Strategy Services Deloitte CIS

Рішення

Стратегія

Стратегії корпорацій та бізнес-підрозділів

Консультанти компанії «Делойт» зі стратегії корпорацій та бізнес-підрозділів допомагають найбільшим та найінноваційнішим компаніям визначати їхні стратегічні напрямки і приймати ключові рішення як на рівні всієї корпорації, так і для конкретних бізнес-підрозділів або географічних регіонів. Ця діяльність включає в себе стратегічне планування, визначення можливостей розширення (органічного та неорганічного), оптимізацію товарного асортименту, планування сценаріїв за умов невизначеності, нової ринкової стратегії і конкурентної стратегії.

Ми також виходимо за рамки визначення стратегії, допомагаючи організаціям зробити наступні кроки, щоб реалізувати свою стратегію і перетворити її на реальність. Це включає в себе програми стратегічного скорочення витрат, стратегії злиття і поглинання, створення стратегічних систем і проектування функціональних можливостей. Від розробки стратегії до її реалізації ми пропонуємо спеціально підібрані послуги і глибокі галузеві ідеї для вирішення найскладніших завдань у бізнесі.

Цифрова стратегія

Цифрові технології з’єднують людей і речі такими способами, які дозволяють бітам керувати або замінювати собою атоми у спектрі діяльності, що постійно розширюється, змушуючи компанії переосмислювати те, як вони створюють цінність для клієнтів, і конкурують з метою захоплення цінності для себе.

«Цифрова Стратегія», продукт компанії «Делойт», дозволяє компаніям реагувати на нові вимоги, що випливають з цифрової технологічної революції, створюючи інтегрований набір рішень, які дозволяють отримувати перевагу за ціною або за ринковою диференціацією.

В основі «Цифрової Стратегії» компанії «Делойт» лежить розуміння того, як цифрове перетворення заново визначає три основні рушійні сили конкурентної переваги — клієнта, платформу та дані. Завоювання прихильності клієнта досі залишається основним завданням, але якщо раніше критичним був контроль над активами, наразі успіх полягає у володінні платформою і активації даних.

Стратегії ціноутворення

Практика ціноутворення та управління рентабельністю компанії «Делойт» допомагає організаціям працювати з цілим спектром стратегій комерційного ціноутворення, процесів і ресурсів, щоб привести їх у відповідність зі стратегіями бізнесу, маркетингу, сегментації клієнтів і каналів збуту.

Починаючи з рушійних сил цінності клієнта і нашарування аналізу та ідей на рівні транзакцій, ми допомагаємо компаніям розкласти їхній бізнес на частини, щоб вони змогли побачити його складові, визначити економічну цінність кожного продукту і клієнта, а також розробити способи роз’яснення та донесення цієї цінності клієнтам за цінами, які відповідають як очікуванням клієнтів, так і меті одержання прибутку.

Клієнтська і маркетингова стратегія

Команда підрозділу клієнтської і маркетингової стратегії компанії «Делойт» допомагає організаціям створювати реальні стратегії зростання і створення цінності, оптимізації портфеля проектів, диференціації та революційних змін. Ми допомагаємо нашим клієнтам досягти органічного зростання з орієнтацією на клієнта. Ми регулярно працюємо з керівниками з маркетингу, брендів або стратегії, які відповідають за досягнення довгострокових ініціатив, в той час як постійно відчувають тиск щодо демонстрації результату і прибутку у стислі строки. Ми допомагаємо їм розробити і реалізувати зміни, що ґрунтуються на інсайтах клієнтів, і забезпечити зростання їхніх підприємств.

Наші послуги зосереджені на трьох типах клієнтів і маркетингових перетворень: (1) зростання і маркетинг, (2) маркетингова аналітика і діяльність, і (3) досвід користувачів та обслуговування. Від стратегії до перетворення ми будемо діяти як архітектори, щоб визначати і оцінювати можливості та розробляти як відповідні стратегії, так і детальні плани для їхнього виконання, зокрема допомогу у створенні та інтеграції можливостей і систем маркетингу так, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір і впевнено рухатися вперед.

Інновації

Незважаючи на те, чи відкриває бізнес чергові великі можливості, або ж розширює ті, що вже наразі має, компанії процвітають і ростуть за рахунок інновацій. Компанія «Делойт» об’єднує широкий спектр виняткових здатностей, інструментів і людей, щоб допомогти організаціям створити нові джерела зростання і процвітання.
Завдяки поєднанню дизайну, стратегії, соціальної науки та техніки компанія «Делойт» працює, щоб віднайти можливості та стимулювати безперервне зростання, яке допомагає компаніям:
1. Встановити та впровадити інноваційну стратегію.
2. Розробити, побудувати та запустити інновації.
3. Стати кращими новаторами шляхом оснащення організації правильними процесами, методами роботи і партнерськими відносинами з метою досягнення інноваційних результатів.
З 1981 року компанія «Делойт» стала засновником дисципліни інновацій і допомогла провідним організаціям зорієнтуватися у турбулентному середовищі, допомагаючи компаніям вирішувати складні та важливі завдання за допомогою чіткого, міждисциплінарного підходу.