Posted: 06 Jan. 2023 4 min.

Her er mine forventninger til økonomien i 2023

Emne: Economics


Nytårsaften er tid til både tilbageblik og forudsigelser. Deloittes cheføkonom giver her sit bud på den økonomiske udvikling i det nye år.

Det er en klassiker til nytårsfesten at tippe en 13’er med forudsigelser for det nye år, gemme sedlerne i en skuffe for til næste nytårsaften afsløre, hvem der fik flest rigtige. I min familie er vi to økonomer, så det er ikke bare en leg for os – i hvert fald ikke, når emnet er samfundsøkonomien. Der er nemlig meget på spil, når det handler om økonomiske forudsigelser. De danner grundlag for væsentlige beslutninger for både privatpersoner og virksomheder.

I min krystalkugle er der både udfordringer og muligheder for den økonomiske udvikling i 2023, hvilket jeg også omtalte på den seneste makroøkonomiske briefing hos DI Rådgiverne. I løbet af det sidste år har vi set tegn på, at Europa står over for enten stagflation eller ligefrem recession. Inflationen er tårnhøj, energikrisen lurer, og forbrugerne har mistet en betragtelig luns af deres realindkomst ved bare at betale smør til det daglige brød og energiregninger.

Forbrugernes købelyst var ellers tiltænkt en hovedrolle som drivkraft for genopbygning af økonomien efter Coronakrisen, men der udvises stor tilbageholdenhed med at svinge dankortet. Både erhvervslivets og forbrugernes tillid er i frit fald, og det skyldes den mudderpøl af usikkerhed, som i især inflationen og krigen i Ukraine har forårsaget.

2023 kunne være startet værre
Når det alligevel ikke er gået værre, end det er, skyldes det flere faktorer. Arbejdsmarkedet har været forskånet for de store tilbageslag trods en usikker verdenssituation i 2022. Den fortsat høje beskæftigelse er med til at stabilisere økonomien i Eurozonen. Afhængigheden af den russiske gas viste sig også at være mindre, end vi frygtede – Deloittes økonomiske outlook fra december viste, at gasefterspørgslen i hele Europa er 7% lavere i dag, end den var i årene 2019-2021. Det giver håb om, at vi ikke løber ind i decideret gasmangel og -rationering.

Men 2023 kan vise sig at blive udfordrende. Ikke mindst fordi inflationen i starten af året vil være tårnhøj, og fordi energikrisen først for alvor kommer til at slå igennem mod slutningen af året, hvor vores gaslagre ikke længere er fyldte.

Den ekstremt lave forbrugertillid er en indikation på et forventeligt dyk i forbruget, hvilket får konsekvenser for handlen og mange forskellige brancher. Hvis det rammer beskæftigelsen, vil vi stå i en ganske bekymrende situation. 

I den forbindelse er de netop igangsatte overenskomstforhandlinger en faktor for både reallønsudviklingen og virksomhedernes omkostninger på en del af arbejdsmarkedet.

Alligevel er jeg forsigtig optimist. Med en fornuftig økonomisk politik, der ikke styrer Danmark ud over kanten, kan vi tage toppen – eller bunden – af nedgangstiden. Vi har navigeret gennem svære økonomiske tider før og har erfaringer fra tidligere generationer, som vi kan bygge modstandskraft på. Så mens vi nu stiller skarpt på det kommende års udvikling ud af forruden, skal vi ikke glemme at orientere os i bakspejlet. Godt nytår!

Forfatter spotlight

Majbritt Skov

Majbritt Skov

Partner & Head of Deloitte Economics and ESG M&A

Spørg mig om: Samfundsøkonomi, økonomisk modellering og ESG i et kommercielt perspektiv Majbritt er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics. Hun har mere end 15 års erfaring med udarbejdelse af mikro- og makroøkonomiske analyser for både den private og offentlige sektor. Majbritt er en efterspurgt økonomisk rådgiver i strategiske beslutningsprocesser om optimering og effektivisering. Majbritt er ekspert i at beregne organisationers impact og kan sætte kroner og ører på bæredygtighed. Ydermere bistår hun virksomheder og investorer med at værdisætte ESG-relaterede risici og muligheder i både et kommercielt og samfundsøkonomisk perspektiv - blandt andet i relation til M&A. Besøg Majbritts blog her Ask me about: Socio-economic impact, economic modelling and ESG Majbritt is a partner in Deloitte and Head of Deloitte Economics. She has more than 15 years of experience with conducting micro and microeconomic analyses for both private and public sector clients. Majbritt is an experienced economic advisor in strategic decision-making processes focusing on optimization and effectivization. She is an expert in the valuation of non-market goods and supports companies and investors in assessing their impact and the value of sustainability and ESG-related risks and opportunities from both a commercial and societal perspective - in relation to M&A amongst others. Visit Majbritt's blog here

$(document.head).append(''); $(document.head).append('