Posted: 15 Dec. 2021 4 min.

Lad impact blive virksomhedens ledestjerne og bliv fremtidens vinder

Emne: Economics

Virksomhederne agerer mere bæredygtigt, men det mener de unge ikke. Hvordan kan virksomhederne overkomme den udfordring?

Mindre end 50 procent af verdens unge i alderen 18 og 38 år – de såkaldte Millennials og Generation Z – mener, at virksomheder har positiv indflydelse på samfundet. Zoomer vi ind på danske unge er det endnu færre, nemlig kun 44 procent for begge generationer. Deloittes årlige Millennial Survey afslører desuden, at cirka 70 procent fra begge generationer mener, at virksomhederne kun har fokus på sig selv frem for samfundet som helhed. Ydermere siger 50 procent af Millennials, at virksomhederne har større fokus på at tjene penge end at gøre en fordel. At virksomheder skaber værdi baseret på de fire p’er – profit, purpose, people og planet - synes dermed ikke at være en opfattelse, som størstedelen af de danske unge deler.

Det er en ganske bekymrende udvikling. Men på sin vis er det også interessant, fordi mange virksomheder mere end nogensinde før lancerer klima- og bæredygtighedsstrategier, arbejder med deres purpose og ændrer mindset fra kun at tage hensyn til egne aktionærer til at fokusere meget bredere på alle virksomhedens interessenter. Det kom fx til udtryk under coronakrisen, hvor virksomheder verden over med høj fleksibilitet omstillede sig og gjorde en indsats for at beskytte medarbejdere og udvikle løsninger mod coronavirussen. Læg dertil de mange positive handlinger og udmeldinger fra erhvervslivet til det nyligt afsluttede COP26-møde i Glasgow. Mange har endda den holdning, at virksomhederne er på forkant med udviklingen, fordi de bidrager med mere end blot ord og fine erklæringer.

Så hvorfor ser vi en udvikling, hvor de unge mister tiltro til virksomhederne som ansvarlige samfundsaktører? Det er et godt spørgsmål, men det er ikke mit ærinde at komme med svar til det her. Jeg vil i stedet komme med en løsning, som jeg tror på, kan bidrage til at øge unges tiltro til virksomhederne. Den løsning er kort sagt: Sæt mere fokus på impact.

Som Helena Barton og jeg for nyligt har skrevet i debatindlægget ’Klimakrisen spidser til – vi skal lære at måle værdien af klodens arvegods’, er det paradoksalt, at vi lever i en verden, hvor værdien af rigtig mange ting slet ikke afspejler deres reelle værdi. Fx som når firmaet Amazon er milliarder værd, men regnskoven Amazon ikke har nogen synderlig monetær værdi, før den er fældet, selvom den har enorm betydning for vores klima og sameksistens. Det skyldes, at vi kun værdisætter nogle aspekter af samfundets goder, og det er ofte den finansielle impact. Vi glemmer den sociale og klimamæssige.  

Ved at gøre impact til virksomhedens ledestjerne og dermed erkende og forstå, at man som virksomhed skaber økonomisk, social og miljømæssig værdi og derigennem impact for samfundet på disse tre parametre, kan virksomheden på en og samme tid opnå en unik konkurrencemæssig fordel og bidrage til en mere bæredygtig verden.

Når virksomheden tager ”impact-brillerne” på, opnår den så mange fordele, at hvis den ikke gør det, er sandsynligheden for at blive fremtidens vinder meget lille.

Når virksomhederne tager impact til sig og arbejder med det rent strategisk og forsøger at optimere al den værdi, de skaber – ikke blot den finansielle, men også den sociale og miljø- og klimamæssige – bliver virksomhederne for alvor mere bæredygtige. Og hvis de samtidig måler den impact og kommunikerer det, så er jeg overbevist om, at unge i langt højere grad kan se, når bæredygtige virksomheder reelt er bæredygtige og der ikke bare er tale om impact-washing. Når det sker, knækker den triste kurve.

Virksomheder har al interesse i at tage impact til sig og lade det blive deres ledestjerne. For de unge er fremtidens kunder og arbejdskraft. Sammen med mine kollegaer, har jeg i mange år arbejdet med at udvikle formlen til at måle virksomheders impact, og det kan godt lade sig gøre, så det er bare med at komme i gang. Nu. 

Forfatter spotlight

Majbritt Skov

Majbritt Skov

Partner

Spørg mig om: Samfundsøkonomiske konsekvenser, effektivisering, økonomisk modellering og forecasting Majbritt er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics. Majbritt har i mere end ti år ydet økonomisk rådgivning til virksomheder og organisationer i både den private og offentlige sektor - ofte som led i strategiske beslutningsprocesser hvor de samfundsøkonomiske konsekvenser spiller en central rolle. Hun har hjulpet kunder på tværs af den offentlige sektor med at optimere effekten af indsatsen og har debatteret dette som økonomisk ekspert i programmet Spild af dine penge, der blev sendt på DR i to sæsoner.