About us

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất

Về chương trình và lợi ích dành cho các doanh nghiệp tham gia và đạt danh hiệu

Chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất là gì?

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất là chương trình ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc đánh giá thành công và thành tựu trên phương diện vận hành tổ chức. Chương trình cung cấp một nền tảng chuyên biệt cho đội ngũ quản lý có thể thử thách bản thân và đối sánh với các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới.

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu sẽ được tôn vinh tại lễ trao giải và được mời tham dự hội nghị chuyên đề cấp khu vực. Sự kiện là cơ hội cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu kết nối với những nhà lãnh đạo xuất sắc, lắng nghe chia sẻ từ những giảng viên kinh doanh, và các chuyên gia kinh tế có hiểu biết chuyên sâu về khối doanh nghiệp tư nhân.

Chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất toàn cầu hiện được triển khai tại Châu Mỹ, Châu Âu, Úc, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và giờ là Việt Nam. Danh hiệu này được xem là chứng nhận chất lượng quốc tế đối với các doanh nghiệp tư nhân được vinh danh.

Chúng tôi muốn ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, nhiệt huyết và những ý tưởng tiên phong đến từ doanh nghiệp tư nhân trên khắp cả nước. Liệu Doanh nghiệp của bạn có trở thành một trong những Doanh nghiệp được vinh danh là Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất của Việt Nam không?

Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất

Doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được gì khi tham gia?

Khung đánh giá của chương trình được thống nhất trên toàn thế giới, và dựa trên lịch sử hơn 25 năm của chương trình đã cùng đồng hành, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp, và theo dõi các phương pháp vận hành doanh nghiệp tốt nhất.

Việc tham dự chương trình được coi như một khoản đầu tư cho doanh nghiệp trong tương lai. Nhà quản lý doanh nghiệp tự đánh giá doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu về sự xuất sắc trong quản trị, từ đó có thể giúp điều chỉnh các chiến lược và tối ưu hóa cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Lợi ích của doanh nghiệp tham gia chương trình:

  • Nhận được đánh giá độc lập và khách quan từ các chuyên gia trong ngành;
  • Cơ hội đối sánh với một số doanh nghiệp được quản trị tốt nhất trên thế giới;
  • Tìm hiểu về các giải pháp thực tế mà các nhà quản lý của các Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất áp dụng để thúc đẩy các sáng kiến trong doanh nghiệp;
  • Khám phá các cơ hội tăng trưởng thông qua các buổi huấn luyện “một kèm một” với các chuyên gia doanh nghiệp tư nhân (đối với những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện của Giai đoạn I để bước vào giai đoạn II)

Lợi ích của những doanh nghiệp đạt danh hiệu:

  • Được phép sử dụng danh hiệu Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất;
  • Tham gia cộng đồng Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất toàn cầu;
  • Tăng cường khả năng thu hút và giữ chân nhân tài;
  • Kết nối với lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới;
  • Thu hút cơ hội kinh doanh và nâng cao giá trị của doanh nghiệp trong đấu thầu;
  • Tham dự các diễn đàn kinh doanh và các hội nghị chuyên đề.
Did you find this useful?