Posted: 13 Mar. 2023 4 min.

Sådan styrer du din virksomhed igennem usikre tider

Topic: Small & Medium Enterprises

Høje inflationsrater, fortsat stigende renter, forstyrrelser i forsyningskæden og høje energipriser… Det er bare nogle af de økonomiske konsekvenser, der har ramt det danske erhvervsliv. Situationen for den globale økonomi påvirker alle virksomheder i større eller mindre grad. Derfor er det oplagt at give din virksomhed et forårseftersyn og gå forretningsmodel, strategi og økonomi efter i sømmene.

Når krisetider rammer, kigger man forståeligt nok på, hvordan virksomhedens omkostninger kan reduceres, og om der er en balance mellem virksomhedens indtægter og omkostninger.

Derudover er det en god idé at kigge på virksomhedens likviditetsberedskab, og – mere aktuelt end nogensinde før – hvordan virksomheden kan forberede sig på forskellige fremtidige scenarier. I dette blogindlæg dykker jeg ned i disse to områder, så du kan få inspiration til at få din virksomhed godt igennem de usikre tider.

1. Budgetter og optimering af arbejdskapital – dit vigtigste værktøj

Især i krisetider kan mange virksomheder opleve vigende indtjening og tab af omsætning. Derfor er det vigtigt at få styr på, om virksomheden har det rette likviditetsberedskab. Likviditetsberedskabet omfatter både penge i banken, uudnyttede trækningsmuligheder samt konkrete tiltag, der inden for virksomhedens kontrol kan frigøre yderligere likviditet.

For at styre virksomhedens likviditet bedst muligt skal man først og fremmest få lavet et overblik over det likviditetsberedskab, der er til rådighed i virksomheden – både på tværs af koncerner, landegrænser, banker mv. Dernæst er det vigtigt at forsøge at fremskrive likviditetsudviklingen mindst 12 måneder frem, så man får et overblik over, hvor i virksomheden eller koncernen man kan risikere at have udfordringer.

I usikre tider vil mange opleve, at virksomhedens likviditetsberedskab ikke altid realiseres som forventet, og at det – i værste tilfælde – kan falde til et kritisk niveau, som måske kan ligge flere måneder ude i fremtiden. Derfor er det en god idé at følge meget tæt op på virksomhedens budgetter og likviditetsmæssige råderum for at undgå overraskelser og beskytte sine aktiver.

For at styrke virksomhedens likviditetsberedskab er den ofte oversete mulighed, at dette kan ske gennem optimering af virksomhedens arbejdskapital. Virksomhedens arbejdskapital er udtryk for, hvor mange penge der er bundet i debitorer, kreditorer, varelagre og andre poster, der relaterer sig til at opretholde virksomhedens daglige drift i form af lønninger og materialer. En optimeret arbejdskapital styrker virksomhedens likviditet og frigiver kapital til vækst og eventuelle overraskelser. Dette er en væsentlig faktor for, hvorvidt virksomheden er rentabel og i sidste ende er i stand til at overleve.

Når der er etableret et robust budget over virksomhedens forventede udvikling i likviditet og arbejdskapital, kan dette bruges til at skabe transparens internt i virksomheden, men bestemt også som grundlag for den kommunikation (og eventuelle krav), virksomheden har med kunder, leverandører, investorer mv.

For at understøtte en struktur og transparens i virksomhedens økonomi, likviditet og arbejdskapital bør dette forankres i en digital beregningsmodel/oversigt, der løbende opdaterer virksomhedens performance og likviditetsberedskab. Dernæst er det vigtigt løbende at analysere og evaluere tallene for at være på forkant med de udfordringer og risici, som eksempelvis øgede omkostninger og stigende materialepriser kan medføre. Sagt helt præcist, så skal man som virksomhed altid kunne kigge mindst 12 måneder frem med briller, der afspejler de markedsvilkår, man kender i dag.

2. Scenarieplanlægning – et værktøj til risikostyring

Nu er budget og digital model til løbende opfølgning på plads. Så langt, så godt. De sidste par år har dog vist, at verden omkring os er meget omskiftelig. Man bør derfor forberede sig på, hvordan man som virksomhed vil reagere og handle i forskellige scenarier, hvor de markedsvilkår, man bygger sit budget på, simuleres til at afspejle alternative scenarier. Hvilke udfordringer står virksomheden overfor nu og fremadrettet? Og er der nogle risici eller nye muligheder forbundet med den nuværende forretningsmodel ved pludselige og væsentlige skift i markedsvilkår?

Her er scenarieplanlægning et stærkt (og ofte overset) værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at komme godt igennem udfordrende perioder. Scenarieplanlægning bruges især i forbindelse med risikostyring, budgethåndtering, strategiarbejde og forretningsudvikling. Formålet med scenarieplanlægning er at forestille sig flere forskellige scenarier, som virksomheden kan komme til at stå overfor. Scenarier, som for nogle år siden var næsten utænkelige, har vist sig at blive til virkelighed, og derfor bør man simulere 2-3 forskellige scenarier på alle væsentlige områder, der kan påvirke virksomhedens økonomi.

Man kan basere de forskellige scenarier på både interne og eksterne faktorer. Interne faktorer, der baserer sig på virksomhedens økonomiske og materielle situation lige nu, og hvor man gerne vil hen, samt eksterne faktorer, der baserer sig på den viden, man har om trends, tendenser og strømninger i samfundet.

Efterfølgende kan man vurdere, hvilke risici og konsekvenser det enkelte scenarie kan have for virksomheden, så man kan kigge ind i, hvordan virksomheden kan tilpasse sig både økonomisk og strategisk i hvert af scenarierne.

Scenarieplanlægning kan være med til at styrke virksomhedens position og konkurrenceevne og kan bidrage til, at virksomheden kommer godt igennem usikre tider. Opsummeret – så er scenarieplanlægning et værktøj, der giver en drejebog for, hvilke beslutninger og tiltag der er nødvendige, når det uforudsete indtræffer.

3. Performancerapportering – et digitalt værktøj

For at få den styringsmæssige værdi ud af budgetterne er det ekstremt vigtigt, at man løbende har et overblik over virksomhedens samlede aktuelle performance. Især i usikre tider bør man i endnu højere grad løbende tjekke ind på, om virksomheden performer og når sine mål, og derfor bør man løbende rapportere på virksomhedens performance. For at kunne gøre det skal man have styr på virksomhedens værdier, mål og ikke mindst de KPI’er, der driver det hele. Ved at identificere og måle på de rigtige KPI’er kan man hurtigt sætte ind på de områder, der kræver en ekstra indsats, samt tage stilling til, hvorvidt man skal korrigere strategi og mål.

Det er oplagt at have en datadreven tilgang til rapporteringen, så man får et overskueligt og transparent overblik over virksomhedens resultater og KPI’er. Hvis ikke performancerapporteringen understøttes digitalt, sker det på bekostning af både frekvens og kvalitet.

Det vil ofte være den økonomiansvarlige, der sætter rammerne for både budget, scenarieplanlægning og den løbende performancevurdering. Derfor bliver den økonomiansvarlige en absolut nøgleperson, når virksomheden skal styre igennem usikre tider.

Forfatter spotlight

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen

Partner

Claus har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver. Claus er leder af Deloitte Private SME, hvor det primære mål er udvikling af små og mellemstore virksomheder, samt at hjælpe dem til at vækste. Derudover er Claus også leder af Deloittes branchegruppe for Restaurationer, Hoteller og Leisure, hvor Claus gennem indgående kendskab til branchen, sætter en ære i at levere proaktiv rådgivning. Claus besidder en række kernekompetencer, hvoraf bl.a. følgende bør nævnes: Vækst Driftsoptimering Skatterådgivning Revision & regnskab Salg af virksomhed Generationsskifte. Claus arbejder med en bred vifte af brancher, og fokuserer bl.a. på følgende brancher: Restauration, Hotel og Leisure E-handel IT & Software Vækstvirksomheder Real Estate & Developere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('