Posted: 29 May 2020 4 min.

Økonomien må ikke komme til at lide af varige mén

Emne: Economics

Selvom mere og mere af erhvervslivet nu så småt genåbner, er den økonomiske udsigt dyster. Prisen for at undgå smitte har indtil videre været høj, og det er vitalt, at både virksomheder får lov at åbne, og at kundernes forbrugsmønstre normaliserer sig.

Som økonom med næsen begravet i nøgletal, modeller og analyser, er jeg oprigtig bekymret. For tiden er tallene ikke opløftende, og de bliver dagligt suppleret med af nyheder om nye konkurser og nedskæringer. Virksomhedernes egenkapital svinder ind. Regningen for nedlukningen skal betales.

Set tilbage er der i min optik ingen tvivl om nødvendigheden af nedlukningen i marts. Smittespredningen skulle stoppes resolut med billederne fra særligt Italien som en fremtidsdystopi, der måtte forhindres, og det blev den. Det danske sundhedsvæsen kan følge med, smittetrykket er i dag lavt, og få er indlagt.

Prisen for at undgå smitte har dog været massiv, og vi er nødt til at anerkende, at indsatsen har haft og vil få store økonomiske konsekvenser i fremtiden. Ligesom vi formåede at stå sammen om at holde afstand for at bremse smitten, bør vi også stå sammen om at give økonomien en hjælpende hånd for at sikre velfærden og velstanden i Danmark. At vores virksomheder klarer sig så skånsomt som muligt igennem krisen er afgørende for skatteindtægterne og derved sikringen af velfærdssamfundet.

Derfor kan det undre mig, at hjælpepakkerne ikke fra start var større og målrettet flere, og at myndighederne har været så forsigtige med genåbningen med det økonomiske tab in mente. Faktum er, at vi ikke har uanede midler, og at vi ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er nødt til at tage stilling til omkostningernes størrelse og prioritere, hvis vi samtidig ønsker at bevare det velfærdssamfund, vi har i dag.

Særligt de små virksomheder og hele underskoven af iværksættere, med en begrænset egenkapital, har det svært som følge af coronaen. Disse virksomheder sprudler ofte af innovative, nytænkende ildsjæle, som i høj grad bidrager til væksten i Danmark. I et videnssamfund som det danske er det blandt andet dem, vi skal leve af, og jeg kan godt være nervøs for, at de bliver tabt på gulvet. 

Det er glædeligt, at regeringen netop har udvidet åbningerne i fase to – jeg håber, genåbningen sker i tilpas højt tempo til, at økonomien ikke kommer til at lide af varige mén. Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, mener jeg, vi i højere grad bør forsøge at reducere de økonomiske skadespåvirkninger for ikke at sætte års vækst, velstand og sågar vores internationale konkurrenceevne over styr. Det gælder også virksomhedernes kunder, som kan hjælpe erhvervslivet på fode ved ikke at tilbageholde forbrug. Mere end nogensinde har vores virksomheder brug for, at vi køber deres produkter. Det er nu, der for alvor er behov for, at vi slår ring om økonomien og virksomhederne for velfærdssamfundet skyld.

Forfatter spotlight

Majbritt Skov

Majbritt Skov

Partner & Head of Deloitte Economics and ESG M&A

Spørg mig om: Samfundsøkonomi, økonomisk modellering og ESG i et kommercielt perspektiv Majbritt er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics. Hun har mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af mikro- og makroøkonomiske analyser for både den private og offentlige sektor. Majbritt er en efterspurgt økonomisk rådgiver i strategiske beslutningsprocesser om optimering og effektivisering. Majbritt er ekspert i at beregne organisationers impact og kan sætte kroner og ører på bæredygtighed. Ydermere bistår hun virksomheder og investorer med at værdisætte ESG-relaterede risici og muligheder i både et kommercielt og samfundsøkonomisk perspektiv - blandt andet i relation til M&A. Besøg Majbritts blog her Ask me about: Socio-economic impact, economic modelling and ESG Majbritt is a partner in Deloitte and Head of Deloitte Economics. She has more than 15 years of experience with conducting micro and microeconomic analyses for both private and public sector clients. Majbritt is an experienced economic advisor in strategic decision-making processes focusing on optimization and effectivization. She is an expert in the valuation of non-market goods and supports companies and investors in assessing their impact and the value of sustainability and ESG-related risks and opportunities from both a commercial and societal perspective - in relation to M&A amongst others. Visit Majbritt's blog here

$(document.head).append(''); $(document.head).append('