Njerezit

Anisë Abazi

Menaxhere | Kapitali Njerëzor

Anisë Abazi

Rruga e Kavajës, Ish parku i mallrave

Kompleksi Delijorgji, Godina L, Kati 1, 2 dhe 3

Tirana

Tirana, Albania

Albania

1010

Shiko Harten

Anisë është menaxhere në Departamentin e Konsulencës për shërbimet e konsulencës në fushën e kapitalit njerëzor (BNJ) të Deloitte Albania dhe përgjegjëse për funksionin e Trajnimit dhe Zhvillimit në zyrën e Tiranës.

Ajo ka disa vite eksperiencë në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe ka përvojë në ofrimin e shërbimeve të kapitalit njerëzor në industri të ndryshme, me fokus në ristrukturim të departamentit të BNJ-së, në sistemin e vlerësimit të performancës si dhe në dizenjimin dhe zhvillimin e trajnimeve të ndryshme. Në rolin e saj si përgjegjëse e funksionit të Trajnimit dhe Zhvillimit, ajo koordinon identifikimin e nevojave për trajnim dhe zhvillim, dizenjon kurikulën e trajnimit për departamente të ndryshme, si dhe është përgjegjëse për krijimin dhe zhvillimin e kurikulës trajnuese të Programit të Integrimit për punonjësit e rinj.

Prej disa vitesh tashmë, ajo është asistente pedagoge e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës në lëndën e Burimeve Njerëzore dhe Sjelljen Organizative. Ajo është certifikuar nga Universiteti i Deloitte EMEA në dhënien e aktiviteteve trajnuese.

Anisë mban diplomë Bachelor dhe Master nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë.

Anisë Abazi