Posted: 24 Sep. 2021 4 min.

Tre økonomiske nøgletal, virksomhedsledere skal holde øje med

Emne: Economics

Selvom myndighedernes coronarestriktioner er sløjfet, døjer mange virksomheder med følgevirkningerne af pandemien: Stigende råvarepriser, skrantende forsyningskæder og mangel på arbejdskraft. Her er tre nøgletal, ledere kan være opmærksomme på

Erhvervsklimaet er i uro i flere store økonomier. Det bør få danske erhvervsledere til i stigende grad at holde et vågent øje med situationen uden for landets grænser, hvor eksportmarkeder, produktionslande og råvareleverandører er påvirket af deltavarianten, klimaforandringer og økonomisk usikkerhed. Det kan i sidste ende smitte af på danske virksomheder.

Her er tre nøgletal, der er grund til at være opmærksom på:

1. Inflation
Jeg medgiver, at inflation formentlig ikke hidtil har stået synderligt højt på virksomhedsledernes agenda. Det er dog opstået en grund til nu. En del af årsagen er, at forsyningskæderne i gået i stå eller ikke formår at trækker det samme læs som hidtil. Det skyldes blandt andet lukkede havne og fabrikker i Asien, begrænsede transportmuligheder og mangel på nøglekomponenter. Flere steder i Europa oplever man i øjeblikket flaskehalse og forsyningskaos: Varer kan ikke nå frem til virksomhederne, producenterne eller kunderne, hvilket øger inflationen, usikkerheden og presset på også danske virksomheder.

Erhvervsledere gør klogt i på den korte bane at kigge værdikæden igennem, lokalisere afhængigheder og kritiske elementer samt gå struktureret til værks med risikomitigering. På længere sigt har coronapandemien vist, at det kan være et klogt træk at flytte dele af produktionen tættere på, øge beholdningen af de vigtigste komponenter og investere i at opbygge en moderne forsyningskæde. 

Det er nødvendigt at vurdere, om omkostningerne ved ikke at kunne få varer frem fra eksempelvis Asien kan opveje fordelene ved en billigere produktion. Dette gælder ligeledes ift. den enkeltes klimaregnskab og ressourcerne brugt på at kontrollere, at de sociale arbejdsforhold er i orden.

2. Ledighed
Manglen på arbejdskraft står lysende klar for enhver, der åbner en avis eller et nyhedssite for tiden. Særligt hårdt ramt er restaurationslivet og byggebranchen, men de er langtfra alene - en lang række brancher mangler talenter. Uden de tilstrækkelige medarbejdere, risikerer virksomheder at gå glip af ordrer og tabt omsætning, hvilket igen påvirker leverandører, underleverandører og i sidste ende kunderne. Når udbuddet ikke kan mætte efterspørgslen, vil kunderne opleve stigende priser, hvilket også kan ses i øjeblikket, ligesom væksten i samfundet ikke får optimale vilkår. 

Virksomhedernes evne til at tiltrække og fastholde talenter har stået højt på agendaen blandt erhvervsledere i årevis. Det har dog aldrig været mere essentielt at kunne tilbyde medarbejderne en attraktiv arbejdsplads som nu. Der er hård konkurrence om de rigtige talenter, og den enkelte virksomhed må lægge sig i selen for at kunne tilbyde en samlet pakke, der er tillokkende for såvel nye som erfarne kræfter. I den forbindelse er bæredygtighed blevet et konkurrenceparameter, og værdidrevede virksomheder med fokus på miljø- og klimavenlig produktion, social ansvarlighed, diversitet og inklusion står stærkt, viser flere analyser.

3. Business Confidence
Optimismen vakler flere steder i verden. Det kan blandt andet ses på Purchasing Managers' Index, PMI, som giver en indikation af erhvervsklimaet rundt om i verden. Selvom pandemien til tider kan virke som et overstået kapitel i Danmark, har Deltavarianten ramt flere produktionslande ganske betydeligt – særligt i Østasien. Indiens økonomi er voksede eksempelvis igen i det seneste kvartal, men niveauet er langt under niveauet før pandemien. Ligeledes viste nøgletal fra august, at den økonomiske aktivitet i Kina var dalende. Oveni har nyheden om den kinesiske ejendomsgigant Evergrandes økonomiske bekneb trukket overskrifter over hele verden. Det ser ud til, at frygten for et nyt ”Lehman-øjeblik” er blevet afværget, men virksomhedens problemer udgør stadig en realøkonomisk risiko.

Dertil så vi, at inflationen accelererede overraskende kraftigt i Storbritannien i august, samt at produktionen i den amerikanske industri også var dalede. Hertil spiller klimaforandringerne også ind på blandt andet den globale fødevareproduktion. Blandt andet er priserne på kaffe og sukker steget, efter tørke og kulde har ramt Brasilien.

Et mindre optimistisk erhvervsklima er med til at skabe usikkerhed flere steder og kan både få indflydelse på investeringsvilligheden og få virksomhedsledere til at rebe sejlene en smule. 

Set fra et dansk perspektiv er der også flere økonomiske lyspunkter at glæde sig over. Dog bør danske erhvervsledere være opmærksomme på, hvad der sker på de store eksport- og produktionsmarkeder, og hvor råvarerne leveres fra. Muligheder og faldgruber kan opstå, som man skal kunne navigere i. Det er i den henseende afgørende, at man er velorienteret og på forkant med udviklingen.

Forfatter spotlight

Majbritt Skov

Majbritt Skov

Partner & Head of Deloitte Economics and ESG M&A

Spørg mig om: Samfundsøkonomi, økonomisk modellering og ESG i et kommercielt perspektiv Majbritt er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics. Hun har mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af mikro- og makroøkonomiske analyser for både den private og offentlige sektor. Majbritt er en efterspurgt økonomisk rådgiver i strategiske beslutningsprocesser om optimering og effektivisering. Majbritt er ekspert i at beregne organisationers impact og kan sætte kroner og ører på bæredygtighed. Ydermere bistår hun virksomheder og investorer med at værdisætte ESG-relaterede risici og muligheder i både et kommercielt og samfundsøkonomisk perspektiv - blandt andet i relation til M&A. Besøg Majbritts blog her Ask me about: Socio-economic impact, economic modelling and ESG Majbritt is a partner in Deloitte and Head of Deloitte Economics. She has more than 15 years of experience with conducting micro and microeconomic analyses for both private and public sector clients. Majbritt is an experienced economic advisor in strategic decision-making processes focusing on optimization and effectivization. She is an expert in the valuation of non-market goods and supports companies and investors in assessing their impact and the value of sustainability and ESG-related risks and opportunities from both a commercial and societal perspective - in relation to M&A amongst others. Visit Majbritt's blog here

$(document.head).append(''); $(document.head).append('