Posted: 02 Jul. 2020 4 min.

Coronakrisen er en oplagt mulighed for at slå ind på en grøn kurs

Emne: Economics

Mens hele verden takler COVID-19-pandemien, venter den endnu større udfordring forude, klimaforandringerne. Vi har netop nu en gylden mulighed for at slå to fluer med ét smæk ved at målrette de milliarder af kroner, som skal genoprette økonomien, til grøn og bæredygtig vækst.

Hvordan kommer vi helskindet ud af coronakrisen samtidig med, at vi leverer den grønne omstilling, som planeten gisper efter? Jeg mener, vi skal lade os inspirere af Doughnut-økonomi og genoprette økonomien via en grøn og bæredygtig vækst.

Overalt i verden designer regeringer store hjælpepakker til erhvervslivet for at afbøde effekten af coronakrisen. Præcist hvor stort et indhug i verdens BNP, virusset og nedlukninger vil medføre, vides endnu ikke, men IMF forventer, at euroområdets BNP vil dykke med over 10 procent. Heldigvis har ledere over hele verden udvist en stor villighed til at investere, sprøjte penge ud i økonomien og hjælpe ellers sunde virksomheder i nød.

Heri findes der i min optik et window of opportunity for at håndtere coronakrisen og klimaforandringerne samtidigt. Vi befinder os i en helt unik situation, hvor vi bør sætte fart på den grønne omstilling, og accelerere udviklingen af bæredygtige og miljøvenlige løsninger for at håndtere corona- og klimakrisen samtidigt. Vi kan fremme både økonomien og den grønne omstilling, hvis midlerne til genopretning kanaliseres i retning af projekter, der understøtter en bæredygtig infrastruktur inden for såvel transport, energi, industri og byggeri – hvorfor ikke gøre det?

Jeg mener ikke, der er uanede grænser for vækst. Kloden har en vis kapacitet, vi bør respektere, hvis ikke væksten skal ske på bekostning af en udpint planet. Derfor bør vi i højere grad bruge Kate Raworths model for doughnut-økonomien som ramme, når vi designer en økonomi, der sikrer vores velfærd, uanset om BNP’et går op, ned eller til siden.

 

Doughnut-økonomiens navn stammer fra en visualisering af bæredygtig udvikling, hvor to cirkler tegner en doughnut. Den ydre cirkel definerer planetens begrænsninger eksempelvis råderummet for klimabelastning, udledning af kvælstof og presset på biodiversiteten. Den inderste cirkel viser den menneskelige velfærd, økonomien skal kunne sikre såsom føde, beskæftigelse, energi osv. Imellem de to cirkler finder vi det økonomiske råderum, der både tager hensyn til kloden og befolkningernes velbefindende.

Netop nu er der en investeringsvillighed til at få økonomien på fode igen. Investerer vi rigtigt, kan den grønne omstilling tage et kvantespring, så genoprejsningen af økonomien understøtter en bæredygtig og grøn vækst. Læser man i Deloittes nye Millennial Survey, fremgår det også tydeligt, at klimaforandringer bekymrer verdens unge mere end noget andet, og at bæredygtighed er et afgørende parameter for de yngre generationer, når de vælger produkter, services og arbejdsgivere. De ønsker en grønnere kurs.

Hele verden må reagere resolut og effektivt på den akutte krise, COVID-19-pandemien, men vi bør fastholde fokus på at løse den største udfordring; hvordan vi sikrer en bæredygtig vækst og velstand for hele klodens befolkning. Vi har en mulighed for at genopbygge med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Den mulighed bør vi gribe.

Forfatter spotlight

Majbritt Skov

Majbritt Skov

Partner & Head of Deloitte Economics and ESG M&A

Spørg mig om: Samfundsøkonomi, økonomisk modellering og ESG i et kommercielt perspektiv Majbritt er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics. Hun har mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af mikro- og makroøkonomiske analyser for både den private og offentlige sektor. Majbritt er en efterspurgt økonomisk rådgiver i strategiske beslutningsprocesser om optimering og effektivisering. Majbritt er ekspert i at beregne organisationers impact og kan sætte kroner og ører på bæredygtighed. Ydermere bistår hun virksomheder og investorer med at værdisætte ESG-relaterede risici og muligheder i både et kommercielt og samfundsøkonomisk perspektiv - blandt andet i relation til M&A. Besøg Majbritts blog her Ask me about: Socio-economic impact, economic modelling and ESG Majbritt is a partner in Deloitte and Head of Deloitte Economics. She has more than 15 years of experience with conducting micro and microeconomic analyses for both private and public sector clients. Majbritt is an experienced economic advisor in strategic decision-making processes focusing on optimization and effectivization. She is an expert in the valuation of non-market goods and supports companies and investors in assessing their impact and the value of sustainability and ESG-related risks and opportunities from both a commercial and societal perspective - in relation to M&A amongst others. Visit Majbritt's blog here

$(document.head).append(''); $(document.head).append('