Information Management and Analytics

Послуги

Управління інформацією та аналітика

Важливі відповіді на питання щодо шляхів вирішення ваших комлексних бізнес-викликів може ховатися у ваших даних. Підрозділ компанії «Делойт» з аналітики та управління інформацією допоможе вам виявити і розкрити цінність, приховану глибоко всередині великого обсягу даних. Наша глобальна мережа фірм надає стратегічні рекомендації та послуги впровадження ІТ-рішень, щоб допомогти компаніям управляти даними з розрізнених джерел і перетворити їх у точну, корисну інформацію, що забезпечить як підтримку процесу прийняття рішень, заснованих на даних, так і конкурентні переваги. Наш підрозділ вирішує широке коло питань у сфері бізнес-аналітики, управління даними, провідних технологій та аналітичних рішень нового покоління, включно з великими масивами даних, хмарними технологіями і машинним навчанням.

Консультаційні послуги компанії «Делойт» не залежать від певного типу технологій, і ми впроваджуємо рішення для всіх технологій. Ми також пропонуємо готові рішення, що повністю відповідають вимогам вашої галузі та напрямам діяльності.

Проникнення у систему і мережу

Тестування на проникнення (тести на подолання захисту, penetration testing, pentest, пентест) – це послуга у сфері інформаційної безпеки, суть якої полягає в санкціонованій спробі проникнути у інформаційну систему і обійти наявний комплекс засобів її захисту. Процес тестування на проникнення передбачає моделювання реальних дій зловмисника і пошук вразливостей системи захисту та їхню подальшу експлуатацію. Тест на проникнення дозволяє отримати незалежну оцінку та експертний висновок про стан захищеності конфіденційної інформації.

Tech Trends 2016

Реагування на інциденти

Кібератаки стали звичним явищем у всьому світі, становлячи реальну і серйозну загрозу для організацій. Зросла не тільки кількість атак, а і їхня складність, масштабність та летальність. Велика кількість загроз створена, щоб бути непоміченими, водночас як компаніям часто доводиться стикатися з економічними наслідками втраченої інформації та довіри клієнтів.
Традиційні механізми захисту не можуть протистояти силі сучасних кіберзагроз. Багато організацій не мають достатнього рівня обізнаності та необхідну кількість ресурсів, щоб захистити себе від внутрішніх і зовнішніх кіберзагроз. Саме тому впровадження практики розслідування кіберінцидентів є необхідним кроком для забезпечення стабільності бізнесу компаній, збереження клієнтів та постійного розвитку.

Tech Trends 2016

Процес автоматизації. Рекомендації для керівників компаній з роботизації та інтелектуальної автоматизації

Зі зміною характеру виконання робочих процесів виникає необхідність у зміні методів автоматизації. Інструменти роботизації та інтелектуальної автоматизації можуть допомогти бізнесу оптимізувати ефективність надання послуг швидше і дешевше, ніж за допомогою наявних методів, хоча й з деякими важливими обмеженнями.

Big data and analytical models in logistics and SCM

Вплив управлінської інформації на корпоративну культуру

Як правління і керівництво вищої ланки може обґрунтовано оцінити культуру в межах своєї організації? Як вони можуть зрозуміти, чи їхні інструкції та розпорядження забезпечують ефективну і послідовну роботу їхніх працівників?

Cloud technology for financial planning: quick and easy decision making

Контакти

Володимир Вахт

Володимир Вахт

Начальник відділу управління ризиками

Володимир є начальником відділу управління ризиками компанії «Делойт» в Україні, член Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (FCCA). Він має великий досвід у сфері бізнес-трансформації, надаюч... Більше

Андрій Красний

Андрій Красний

Директор, департамент управління ризиками

Андрій обіймає посаду директора департаменту управління ризиками «Делойт» в Україні. Він має більш ніж 11-річний досвід роботи в області консалтингу та управління корпоративними ризиками і більш ніж 2... Більше