strategy consulting

Послуги

Стратегія

Впевнене зростання

Стратегії вашої організації, спрямовані на вирішення актуальних питань з розвитку та інновацій, кадрового потенціалу і технологій, нормативного регулювання та ризиків – формують майбутнє вашого бізнесу. Як добре вони працюють?

Підрозділ компанії «Делойт» зі стратегічного консультування допомагає найбільш впливовим організаціям всього світу досягати відчутних результатів завдяки вдалим рішенням щодо найважливіших стратегічних питань. Ми будуємо довгострокові взаємини з керівниками і працюємо разом для створення ефективних стратегій, що охоплюють широке коло питань. Від визначення стратегії розвитку компанії чи структурного підрозділу до пошуку нових можливостей для розвитку, від розробки комерційних моделей ціноутворення до використання технології цифрових прототипів та інноваційних рішень, ми застосовуємо найсучасніші підходи з інтегрованими галузевими знаннями і досвідом для розробки і виконання комплексних, індивідуально розроблених стратегій задля забезпечення упевненості в майбутньому.

Зміст

Стратегічний консалтинг, який враховує особливості вашого бізнесу

Сьогодні ключовим чинником сталого розвитку є позитивний цикл зростання, в рамках якого ви визначаєте, в якому напрямі діяти, що потрібно для досягнення успіху і як зберегти актуальність вашої бізнес-моделі в майбутньому. Наші спеціалісти зі стратегічного консалтингу мають глибокі галузеві та функціональні знання і володіють численними спеціалізованими методологіями для вирішення складних завдань.

Ми співпрацюємо з керівництвом та відповідними підрозділами організацій з метою розробки ефективних корпоративних стратегій і стратегій розвитку бізнес-підрозділів, а також забезпечення узгодження їхніх дій в рамках всієї організації. Розроблюючи та впроваджуючи інтегровані програми розвитку, ми допомагаємо найвищому керівництву компаній знайти оптимальний баланс між рішеннями завдань з розробки довгострокових стратегій і досягненням короткострокових результатів. Ми є однієї з небагатьох компаній, які надають послуги зі стратегічного консалтингу з застосуванням інноваційних розробок, і допомагаємо організаціям використовувати можливості, які відкриваються, розробляючи актуальні пропозиції та відкриваючи нові напрями діяльності.

Цільові ініціативи з ціноутворення можуть сприяти суттєвому зростанню виручки та рентабельності. Ми допомагаємо клієнтам у розробці стратегій і процедур ринкового ціноутворення відповідно до стратегії організації. Крім того, ми надаємо найвищому керівництву варіанти оптимізації процесу управління бізнесом, інтегруючи цифрову стратегію організації до загальної бізнес-стратегії. Наш досвід роботи з директорами з маркетингу та реклами у процесі їхнього розвитку на шляху до нинішньої ролі допомагає нам використовувати широкі галузеві знання для сприяння клієнтам у визначенні та здійсненні ефективних маркетингових стратегій.

Ми допоможемо вам збільшити продуктивність завдяки прискоренню зростання та зниження ризиків під час прийняття стратегічних рішень: від розробки стратегії до її реалізації.

Прикмети галузевих революцій

«Як можна передбачити неочікувані загрози, які можуть зашкодити бізнесу?» – саме це питання турбує власників бізнесу. Щодня ми намагаємося управляти очікуваними подіями і речами, які можемо контролювати: розвитком необхідних здібностей, забезпеченням ресурсів у потрібному місці та в потрібний час, підтримкою досягнутого рівня маржі, збільшенням доходів і задоволенням потреб клієнтів. Ці очікувані виклики є досить складним завданням. Але як щодо управління непередбачуваними, руйнівними подіями, що впливають на бізнес?

Винятковий рівень ефективності: невідновлюваний ресурс

Що відбувається, коли компанія досягає вершини свого успіху? Чи існують інші можливості для розвитку? Високий рівень ефективності, як свідчить дослідження, не є таким вразливим чи сталим показником, як багато хто вважає. Він є пласкою вершиною гори, до якої цілком можливо дістатися, але на якій важко втриматися. Головне – зосередитися на забезпеченні рентабельності, а не на збільшенні доходів чи створенні вартості.

The Three Rules

For more perspectives, please visit our topics page.