Artichoke

Sherbime

Deloitte Analytics

Audit

Teknika qe mund të rrisë efikasitetin dhe cilësinë e procesit të auditimit, duke ju siguruar pasqyrë më kuptimplotë në organizatën tuaj

Bota e auditimit ka evoluar, me kërkesa më të forta rregullatore, duke rritur volumet e të dhënave dhe kalimin nga procese manuale tek ato te automatizuara. Organizatat janë duke lëvizur përtej aktiviteteve tradicionale të auditimit drejt një mjedisi të analizave më të sofistikuara të cilat rrisin vlerën qe vjen nga procesi i auditimit.

Klientët tani presin një auditim për të përfshirë jo vetëm vlerësimeve të riskut, por janë edhe në kërkim të auditimit për të nxjerrë në pah fushat potenciale të përmirësimeve operacionale dhe të biznesit. Qasjet analitike mund të ndihmojë ne përsosmerine e fokusit te auditimit për të identifikuar zonat e riskut të vërtetë, duke lejuar ekipet e auditimit për të lëvizur nga një platformë e fokusuar ne histori ne nje e cila te jep nje informacion te zgjeruar te organizates.