Analytics & Information Management

Рішення

Управління інформацією та аналітика

Стратегії щодо управління даними

Як стати «організацією, орієнтованою на управління даними». Ми забезпечимо всі етапи трансформації: від визначення бачення та мети аналітичної функції і до питань трудових ресурсів, процесів, технологій та даних.
Ми допомагаємо визначитися зі стратегією щодо впровадження процесів аналізу даних та обґрунтування даних у процеси прийняття рішень, використання аналітичних даних для вирішення найскладніших бізнес-питань.


Наші пропозиції:

• організація, орієнтована на управління даними;

• цільова архітектура;

• монетизація даних;

• вивчення аналізу та обробки даних;

• студійні та лабораторні послуги;

• стратегічний план та мапа подорожі клієнтів;

• переваги інновацій, зокрема підривних;

• кібераналітика;

• управління новими проектами, співвідношенням ризик/винагорода;

• забезпечення конфіденційності.

Управління великими даними та контент-менеджмент

Розуміння, збір, створення та керування (великими) даними різного обсягу та форми. Дані можуть бути структурованими, напівструктурованими або неструктурованими. Вони можуть перебувати в організації або поза її межами. Дані, для яких характерні великий обсяг, висока швидкість та велике розмаїття, ми називаємо великими даними.

Ми розробляємо та впроваджуємо рішення з надання допомоги нашим клієнтам в управлінні великими даними:

 • управління основними та метаданими;
 • контент-менеджмент;
 • управління та забезпечення якості інформації;
 • системи узгодження даних;
 • управління записами та архівація;
 • інформаційна архітектура і генеалогічний аналіз;
 • структуровані та напівструктуровані (великі) дані;   
 • голосові замітки, зображення, форми та рукописні дані;  
 • Інтернет речей;
 • соціальні та цифрові дані;
 • забезпечення безпеки, контролю та відповідності.

Створення та автоматизація інформації

Перетворює дані в ефективну аналітичну інформацію шляхом розробки та створення інтерактивних та передових візуалізацій, панелей управління та засобів самостійної бізнес-аналітики.

Оскільки обсяги даних зростають, комп’ютери стають швидшими, а аналіз — більш складним, ми допомагаємо організаціям створювати та автоматизувати інформацію.


Наші пропозиції:

• інтеграція даних;

• зберігання даних;

• озера даних та вбудована пам’ять;

• брокераж та обмін даними;

• виявлення та обробка сигналів;

• застосування бізнес-аналітики;

• візуалізація та дослідження даних;

• підготовка та забезпечення технологій протягом життєвого циклу;

• віртуалізація;

• цифрові робочі місця;

• зчеплення блоків;

• роботизована автоматизація процесів (RPA).

Управління ефективністю

Інтегрований процес встановлення, супроводу і вимірювання індивідуальних цілей з продуктивності щодо організаційних цілей і навичок.

Ми забезпечуємо цілісне, 360-градусне бачення для управління ефективністю, що враховує всі функціональні і технічні аспекти.

Наші пропозиції у галузі управління ефективністю підприємства:

• стратегії з управління продуктивністю підприємства;

• консолідації;

• управління витратами;

• планування та прогнозування;

• фінансова та управлінська звітність;

• двигуни бізнес-правил;

• управління цінами та дохідністю;

• моделювання та допомога у прийнятті рішень;

• бізнес-партнерство.

Глибинна аналітика

Використання статистики, математичних розрахунків та засобів розпізнавання образів задля знаходження найкращих рішень для вирішення різних бізнес-завдань. Результати можуть складатися з прогнозної моделі, найкращої альтернативи дії, розбиття на подібні групи або знаходження найкращого рішення, незважаючи на труднощі.

Ми допомагаємо організаціям виокремлювати ефективні аналітичні дані з комплексних наборів даних шляхом використання передових технологій машинного навчання.

• розширена візуалізація та швидке створення прототипів;

• обробка природної мови та аналіз текстів;

• контент-аналіз;

• прийняття рішень у реальному часі та потокова передача даних;

• прогнозна та прескриптивна аналітика машинного навчання;

• керовані дії.

Когнітивні обчислення

Когнітивні обчислення охоплюють обробку природної мови, ймовірнісні міркування, машинне навчання та інші технології ефективного аналізу контексту та пошуку відповідей, схованих в інформаційних масивах майже у реальному часі.

Компанія «Делойт» допомагає розкрити потенційні можливості реструктуризації бізнесу та цілих галузей промисловості за допомогою когнітивних обчислень. Вона допомагає об’єднати низку нових можливостей емуляції і збільшення здатностей людського мозку.

• когнітивне залучення;

• когнітивна автоматизація;

• когнітивне сприйняття та надання форми;

• когнітивний аналіз даних.

Керована аналітична функція

Забезпечення можливостей: розробка відповідних операційних моделей для аналітичних функцій, охоплюючи належні процеси, керівництво, методологію та інструменти.

Компанія «Делойт» надає організаціям підтримку в розробці та впровадженні аналітичної функції, що забезпечує створення справжньої вартості бізнесу. Ми допомагаємо розробити відповідну операційну модель, виховувати «пурпурових» працівників (які однаково володіють бізнесовими та технічними навичками) та впроваджувати відповідні методи та інструменти.

• розробка цільової операційної моделі служби управління інформацією, прийняттям рішень та діяльністю (IDO);

• управління змінами;

• сумісні експертно-консультаційні центри та сумісні послуги;

• розвиток здібностей;

• управління вимогами в Agile-проектах;

• управління портфелем та програмами;

• краудсорсинг.

Кероване управління: аутсорсингова аналітика порівнює можливості з аналітичними даними, отриманими провідними фахівцями організації, проте швидше та більш ефективно.

Компанія «Делойт» пропонує послуги з керованого управління для декількох моделей (за підпискою, аутсорсингова/керована, консультаційна) як більш розумну альтернативу багатьом завданням, які компанії мають вирішувати сьогодні, зокрема й самостійно:

• інфраструктура як послуга;

• платформи як послуга;

• дані як послуга;

• доставка інформації як послуга;

• управління ефективністю як послуга;

• аналіз даних як послуга.

Послуги з кібербезпеки

Зі стрімким розвитком цифрових технологій відсоток виконання операцій в інформаційно-цифровому середовищі постійно збільшується, а світ паперових носіїв, залізних сейфів та замків залишається у минулому. Інформаційні, а разом з ними і фінансові ресурси компаній та приватних осіб переходять в електронний вигляд. Без належного рівня захищеності вони можуть стати легкою здобиччю кіберзлочинців.
Спеціалісти напряму кібербезпеки компанії «Делойт» допоможуть вам із розробкою та впровадженням комплексних рішень, що інтегрують захист та безпеку роботи технологій, бізнес-процесів та персоналу компанії. Галузеві знання, володіння передовими методиками й інструментами, а також досвід виконання міжнародних проектів дозволяють запропонувати гнучкі рішення для безпечної та ефективної роботи вашої компанії.

Ми пропонуємо широкий перелік послуг, що надаються з урахуванням індивідуальних потреб замовника та зрілості компанії. До них належать:

 • тестування на проникнення;
 • оцінка вразливостей;
 • інформаційно-консультаційні послуги з питань кібербезпеки;
 • управління інцидентами;
 • аудити з питань кібербезпеки.

Автоматизація з використанням роботів

Автоматизація з використанням роботів (Robotic Process Automation), або «роботизація», здатна змінити робоче місце сьогодення так само суттєво, як і верстати в період індустріальної революції змінили цех та виробничі лінії на підприємстві. А накопичені знання та досвід, пов’язаний з бізнес-процесами, можуть допомогти реалізувати більш ефективні моделі з меншими витратами.

Потрібні для цього технології вже доступні та розвиваються у двох напрямах. Перший є набором інструментів для роботизації бізнес-процесів і часто називається Robotic Process Automation (RPA). Цей напрям активно розвивався протягом останніх 10 років і сьогодні стоїть на початку широкого використання бізнесом та може бути впроваджений у дуже короткий термін. Другий напрям – інструменти для «інтелектуальної автоматизації», або Cognitive Automation. Створені з використанням когнітивних технологій, ці інструменти лише набувають популярності у використанні, але мають дуже великий потенціал та здатні викликати значні трансформаційні процеси в найближчому майбутньому.

Сьогодні ми вже широко використовуємо інструменти роботизації процесів (RPA) для підвищення ефективності внутрішніх процесів та процесів клієнтів.
 

Контакти

Володимир Вахт

Володимир Вахт

Партнер, керівник департаменту консалтингу

Володимир Вахт – керівник департаменту консалтингу компанії «Делойт» в Україні, член Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (FCCA). Він набув значного професійного та галузевого досвіду, працю... Більше

Андрій Красний

Андрій Красний

Старший менеджер, департамент консалтингу

Андрій має більше 15 років досвіду роботи на різних посадах у сфері управління інформаційними технологіями в компанії «Делойт», а також у великих міжнародних компаніях. За час роботи в «Делойт» Андрій... Більше

Валентин Сисоєв

Валентин Сисоєв

Менеджер, департамент консалтингу

Валентин Сисоєв має більше 12 років досвіду роботи з надання консалтингових і аудиторських послуг у галузі інформаційної безпеки. Валентин надає послуги як експерт з питань інформаційної безпеки для к... Більше