податкових органів, розподіл прибутку від операції з постачання руди був несправедливий, оскільки основну частину прибутку отримувала швейцарська компанія групи. На думку контролюючого органу, саме канадська компанія повинна була отримувати значний прибуток, адже саме вона виконувала більший набір функцій порівнюючи з іншими компаніями.

Позиція судів

Апеляційний суд Канади, так само як і суд першої інстанції, виніс рішення на користь платника податків. Одним з основних аргументів суду стало те, що більша частина прибутку має бути віднесена до особи, яка несе найбільш значні ризики зниження ринкової вартості продукції. Оскільки ціна на уранову руду була зафіксована положеннями ДПУ, саме трейдингова швейцарська компанія несла найбільші ризики від потенційної зміни ринкової ціни на уран, котра могла як зрости, так і суттєво знизитись.

Також суд наголосив на тому, що основним питанням є те, чи здійснювали би подібні операції непов’язані треті особи, а не певна виокремлена компанія (у цьому випадку – Cameco Canada). Відповідно до рішення суду на основі наданих доказів, операції між канадською та швейцарською компаніями не були фіктивними та відповідали ринковим умовам.

Інформація щодо судових рішень, надана в цьому огляді, отримана на основі публічно доступної інформації. Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не можуть бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів.

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно будь-яких питань з трансфертного ціноутворення.
 

Чи була корисною ця інформація?