Posted: 24 Jun. 2022 4 min.

Er god selskabsledelse virkelig en forudsætning for bæredygtig omstilling?

Topic: Small & Medium Enterprises

God selskabsledelse er en vigtig – og måske afgørende – dimension af bæredygtighed, som vi nok ikke taler lige så meget om som klima, miljø og sociale forhold. Men i en udfordrende og omskiftelig tid med krav og forventninger om ordentlig opførsel og transparens er god selskabsledelse mindst lige så vigtig. En virksomhed kan kort og godt ikke blive bæredygtig uden at arbejde lige så seriøst med denne dimension som med klima, miljø og sociale forhold.

Uanset virksomhedsstørrelse befinder vi os i en særdeles udfordrende tid. Verdensomspændende kriser som corona og geopolitisk usikkerhed har skabt nye og uvante udfordringer, der nærmest bare står i kø; forsynings- og energisikkerhed, inflation, mangel på arbejdskraft … Og læg dertil, at klimakrisen er lige så aktuel, som den hele tiden har været og kalder på handling fra hele dansk erhvervsliv – også selvom man er en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer.

I en sådan tid er der særligt brug for aktiv og god selskabsledelse, idet både medarbejdere, samarbejdspartnere, banker og eventuelle investorer har øget behov for at føle sig sikre på, at virksomheden kan håndtere usikkerheden og styrer sikkert igennem de turbulente farvande. Jo mere usikker verden er, jo vigtigere er klar kommunikation.

Og så er vi faktisk tilbage ved det emne, som jeg har skrevet om i mine to tidligere blogindlæg i foråret, nemlig ESG, som står for klima og miljø (Environmental), sociale forhold (Social) og selskabsledelse (Governance). Nærmere bestemt ”G’et”.

God selskabsledelse
Selvom man som virksomhedsleder ikke ved meget om bæredygtighed og ESG, så har mange alligevel en intuitiv fornemmelse af, hvad der kan ligge i miljø og klima og sociale forhold. Men i modsætning til de første to dimensioner af bæredygtighed, kan det være mere uklart, hvad god selskabsledelse dækker over. Det bliver heller ikke nemmere af, at der ikke er én klar definition af, hvad der ligger i begrebet. Men er du leder i en SMV (små og mellemstore virksomheder), vil jeg særligt fremhæve de følgende seks emner:  

  1. Forretnings- og beslutningsprocesser, organisationsstrukturer
  2. God forretningsskik (inkl. antikorruption og fair konkurrence)
  3. Rapportering, interessentdialog og -involvering
  4. Transparens, dokumentation og overvågning
  5. Regulatoriske forhold (compliance)
  6. Risikohåndtering

Alle disse emner handler i bund og grund om at udvikle og sikre et stærkt grundlag for god selskabsledelse. Har man formuleret klare processer, beslutningsgange og ansvarsfordeling? Er der klare politikker og retningslinjer, som medarbejdere, leverandører og kunder kan rette sig efter og læse om – er der fx en diversitetspolitik? Rapporterer man klart til sine interessenter – også om bæredygtighed? Har man en whistleblowerordning, så medarbejdere trygt kan informere ledelsen om etiske og legale overtrædelser? Og hvordan sikrer man i det hele taget, at man til en hver tid ”er compliant”, dvs. overholder regulatoriske forhold, og hvordan håndterer man generelt risici?

Det er nogle af de spørgsmål, man som SMV bør kigge ind i. Er du en lille virksomhed med tyve ansatte, vil nogle tiltag være unødvendige og for omfattende, men det er vigtigt, at der tages aktiv stilling til alle elementer, hvis din virksomhed skal være bæredygtig i ordets bredeste forstand. 

Hvad betyder det for mig som SMV-leder?

En virksomhed skal selvfølgelig altid opføre sig ordentlig, og det har de altid skulle. Så hvor meget nyt er der egentlig i G’et? Til det vil jeg svare, at opmærksomheden på god selskabsledelse, ordentlighed og omtanke for det bredere samfund og sine interessenter er altgørende i dag, hvis en virksomhed skal sikre sin ”license to operate”. Kunder, leverandører, myndigheder, banker og andre interessenter vil ganske enkelt ikke samarbejde med en virksomhed, hvis den ikke udviser rettidig omhu og varetager de førnævnte områder ansvarligt. Selv små virksomheder kan i mindre og mindre grad skjule sig i en tid, hvor blot et enkelt opslag på de sociale medier om alt imellem himmel og jord kan koste dyrt – rigtig dyrt.

Som jeg skrev indledningsvis, er der nu også endnu en vigtig grund til at arbejde seriøst med selskabsledelse som del af virksomhedens bæredygtige omstilling; nemlig, at der i en volatil og ekstrem omskiftelig verden er brug for klare procedurer, politikker og rapportering, så maskinrummet er på plads, og man dermed bedre kan bruge energien på at håndtere de mange udefrakommende udfordringer. Det vil som nævnt give urolige interessenter mere ro i maven, hvis man er transparent og kan vise, at man har styr på sin forretning. 

Der er meget at gribe fat i, når man gerne vil i gang med en succesfuld bæredygtig omstilling af sin virksomhed med henblik på at styrke forretningen. Mit budskab er, at selvom vi måske alle taler mindre om det sidste af de tre bogstaver, når vi snakker ESG, så er god selskabsledelse mindst lige så vigtigt.

Få hjælp til at komme i gang
Hvis du og din virksomhed mangler hjælp til at komme i gang eller komme videre med jeres bæredygtighedsrejse, er det vigtigt, at I finder samarbejdspartnere, der forstår jeres forretning, og som tilbyder de løsninger, I søger.

til efteråret kan du få hjælp og inspiration til bæredygtig omstilling af SMV’er på en helt ny digital platform udviklet af Deloitte i samarbejde med bl.a. Lederne. Projektet er en del af ”Partnerskab for bæredygtig ledelse”. Læs mere her.

Forfatter spotlight

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen

Partner

Claus har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver. Claus er leder af Deloitte Private SME, hvor det primære mål er udvikling af små og mellemstore virksomheder, samt at hjælpe dem til at vækste. Derudover er Claus også leder af Deloittes branchegruppe for Restaurationer, Hoteller og Leisure, hvor Claus gennem indgående kendskab til branchen, sætter en ære i at levere proaktiv rådgivning. Claus besidder en række kernekompetencer, hvoraf bl.a. følgende bør nævnes: Vækst Driftsoptimering Skatterådgivning Revision & regnskab Salg af virksomhed Generationsskifte. Claus arbejder med en bred vifte af brancher, og fokuserer bl.a. på følgende brancher: Restauration, Hotel og Leisure E-handel IT & Software Vækstvirksomheder Real Estate & Developere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('