Posted: 17 Nov. 2020 4 min.

Den 3. november var en god dag for dansk økonomi

Emne: Economics

Der må have lyt en lettelsen suk blandt det meste af dansk erhvervsliv, da Joe Biden, efter fem dages stemmeoptælling, kunne holde sin sejstale som USA’s næste præsident. Amerikanernes stemmeafgivelse tændte et tiltrængt lys i en på mange måder lidt mørk tid. Jeg selv så talen søndag morgen på crosseren i fitnesscenteret, og valget af Biden føltes både som et vigtigt vendepunkt i kampen mod coronaen og klimaforandringerne samt et tiltrængt ryk i retning af en mere forudsigelig verden med bedre forudsætninger for en lille åben handelsnation som Danmark.

Det er naturligvis svært at spå om, hvor stor manøvrefrihed Biden får, da det fortsat ikke er afgjort, om republikanerne eller demokraterne får flertallet i senatet, men tager vi udgangspunkt i hans hensigtserklæringer, hæfter jeg mig ved særligt tre ting, som vil gavne den danske økonomi:

Bekæmpelse af COVID-19 er 1. prioritet

Hele verden slås med COVID-19-pandemien, som igen er blusset op i blandt andet Danmark, og såvel USA's som hele verdens økonomi afhænger af en løsning. Fra marts til september 2020 var værdien af den samlede danske vareeksport ca. 29 milliarder mindre end i samme periode året før, og i de tre første kvartaler af 2020 var værdien af den samlede danske eksport af tjenesteydelser ca. 62 milliarder mindre end de tre første kvartaler i 2019. Det kan mærkes. Vækst og velstand forudsætter, at der er styr på coronaen. Det skal siges, at den danske vareeksport til USA er steget, og at vi i 2019 eksporterede for 159 mia. kr., men spørgsmålet er, om det er på trods eller på grund af den siddende præsident?

Som så mange gange før i historien har verden brug for, at USA indtager en ledende position og trækker resten af verden med sig. Joe Biden ser ud til at ville påtage sig denne rolle. Han har blandt andet varslet en slagkraftig COVID-19-taskforce, en massiv øgning af tests, store investeringer i øget opsporing af smittede amerikanere og et omfattende vaccineprogram, hvor hele befolkningen får adgang til gratis coronavacciner.

Samhandel er til alles bedste – også USA’s

Dernæst er det velkendt, at samhandel er afgørende for Danmark.

Værdien af Danmarks samhandel med omverdenen overstiger i 2019 værdien af bruttonationalproduktet, og vi har brug for handelsaftaler for at afsætte varer på tværs af grænser og mellem kontinenter. Vi nyder godt af globaliseringen, og at præsidenten for verdens største stormagt ser samhandel som en forudsætning – og ikke en barriere – for vækst og velstand.

Biden har indikeret, at han ønsker at forbedre forholdet til Europa og støtte organisationer såsom WTO, dertil har han afvist at bruge told og sanktioner til at presse allierede. Frygten for handelskrige og konflikter er selvsagt ikke gavnligt for Danmark.

Klimaudfordringerne er en reel trussel

Sidst, men måske vigtigst af alt, har Biden valgt en helt anden tilgang til miljø- og klimaudfordringerne. Biden har præsenteret en ambitiøs energi- og klimaplan, hvori han ønsker at etablere 60.000 vindmøller, energirenovere 4 mio. bygninger, og hvor ambitionen er, at USA har en 100 procent grøn økonomi i 2050. Dertil ønsker Biden, at USA er med i Paris-aftalen. Det er helt andre takter, end man har kunnet læse på twitter fra den siddende præsident, som hellere vil investere i kul.

I håbet om at bremse klimaforandringerne og undgå en uoprettelig udpining af planeten er det essentielt, at USA bekender sig til farven grøn. Samtidigt er grøn energi en af Danmarks styrkepositioner, og øget efterspørgsel på grønne løsninger fra USA ville give endnu mere vind i sejlene til en række store danske virksomheder såsom Vestas, Ørsted og Danfoss for blot at nævne nogle. Fra 2017 til 2019 er den danske eksport af energiteknologier steget med knap 10 pct., og vi kan håbe, at dette tal stiger endnu mere i løbet af de næste fire år med en ny mand i det ovale kontor og den første kvindelige amerikanske vicepræsident ved hans side. 

Forfatter spotlight

Majbritt Skov

Majbritt Skov

Partner & Head of Deloitte Economics and ESG M&A

Spørg mig om: Samfundsøkonomi, økonomisk modellering og ESG i et kommercielt perspektiv Majbritt er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics. Hun har mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af mikro- og makroøkonomiske analyser for både den private og offentlige sektor. Majbritt er en efterspurgt økonomisk rådgiver i strategiske beslutningsprocesser om optimering og effektivisering. Majbritt er ekspert i at beregne organisationers impact og kan sætte kroner og ører på bæredygtighed. Ydermere bistår hun virksomheder og investorer med at værdisætte ESG-relaterede risici og muligheder i både et kommercielt og samfundsøkonomisk perspektiv - blandt andet i relation til M&A. Besøg Majbritts blog her Ask me about: Socio-economic impact, economic modelling and ESG Majbritt is a partner in Deloitte and Head of Deloitte Economics. She has more than 15 years of experience with conducting micro and microeconomic analyses for both private and public sector clients. Majbritt is an experienced economic advisor in strategic decision-making processes focusing on optimization and effectivization. She is an expert in the valuation of non-market goods and supports companies and investors in assessing their impact and the value of sustainability and ESG-related risks and opportunities from both a commercial and societal perspective - in relation to M&A amongst others. Visit Majbritt's blog here

$(document.head).append(''); $(document.head).append('