Strategy Services Deloitte CIS

Рішення

Стратегія

Впевнене зростання

Стратегії вашої організації, спрямовані на вирішення актуальних питань з розвитку та інновацій, кадрового потенціалу і технологій, нормативного регулювання та ризиків – формують майбутнє вашого бізнесу. Як добре вони працюють?

Підрозділ компанії «Делойт» зі стратегічного консультування допомагає найбільш впливовим організаціям всього світу досягати відчутних результатів завдяки вдалим рішенням щодо найважливіших стратегічних питань. Ми будуємо довгострокові взаємини з керівниками і працюємо разом для створення ефективних стратегій, що охоплюють широке коло питань. Від визначення стратегії розвитку компанії чи структурного підрозділу до пошуку нових можливостей для розвитку, від розробки комерційних моделей ціноутворення до використання технології цифрових прототипів та інноваційних рішень, ми застосовуємо найсучасніші підходи з інтегрованими галузевими знаннями і досвідом для розробки і виконання комплексних, індивідуально розроблених стратегій задля забезпечення упевненості в майбутньому.

Трансформація бізнесу

Успішні компанії передбачають радикальні зміни й пристосовуються до них, обираючи відповідний напрямок розвитку та нарощуючи компетенції, необхідні, щоб залишатися на ринку на крок попереду. Фахівці компанії «Делойт» з трансформації операційних процесів співпрацюють із керівниками компаній для прискорення ефективної трансформації на всіх рівнях компанії, допомагаючи їм, зокрема, сформулювати амбітні цілі та стратегію здійснення трансформації бізнесу, сформувати нові бізнес-моделі, а також визначити пріоритетні стратегічні можливості й найважливіші завдання операційних моделей.

Вони також тісно співпрацюють із фахівцями з проектування моделей підприємств у складі департаменту трансформації операційних процесів з метою подальшої розробки таких можливостей та операційних моделей, а також залучають своїх колег іншого профілю для побудови комплексної програми з трансформації бізнесу. Після цього ми допомагаємо клієнтам зібрати всі аспекти в єдину наочну картину, утримуючи неослабну увагу на створенні такої цінності, якої вони прагнуть.

Наші підходи, інструменти та засоби прискорення трансформації бізнесу можна застосовувати до цілого спектру докорінних перетворень, що їх сьогодні намагаються запроваджувати керівники компаній. Іншими словами, ми створюємо необхідний контекст, у якому наші клієнти можуть продовжувати трансформацію більш впевнено, та пропонуємо свою допомогу у розробці та реалізації трансформації для досягнення їхніх амбітних цілей щодо створення цінності.

Корпоративна стратегія та стратегія бізнес-підрозділів

Фахівці «Монітор Делойт» з розробки стратегій компаній та їхніх підрозділів допомагають найбільш великим та інноваційним підприємствам визначати стратегічні напрями та приймати важливі рішення як на корпоративному рівні, так і на рівні окремих підрозділів чи регіонів, зокрема, здійснювати стратегічне планування, оптимізувати корпоративний портфель, виявляти можливості для зростання як за рахунок власного потенціалу, так і шляхом нарощування сил ззовні, розробляти стратегії конкуренції виходити на нові ринки та формувати та планувати сценарії своїх дій.

Наші підходи, інструменти та засоби трансформації бізнес-моделей можна застосувати до цілого переліку проблем, з якими сьогодні веде боротьбу управлінський персонал. Іншими словами, ми створюємо умови для впевненого здійснення змін нашими клієнтами та пропонуємо свою допомогу в розробці програми трансформації, щоб досягти реального результату та збільшити вартість у майбутньому.

Цифрова стратегія

Цифровий простір об'єднує людей та речі таким чином, що біти інформації починають керувати та наче замінюють собою «атоми» у кожному виді діяльності, кількість яких постійно збільшується. Як наслідок, компаніям доводиться переосмислювати власні підходи до створення цінності для клієнтів, бізнес-моделі, що визначають їхню конкурентну позицію, операційні моделі досягнення успіху та екосистеми, в яких вони здійснюють свою діяльність.

Головні вимоги щодо зниження витрат виробництва та більшої диференціації продуктів все ще залишаються актуальними. Проте нові перспективи, що відкриваються у бізнес-середовищі завдяки цифровим технологіям, змінили не лише сукупність доступних варіантів і пріоритетність альтернатив, а й сам контекст, в якому обирається той чи інший варіант.

Фахівці «Монітор Делойт» з розробки цифрових стратегій допомагають компаніям оцінювати можливі операційні та бізнес-моделі, моделі взаємодії з клієнтами та екосистеми, розробляти та втілювати їх на практиці. Крім того, ми допомагаємо організаціям розробляти, тестувати та формувати нові пропозиції, запозичуючи економічні та гнучкі методи роботи зі світу стартапів, а також пропонуємо індивідуальні навчальні програми з основ цифрових технологій як для керівників компаній, так і для більш широкого кола працівників.

Інновації

Компанія може спрямовувати зусилля на відкриття якихось фантастичних винаходів, або на вдосконалення вже існуючих технологій, або на розуміння, як приборкувати цифрову революцію, проте незалежно від цього її процвітання та зростання починаються саме з інновацій. Практика глобальних конструкторських інновацій компанії «Делойт» на базі інноваційного підрозділу «Доблін» (Doblin), поєднує виняткові компетенції, інструменти та експертів і допомагає підприємствам створювати нові джерела зростання й економічного процвітання, а також швидко виводити свої інновації на ринок.

Поєднавши стратегію, суспільні науки та технології, ми використовуємо наші розробки на кожному етапі ланцюгу створення цінності компанії, щоб відкривати нові бізнес-можливості та стимулювати безперервне зростання. Для сприяння підприємствам у отриманні найкращих результатів ми докладаємо зусиль у трьох основних напрямах:

  • розробка та впровадження якісно нових стратегій щодо інновацій, які встановлюють амбітні цілі перед компаніями;
  • проектування, створення та використання інновацій для досягнення цих цілей;
  • розширення можливостей для створення інновацій у ході гнучких, так званих Agile-процесів, завдяки великому професійному досвіду, різноманітним навичкам та за підтримки партнерів.