string of green diamonds

Zgjidhje

Cfare eshte Auditi?

Dhe si mund te perfitojme?

Auditimi është një proces shumë kompleks, dhe rëndësia e auditorëve si një lidhje vitale në zinxhirin e raportimit financiar asnjëherë nuk ka qenë më i rëndësishëm si dhe roli i tyre si këshilltarë të besuar me më shumë vlerë. Rrjeti i Auditimit dhe profesionistëve të shebimeve te Riskut të Deloitte ofrojnë një gamë të shërbimeve të auditimit dhe te keshillimit për të ndihmuar klientët në arritjen e objektivave të tyre të biznesit, menaxhimin e riskut dhe përmirësimin e biznesit të tyre të performancës.

Duke përdorur mjetet tona moderne Deloitte mundëson ofrimin e nje cilësie të shërbimit dhe përsosmërisë që është e karakterizuar nga marka Deloitte dhe nga komuniteti financiar dhe publik qe perfaqsojne.

Kryerja e një auditimi me cilësi të lartë dhe mbajtja e besimit të publikut

Brenda rrjetit tonë global të firmave anëtare të Deloitte, ne kemi mjete të fuqishme të auditimit, burimet dhe procedurat për të siguruar mjetet për profesionistët tanë për të ofruar shërbime të auditimit të cilësisë së lartë. Në kryerjen e këtyre shërbimeve që ne t'u përmbahen standardeve më të larta të pavarësisë, objektivitetit profesional, dhe përsosmëri teknike.

Qasja jonë e auditimit ndërkombëtar është aplikuar në mënyrë konsistente e gjithë bota, duke i siguruar fleksibilitet për të shërbyer rrethanat unike dhe kompleksitetin e klientëve tanë. Qasja jonë e auditimit fokusohet në të kuptuarit e çështjeve globale të biznesit dhe të kontrollit të klientëve nga brenda jashtë. Ajo kombinon një vlerësim rigoroz te riskut, proceset diagnostike, procedurat e testimit të auditimit, si dhe një vlerësim të vazhdueshëm të performancës së shërbimit të klientëve tanë.