Analytics & Information Management

Рішення

Управління інформацією та аналітика

Важливі відповіді на питання щодо шляхів вирішення ваших комлексних бізнес-викликів може ховатися у ваших даних. Підрозділ компанії «Делойт» з аналітики та управління інформацією допоможе вам виявити і розкрити цінність, приховану глибоко всередині великого обсягу даних. Наша глобальна мережа фірм надає стратегічні рекомендації та послуги впровадження ІТ-рішень, щоб допомогти компаніям управляти даними з розрізнених джерел і перетворити їх у точну, корисну інформацію, що забезпечить як підтримку процесу прийняття рішень, заснованих на даних, так і конкурентні переваги. Наш підрозділ вирішує широке коло питань у сфері бізнес-аналітики, управління даними, провідних технологій та аналітичних рішень нового покоління, включно з великими масивами даних, хмарними технологіями і машинним навчанням.

Консультаційні послуги компанії «Делойт» не залежать від певного типу технологій, і ми впроваджуємо рішення для всіх технологій. Ми також пропонуємо готові рішення, що повністю відповідають вимогам вашої галузі та напрямам діяльності.

Стратегії щодо управління даними

Як стати «організацією, орієнтованою на управління даними». Ми забезпечимо всі етапи трансформації: від визначення бачення та мети аналітичної функції і до питань трудових ресурсів, процесів, технологій та даних.
Ми допомагаємо визначитися зі стратегією щодо впровадження процесів аналізу даних та обґрунтування даних у процеси прийняття рішень, використання аналітичних даних для вирішення найскладніших бізнес-питань.


Наші пропозиції:

• організація, орієнтована на управління даними;

• цільова архітектура;

• монетизація даних;

• вивчення аналізу та обробки даних;

• студійні та лабораторні послуги;

• стратегічний план та мапа подорожі клієнтів;

• переваги інновацій, зокрема підривних;

• кібераналітика;

• управління новими проектами, співвідношенням ризик/винагорода;

• забезпечення конфіденційності.

Цифрові технології у фінансовій сфері

Цифрові технології у фінансовій сфері пропонують фінансовому відділу хмарне середовище для обліку фінансової інформації по ЕМК, а також рішення для управління ефективністю та забезпечення відповідності нормативним вимогам. По суті управління ефективністю організації не є питанням технологій, це – бізнес-вимога. І саме з цього ми виходимо у нашому підході – ми залучаємо фахівців, які володіють значними компетенціями у сфері бізнесу, розуміють галузеву специфіку і мають великий досвід у реалізації проектів, які дають підприємствам змогу оцінювати та управляти власними показниками ефективності.

Ми забезпечуємо цілісне, всебічне бачення управління фінансовими результатами та показниками ефективності, а також дотримання нормативно-правових вимог з урахуванням усіх функціональних і технічних аспектів діяльності підприємства. Кожному клієнтові ми пропонуємо індивідуалізований повний пакет послуг з урахуванням його потреб (від стратегії чи концепції до впровадження чи введення в експлуатацію/керованих послуг) для вирішення найбільш складних завдань, пов'язаних з фінансовою стороною бізнесу, функцією контроллінгу, податковими питаннями, взаємодією з інвесторами та казначейськими операціями.

Створення та автоматизація інформації

Перетворює дані в ефективну аналітичну інформацію шляхом розробки та створення інтерактивних та передових візуалізацій, панелей управління та засобів самостійної бізнес-аналітики.

Оскільки обсяги даних зростають, комп’ютери стають швидшими, а аналіз — більш складним, ми допомагаємо організаціям створювати та автоматизувати інформацію.


Наші пропозиції:

• інтеграція даних;

• зберігання даних;

• озера даних та вбудована пам’ять;

• брокераж та обмін даними;

• виявлення та обробка сигналів;

• застосування бізнес-аналітики;

• візуалізація та дослідження даних;

• підготовка та забезпечення технологій протягом життєвого циклу;

• віртуалізація;

• цифрові робочі місця;

• зчеплення блоків;

• роботизована автоматизація процесів (RPA).

Глибинна аналітика

Використання статистики, математичних розрахунків та засобів розпізнавання образів задля знаходження найкращих рішень для вирішення різних бізнес-завдань. Результати можуть складатися з прогнозної моделі, найкращої альтернативи дії, розбиття на подібні групи або знаходження найкращого рішення, незважаючи на труднощі.

Ми допомагаємо організаціям виокремлювати ефективні аналітичні дані з комплексних наборів даних шляхом використання передових технологій машинного навчання.

 

Наші пропозиції:

• розширена візуалізація та швидке створення прототипів;

• обробка природної мови та аналіз текстів;

• контент-аналіз;

• прийняття рішень у реальному часі та потокова передача даних;

• прогнозна та прескриптивна аналітика машинного навчання;

• керовані дії.

Когнітивні обчислення

Когнітивні обчислення охоплюють обробку природної мови, ймовірнісні міркування, машинне навчання та інші технології ефективного аналізу контексту та пошуку відповідей, схованих в інформаційних масивах майже у реальному часі.

Компанія «Делойт» допомагає розкрити потенційні можливості реструктуризації бізнесу та цілих галузей промисловості за допомогою когнітивних обчислень. Вона допомагає об’єднати низку нових можливостей емуляції і збільшення здатностей людського мозку.

 

Наші пропозиції:

• когнітивне залучення;

• когнітивна автоматизація;

• когнітивне сприйняття та надання форми;

• когнітивний аналіз даних.

Керована аналітична функція

Забезпечення можливостей: розробка відповідних операційних моделей для аналітичних функцій, охоплюючи належні процеси, керівництво, методологію та інструменти.

Компанія «Делойт» надає організаціям підтримку в розробці та впровадженні аналітичної функції, що забезпечує створення справжньої вартості бізнесу. Ми допомагаємо розробити відповідну операційну модель, виховувати «пурпурових» працівників (які однаково володіють бізнесовими та технічними навичками) та впроваджувати відповідні методи та інструменти.

 

Наші пропозиції:

• розробка цільової операційної моделі служби управління інформацією, прийняттям рішень та діяльністю (IDO);

• управління змінами;

• сумісні експертно-консультаційні центри та сумісні послуги;

• розвиток здібностей;

• управління вимогами в Agile-проектах;

• управління портфелем та програмами;

• краудсорсинг.

 

Кероване управління: аутсорсингова аналітика порівнює можливості з аналітичними даними, отриманими провідними фахівцями організації, проте швидше та більш ефективно.

Компанія «Делойт» пропонує послуги з керованого управління для декількох моделей (за підпискою, аутсорсингова/керована, консультаційна) як більш розумну альтернативу багатьом завданням, які компанії мають вирішувати сьогодні, зокрема й самостійно:

• інфраструктура як послуга;

• платформи як послуга;

• дані як послуга;

• доставка інформації як послуга;

• управління ефективністю як послуга;

• аналіз даних як послуга.

Управління даними та контент-менеджмент

Ми завжди орієнтуємося на потреби конкретного бізнесу під час розробки для нього та впровадження рішень і процесів нового покоління, які дають нашому клієнтові змогу більш ефективно управляти своїми даними, забезпечувати їхній захист і обмін, а також використовувати дані для впровадження інновацій. Ми допомогли багатьом провідним компаніям світового рівня спроектувати, розробити,  провести тестування та реалізувати на практиці ефективні рішення з управління даними підприємства (EDM-рішення), оскільки у компаній постійно зростає потреба у користуванні «структурованими даними», щоб стимулювати автоматизацію процесів, розширений аналіз даних та цифрові можливості, які підтримують процеси трансформації бізнесу.

В умовах постійного розширення цифрового всесвіту розвиток технологій дає змогу організаціям  більш ефективно впорядковувати неструктуровані дані («контент»), що надходять з різних джерел, зокрема з  операційних систем та систем підтримки бізнес-діяльності, а також від клієнтів. Наші фахівці з управління корпоративним контентом (enterprise content management - ECM) докладають всіх зусиль, щоб допомагати клієнтам у формуванні високоефективної робочої сили, створюючи «розумні», цифрові, контент-орієнтовані екосистеми, які підвищують ефективність бізнес-процесів і впорядковують контент у структуровані аналітичні дані для оптимізації процесу прийняття рішень.

Послуги з кібербезпеки

Зі стрімким розвитком цифрових технологій відсоток виконання операцій в інформаційно-цифровому середовищі постійно збільшується, а світ паперових носіїв, залізних сейфів та замків залишається у минулому. Інформаційні, а разом з ними і фінансові ресурси компаній та приватних осіб переходять в електронний вигляд. Без належного рівня захищеності вони можуть стати легкою здобиччю кіберзлочинців.
Спеціалісти напряму кібербезпеки компанії «Делойт» допоможуть вам із розробкою та впровадженням комплексних рішень, що інтегрують захист та безпеку роботи технологій, бізнес-процесів та персоналу компанії. Галузеві знання, володіння передовими методиками й інструментами, а також досвід виконання міжнародних проектів дозволяють запропонувати гнучкі рішення для безпечної та ефективної роботи вашої компанії.

Ми пропонуємо широкий перелік послуг, що надаються з урахуванням індивідуальних потреб замовника та зрілості компанії. До них належать:

  • тестування на проникнення;
  • оцінка вразливостей;
  • інформаційно-консультаційні послуги з питань кібербезпеки;
  • управління інцидентами;
  • аудити з питань кібербезпеки.

Автоматизація з використанням роботів

Автоматизація з використанням роботів (Robotic Process Automation), або «роботизація», здатна змінити робоче місце сьогодення так само суттєво, як і верстати в період індустріальної революції змінили цех та виробничі лінії на підприємстві. А накопичені знання та досвід, пов’язаний з бізнес-процесами, можуть допомогти реалізувати більш ефективні моделі з меншими витратами.

Потрібні для цього технології вже доступні та розвиваються у двох напрямах. Перший є набором інструментів для роботизації бізнес-процесів і часто називається Robotic Process Automation (RPA). Цей напрям активно розвивався протягом останніх 10 років і сьогодні стоїть на початку широкого використання бізнесом та може бути впроваджений у дуже короткий термін. Другий напрям – інструменти для «інтелектуальної автоматизації», або Cognitive Automation. Створені з використанням когнітивних технологій, ці інструменти лише набувають популярності у використанні, але мають дуже великий потенціал та здатні викликати значні трансформаційні процеси в найближчому майбутньому.

Сьогодні ми вже широко використовуємо інструменти роботизації процесів (RPA) для підвищення ефективності внутрішніх процесів та процесів клієнтів.
 

Контакти

Володимир Вахт

Володимир Вахт

Начальник відділу управління ризиками

Володимир є начальником відділу управління ризиками компанії «Делойт» в Україні, член Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (FCCA). Він має великий досвід у сфері бізнес-трансформації, надаюч... Більше

Андрій Красний

Андрій Красний

Директор, департамент управління ризиками

Андрій обіймає посаду директора департаменту управління ризиками «Делойт» в Україні. Він має більш ніж 11-річний досвід роботи в області консалтингу та управління корпоративними ризиками і більш ніж 2... Більше