Operations Transformation Offerings

Рішення

Трансформація операційних процесів

Підвищення операційної ефективності

Нашим клієнтам доводиться постійно пристосовуватися до змін у бізнес-середовищі, яке відрізняється невизначеністю економічної кон’юнктури та нормативно-правового клімату, зростанням очікувань клієнтів та їхнім швидким переходом до використання нових технологій та каналів зв’язку. Фахівці компанії «Делойт» з підвищення операційної ефективності мають унікальний багаж галузевих та функціональних знань для здійснення трансформації ключових процесів із застосуванням гнучких підходів. Ми працюємо з клієнтами з усіх галузей, використовуючи рішення нового покоління, в тому числі інструментів роботизованого та когнітивного підходу, ми допомагаємо оптимізувати операційну діяльність та забезпечити її відповідність тим завданням, які організація ставить щодо витрат, якості обслуговування клієнтів і показників зростання.

Підвищення рівня обслуговування
Ми допомагаємо клієнтам розробляти та впроваджувати нові процеси для розширення та поглиблення досвіду з урахуванням їхніх уподобань і потреб.

Дотримання нормативно-правових вимог
Ми допомагаємо клієнтам здійснювати оптимізацію процесів та трансформацію бізнесу в умовах посилення нормативно-правових вимог.

Перебудова процесів
Ми допомагаємо нашим клієнтам перебудовувати робочі процеси та виявляти можливості їхньої автоматизації, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів та позбавитися зайвих витрат.

Перехід на цифрові технології
Ми допомагаємо нашим клієнтам розробляти процеси, що працюють на основі цифрових технологій, та впроваджувати їх по всіх каналах.

Проектування моделей підприємств та програми трансформації

Проектування моделей підприємств. Ми допомагаємо організаціям здійснювати операційні зміни, необхідні для досягнення їхнього бачення свого місця у майбутньому. Ми поєднуємо стратегію та бізнес-модель з відповідною операційною моделлю – при цьому досягається необхідна гнучкість організаційних процесів, визначаються необхідні для досягнення успіху компетенції, використовується увесь технологічний потенціал, а підприємства починають запроваджувати сучасні технології, що сприятимуть їхньому процвітанню в сучасному цифровому світі.

Програми трансформації. Ми допомагаємо організаціям створювати, реалізовувати і управляти масштабними трансформаційними програмами, орієнтованими виключно на підвищення цінності підприємства.

Організації

Ми допомагаємо підприємствам у реалізації їхніх стратегій шляхом:

  • визначення порядку взаємодії між корпоративним центром, підрозділами, клієнтськими сегментами, функціями підтримки та територіально відокремленими офісами;
  • розробки бізнес-функціоналу та багаторівневих операційних моделей, які повною мірою використовують потенціал цифрових технологій та уможливлюють інтеграцію технологічних рішень в усіх сферах моделі підприємства, а також забезпечують організаційну гнучкість для оптимізації всіх напрямів діяльності, роботи окремих функцій та підрозділів.

Надання результатів, що виправдовують очікування

  • Ми формуємо цілісну картину діяльності підприємства, яку представляємо його керівникам, а також забезпечуємо розроблені з урахуванням галузевої специфіки інструменти для прийняття важливих рішень, управління ризиками та ресурсами, які допомагають орієнтуватися у дорожній карті проекту та визначати оптимальний курс досягнення поставлених цілей із найменшими опором, витратами та затримками.
  • Підхід «Делойт» до трансформації побудовано на значному досвіді компанії у впровадженні змін у межах широкомасштабних і комплексних трансформацій у різних галузях, при цьому потреби у відповідних трудових ресурсах, процесах, системах та інструментах управління критичними точками інтеграції та факторами ризику – завжди у центрі уваги.

Трансформація процесу стратегічного управління витратами

Ми допомагаємо клієнтам здійснювати стратегічну оптимізацію та узгодження витрат шляхом впровадження традиційних методів, стратегій скорочення витрат, розроблених на основі цільової операційної моделі, та провідних рішень для управління витратами із застосуванням автоматизації та когнітивних технологій. Наша кінцева мета — допомагати клієнтам трансформувати бізнес та операційну діяльність таким чином, щоб організувати структурований сталий робочий процес, який уможливить економію витрат, збільшення прибутку та стратегічний розподіл ресурсів для реалізації ініціатив з економічного зростання.

Заощадження

Заощадження задля фінансового оздоровлення. У центрі уваги — невідкладні заходи зі зменшення витрат, підвищення ліквідності, забезпечення стабільності і запровадження програм заощадження для запобігання погіршенню стану бізнесу.

Фінансування

Заощадження задля фінансування. У центрі уваги — заходи з оптимізації витрат, забезпечення конкурентоспроможності та запобігання надмірного скорочення витрат, яке може стримувати зростання в майбутньому, а також здійснюється перерозподіл витрат для інвестицій в стратегічні напрями бізнесу.

Зростання

Заощадження задля зростання. Впровадження або розробка масштабованої платформи контролю за витратами або бізнес-платформу задля стимулювання зростання та інвестування у розвиток основних можливостей, водночас реалізуючи диференційовану бізнес-стратегію.

Трансформації

Заощадження задля трансформацій. Підвищення ефективності бізнесу шляхом застосування якісно нових підходів до управління витратами (як-от автоматизація та використання когнітивних рішень) для запровадження гнучких, так званих agile-стратегій ведення бізнесу та створення об'єктивних передумов для процвітання підприємства у динамічному ринковому середовищі.

Послуги міжнародним організаціям

Фахівці компанії «Делойт» з надання послуг міжнародним організаціям допомагають упорядкувати взаємодію між багатьма зацікавленими особами, пропонуючи власну глобальну, оперативну, інтегровану та динамічну мережу обслуговування клієнтів. «Делойт» намагається забезпечувати очікувані результати за принципом «вчасно й повсякчасно» шляхом організації мережі відповідних «вузлів», вибудовуючи єдину модель управління та стандартизовану інфраструктуру для надання послуг у всіх регіонах присутності клієнтських компаній, для усіх їхніх підрозділів, а також функцій і бізнес-процесів – все це для підвищення якості та ефективності процесу обслуговування. Паралельно ми розробляємо платформи нового покоління на базі SMAC-технологій (соціальні мережі, мобільні додатки, аналітика, хмарні сервіси) із застосуванням інструментів інтелектуальної автоматизації.

Побудова надійного фундаменту

Ми допомагаємо організаціям перебудувати процеси та послуги шляхом утворення високоефективних централізованих операційних моделей з високим рівнем стандартизації процедур та низькими витратами. ці моделі не лише ефективно підтримують бізнес-процеси, що вже існують у компанії, а й створюють умови для подальшого розширення діяльності компанії в одному регіоні чи у ряді країн, водночас забезпечуючи її можливістю зосередитися на своїй основній діяльності.

Аутсорсинг

Ми допомагаємо організаціям визначити вартість аутсорсингу та надаємо підтримку протягом усього життєвого циклу аутсорсингового проекту, зокрема щодо питань у сфері ІТ, фінансування, матеріально-технічного забезпечення та специфічних для галузі процесів.

Модернізація

Ми допомагаємо нашим клієнтам модернізувати послуги, які передані на аутсорсинг або надаються загальними центрами обслуговування, в тому числі сприяємо у впровадженні та підготовки до користування новими технологіями (наприклад, інструментами роботизації).

Стратегія управління нерухомістю та розміщенням ресурсів

Ми допомагаємо підприємствам створювати значну цінність кожним рішенням стосовно нерухомості чи розташування ресурсів. Ми оптимізуємо операції із нерухомістю та плани розміщення ресурсів підприємств, поєднуючи для цього революційні стратегії та новітні технології у сфері бізнес-аналітики нерухомості та розташування, щоб допомогти підприємствам скорочувати витрати, знаходити нові кадри та мінімізувати супутні ризики.

Трансформація управління нерухомістю

Ми допомагаємо організаціям вирішувати питання, пов'язані з портфелем об'єктів нерухомості, операційною моделлю, стратегією щодо створення робочого простору та технологіями у сфері нерухомості, впроваджуючи комплексні програми, які створюють додану цінність, а також оптимізувати процес надання послуг і знизити супутні ризики.

Реалізація технологічних можливостей

Ми здійснюємо трансформацію процесу управління об'єктами нерухомості за допомогою технології, що дає змогу ефективно планувати та управляти портфелем нерухомості й складати відповідну звітність. Ми забезпечуємо узгодженість з та відповідність чинним стандартам бухгалтерського обліку, що стосуються орендних договорів.

Стратегія розміщення ресурсів

Ми допомагаємо організаціям вирішувати складні питання, пов'язані з розташуванням потужностей та визначенням необхідної площі ділянки, спираючись на стратегії та методологію, яка охоплює такі аспекти, як-от вибір місця у будь-який частині світу, аналіз відповідності обраних ділянок потребам бізнесу, комплексна перевірка ділянок та ринку праці, а також перемовини щодо системи винагороди.

Рішення для закладів охорони здоров'я

Наші фахівці з впровадження технологічних рішень у сфері охорони здоров'я співпрацюють з адміністраторами медичних установ, лікарями та керівниками з операційних питань. В рамках наших послуг ми підтримуємо перехід медичних закладів на використання інтегрованих систем управління клінічною та фінансовою інформацією пацієнтів, завдяки яким підвищується як ефективність лікування, так і операційні й фінансові показники діяльності медичних закладів.

Ми допомагаємо нашим клієнтам підтримувати нормативну-правову відповідність, при цьому у центрі уваги залишається економічна доцільність і поліпшення якості медичної допомоги та результатів лікування. Рішення охоплюють усі аспекти, від визначення стратегії та впровадження рішень до оптимізації їхнього функціонування після запуску – все це супроводжується допомогою з вибором системи, реалізації переваг та можливостей, операційною трансформацією і перебудовою робочого процесу, інтеграцією систем, а також консультаціями щодо управління змінами та навчання, взаємодією з лікарями та управління великими проектами.

Визначення обсягів

Оцінювання обсягів робіт та планування, вибір системи, створення моделей управління.

Впровадження

Надання інструкцій щодо перебудови процесів і консультацій щодо дотримання передового досвіду, інтеграція систем та архітектурних платформ (фреймворків), забезпечення рішень для взаємодії з пацієнтами.

Втілення змін

Сприяння адаптації кінцевого користувача, створення та виконання планів обміну інформацією, побудова стратегій взаємодії з лікарями та терапевтами.

Оптимізація

Впровадження системи оцінювання ефективності клінічного лікування, побудова функцій ЕМК 2.0, як-от корпоративна аналітика, управління здоров'я населення та автоматизація процесів.

Цикл отримання доходів

Надаючи повний пакет послуг з трансформації циклу отримання доходу, ми допомагаємо клієнтам-постачальникам медичних послуг досягати поставлених фінансових цілей щодо підвищення доходу, прискорення припливу грошових коштів і зниження витрат, водночас забезпечуючи поліпшення якості обслуговування пацієнтів. Для цього використовуються такі підходи:

Трансформація процесів

Перебудова процесів і операційної моделі, удосконалення технології та зниження витрат
за рахунок роботизації та автоматизації процесів.

Підвищення якості обслуговування

Розробка та впровадження стратегії взаємодії з клієнтами та digital-пацієнтами для підвищення ефективності та результативності роботи, а також рівня задоволеності клієнтів.

Оптимізація документообігу

Підвищення якості клінічної документації та точності медичного кодування, удосконалення процесів отримання доходу та звірки показників для збільшення чистого доходу.

Зниження ризиків

Оцінка відповідності ключових систем і процесів вимогам регуляторів як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих суб'єктів.

Роботизація та когнітивні інновації

Фахівці компанії «Делойт» з трансформації операційних процесів застосовують методику роботизованої автоматизації процесів (RPA) та когнітивні технології для підвищення продуктивності бізнесу, точності виконання процесів та якості обслуговування клієнтів шляхом доповнення або повторення дій, зазвичай виконуваних людиною. Когнітивні переваги компанії «Делойт» – це загальна назва послуг з роботизації та впровадження когнітивних інновацій, які можуть застосовуватися у різних галузях. Ми пропонуємо три пакети таких послуг:

Оптимізація

Збільшення ролі працівників у ланцюгу створення цінності та ефективність діяльності – використання програмного забезпечення, яке уможливлює доповнення або повторення дій та рішень, зазвичай виконуваних людиною-працівником, дає змогу зменшити кількість технічних помилок, скоротити час і витрати.

Приклад: RPA-інструменти (роботизованої автоматизації процесів) обробляють операції з кредитними картками майже миттєво на підставі попередньо заданих правил.

Аналіз

Надання клієнтам чіткого уявлення про їхню діяльність за допомогою когнітивної аналітики даних для підвищення ефективності та виявлення можливостей для зростання.

Приклад: Функціонал з обробки природної мови (NLP) автоматично генерує форми та листи на підставі введених даних.

Залученість клієнтів

Використання інтелектуальних агентів для забезпечення необхідного рівня персоналізації клієнтів, а також використання цільових аналітичних даних для розширення взаємодії з клієнтами.

Приклад: Чат-боти забезпечують підтримку першого рівня, яка надається безпосередньо клієнтам під час їхнього звернення до контакт-центру.