Posted: 02 Jul. 2020 4 min.

Der er god bundlinje i at accelerere arbejdet med verdensmålene

Emne: Economics

Coronaen har påvirket vores samfund, vores liv og vores adfærd. I mange virksomheder har pandemien igangsat en proces, hvor forretningsstrategien revideres og tilpasses den nye virkelighed. Ved at lade verdensmålene spille en central rolle øges værdiskabelsen.

Pandemien har vendt op og ned på virksomhedernes evne til at drive forretning og kundernes præferencer. Virussen har udstillet sårbarheder og trykprøvet vores modstandsdygtighed – både som samfund og erhvervsliv, og det har affødt en reaktion. I mine kundedialoger har jeg dog oplevet, hvordan coronaen har fået virksomhedsledere til relativt hurtigt at søsætte nye forretningsstrategier og modeller for at tilpasse sig den nye virkelighed.

Det ses også i en ny spørgeundersøgelse blandt 140 CEOs foretaget af Deloitte og Fortune 500. Knap tre ud af fem svarer, at pandemien vil føre til strategiske ændringer i deres virksomhed. 70 procent vurderer, at ændringer i forbrugeradfærd er den vigtigste parameter, når de sætter den nye kurs for fremtiden.

I denne omstillingsproces bør verdensmålene agere centralt omdrejningspunkt. Virksomheder som Tesla og Ørsted har vist, at en grøn strategi og en innovative forretning kan være yderst profitabel.

Erhvervsledere må derfor spørge sig selv, hvordan de kan lave en strategi, der optimerer værdiskabelsen. Her taler jeg ikke blot om den økonomiske bundlinje, men også den sociale og miljømæssige. Disse tre bundlinjer er afgørende for, at man som forretning kan skabe bæredygtig vækst i fremtiden. Det gælder også inden for talentrekruttering.

En bæredygtig forretningsmodel

Deloittes Millennial Survey viser, at de unge først og fremmest ser på virksomhedernes miljøprofil, når de beslutter, hvorvidt de vil have noget med dem at gøre eller ej.

Samtidigt er der et risikominimeringsperspektiv i at bruge verdensmålene som strategisk kompas: Forbrugerne opsøger i stigende grad bæredygtige produkter og services, og det samme gør investorerne. Agendaen med verdensmålene og bæredygtighed er derfor også særdeles relevant i forhold til at tiltrække investeringer.

Som økonom og leder af Deloitte Economics ved jeg, at denne agenda ikke handler om filantropi, men om virksomhedernes sundhed og overlevelse på den lange bane. Pandemien har uden tvivl påvirket virksomheders likviditet, men det er ikke en farbar vej at gå blot at forfølge kortsigtet profit uden tilstrækkelig hensyntagen til ikke-økonomiske faktorer. Man risikerer at blive markant mindre attraktiv for såvel kunder og investorer som nye talenter ved at koble sig af denne megatrend.

Det er toplederens overskyggende opgave at konstruere en forretningsmodel, som bidrager til at løse verdensmålene samtidigt med, at virksomhedens omsætning stiger.

Derimod er det toplederens overskyggende opgave at konstruere en forretningsmodel, som bidrager til at løse verdensmålene samtidigt med, at virksomhedens omsætning stiger.

God forretning og en bæredygtig praksis

Det ses også i anbefalingerne fra de genstartsteams, som blev nedsat af regeringen i august 2020. I alle otte udvalgte eksportsektorer, der skal understøtte vigtige danske eksportmæssige styrkepositioners vej gennem krisen, peger de respektive genstartsteams på, at bæredygtighed og grøn omstilling er en forudsætning for at komme på fode igen.

Mens mange danske flagskibsvirksomheder for længst har tilsluttet sig denne agenda, er der for andre stadig behov for at erkende nødvendigheden af at samtænke forretning og bæredygtighed.

For mange virksomheder kræver det investeringer at realisere forretningsmulighederne i FNs 17 verdensmål, men det ændrer ikke ved, at der en positiv sammenhæng mellem en god forretning og en bæredygtig praksis.

Forfatter spotlight

Majbritt Skov

Majbritt Skov

Partner & Head of Deloitte Economics and ESG M&A

Spørg mig om: Samfundsøkonomi, økonomisk modellering og ESG i et kommercielt perspektiv Majbritt er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics. Hun har mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af mikro- og makroøkonomiske analyser for både den private og offentlige sektor. Majbritt er en efterspurgt økonomisk rådgiver i strategiske beslutningsprocesser om optimering og effektivisering. Majbritt er ekspert i at beregne organisationers impact og kan sætte kroner og ører på bæredygtighed. Ydermere bistår hun virksomheder og investorer med at værdisætte ESG-relaterede risici og muligheder i både et kommercielt og samfundsøkonomisk perspektiv - blandt andet i relation til M&A. Besøg Majbritts blog her Ask me about: Socio-economic impact, economic modelling and ESG Majbritt is a partner in Deloitte and Head of Deloitte Economics. She has more than 15 years of experience with conducting micro and microeconomic analyses for both private and public sector clients. Majbritt is an experienced economic advisor in strategic decision-making processes focusing on optimization and effectivization. She is an expert in the valuation of non-market goods and supports companies and investors in assessing their impact and the value of sustainability and ESG-related risks and opportunities from both a commercial and societal perspective - in relation to M&A amongst others. Visit Majbritt's blog here

$(document.head).append(''); $(document.head).append('