Events

Arrangementer

Arrangementer på Sjælland

Her finder du en oversigt over vores events, kurser, seminarer og konferencer på Sjælland.

Skift mellem landsdele ovenfor.

Juni 2020

Webinar om transfer pricing - Webinar

Tirsdag den 2. juni 2020, kl 08:30 - 09:15

Vi sætter på dette webinar fokus på de praktiske forhold ved udarbejdelse af en transfer pricing dokumentation og hvordan de forskellige områder i en transfer pricing dokumentation bedst beskrives og analyseres. Vi gennemgår vores erfaringer med faldgrupper ved udarbejdelse af en transfer pricing dokumentation og giver indsigt i de udfordringer beskrivelserne i en transfer pricing dokumentation kan medfører ved en transfer pricing revision.

Learning from IFRS 9 benchmarks during the COVID-19 Crisis

Onsdag den 3. juni 2020, kl 11.30-12.00

During these extraordinary times of COVID-19 and lockdown, Deloitte is working closely with Finance & Risk professionals across the Nordics and beyond to share the latest international IFRS 9 insights and benchmarks. Please join our webinar and watch our industry experts from the Nordics discuss IFRS 9 disclosures during the crisis and what we might expect banks to reflect in terms of half-year (H1 2020) impairments.

Inventarstyring af hardware og software efter bedste praksis / Lansweeper

Torsdag den 4. juni 2020, kl 10.00-11.30

Beskrivelse: En automatiseret inventarliste over hardware og software er det mest grundlæggende, it-sikkerhedsmæssige tiltag og modsvarer CIS-kontrol nr. 1 og 2. Men hvordan fungerer inventarstyring som it-sikkerhedsmæssig foranstaltning, og hvad er bedste praksis? I dette webinar giver vi gode råd og viser eksempler på inventarstyring, som er effektiv, enkel og nem at implementere.

Webinar: Kan økonomien klare sig selv? 

Onsdag den 10. juni 2020, kl. 11.00-11.30 

Deltag i  Deloitte Economics’ og Kraka Advisory’s andet webinar om de finansielle og økonomiske konsekvenser af corona-pandemien.   

Private Equity CFO webinar     

Onsdag den 10. juni 2020, kl 08.30-09.14

Deltag i vores webinar hvor vi  sætter vi fokus på håndtering af transfer pricing og andre udvalgte skatteforhold i et COVID-19 perspektiv.

  

De klassiske dyder – session #1: Lynstatus på interne kontroller     

Torsdag den 11. juni 2020, kl 10.00-10.30

Deltag i vores webinar-række og bliv klogere på, hvordan man knækker nøden og får en praktisk og struktureret tilgang til kontroller – skab succes uden svinkeærinder.   

2020 Human Capital Trends Webinar

Onsdag den 17. juni 2020, kl 08:30 - 09:15    

An exploration of some of the top rated trends this year including real-life examples of how these trends are affecting organizations.

Brug databaserede simuleringsværktøjer til at træffe bedre beslutninger, hurtigere

Torsdag den 18. juni 2020, kl 13.00-13.30    

Samfundet er i konstant forandring. Det stiller krav til offentlige ledere om hurtigt at kunne reagere og træffe beslutninger i en verden af begrænsninger, både kapacitets- og ressourcemæssige og ikke mindst økonomiske. Nye simuleringsværktøjer gør det muligt – ud fra data – at belyse muligheder og konsekvenser ved både strategiske og operationelle beslutninger.

Administration af Active Directory i et hybridmiljø / ManageEngine

Torsdag den 25. juni 2020, kl 10.00-11.30

Beskrivelse: Active Directory fungerer som adgangsgiver til en meget stor del af organisationens funktioner og systemer, hvad angår brugere og rettigheder. Derfor er AD en klassisk angrebsvektor, hvad angår rettigheder og passwords. Tildeling af og kontrol med administrative rettigheder dækker CIS-kontrol nr.4 og til dels nr. 14 og nr.16, men hvad er egentlig bedste praksis, og hvordan opnår du kontrol og audit med AD/Azure i et hybridmiljø på en nem og effektiv måde? I dette webinar giver vi gode råd og viser eksempler på AD-administration, automatisering og audit efter bedste praksis.

August 2020

Exponential HR

Onsdag den 19. august 2020, kl 11:00 - 11:45    

Join our webinar to get key insights on Future of HR and how HR organisations should break away from traditional operating models to achieve work outcomes

Kritiske it-sikkerhedsmetrikker, som alle CISO’er er afhængige af / BitSight

Torsdag den 27. august 2020, kl 10.00-11.30

Beskrivelse: CISO’er og medarbejdere med tilsvarende jobfunktioner er afhængige af at kunne videregive information om organisationens niveau af risiko til ledelsen for at forankre og engagere topledelsen som sponsor for organisationens informationssikkerhed. Men hvordan finder og videregiver man brugbar information, og hvilke metrikker bruges til at vurdere organisationens eksterne it-sikkerhedsprofil. I dette webinar viser vi eksempler på ekstern sårbarhedsvurdering og peer-sammenligning, som nemt kan kommunikeres til ledelsen.

September 2020

Hvorfor er PAM kritisk for organisationens it-sikkerhed / Thycotic

Torsdag den 24. september 2020, kl 10.00-11.30 

Beskrivelse: At håndtere og administrere konti og passwords i et Excel-regneark er hverdagskost for mange organisationer, og det næste skridt til et sikkert password vault synes umiddelbart og enkelt. Men hvilke funktioner skal man vælge, og hvordan danner et password vault grundlag for Privileged Access Management (PAM). Hvor langt op ad PAM-modenhedsstigen skal organisationen gå, og er automatiseret skift af servicekonti-passwords, adgangskontrol og sessionsstyring til eksterne konsulenter og tidlig opdagelse af misbrug af admin-rettigheder gennem UEBA nødvendige? I dette webinar viser vi eksempler på, hvor nemt man kan implementere PAM, og hvilke fordele PAM giver it og organisationen i forhold til bedste praksis for administrative rettigheder.

Oktober 2020

Hvordan gør du it-sikkerhed målbar, og hvilke fordele giver det / Deloittes bedste praksis

Torsdag den 22. oktober 2020, kl 10.00-11.30

Beskrivelse: It-sikkerhed, der matcher organisationens risikoappetit, er som elastik i metermål – bortset fra prisen. Det er dyrt og ressourcekrævende, og hvor meget skal man implementere, og hvordan ved du, hvornår målet er nået? Det er stort set umuligt, medmindre du gør it-sikkerheden målbar, så den kan kvantificeres, administreres og kommunikeres til både organisationen og i særlig grad til ledelsen. Deloittes GAP-analyse bygger på CIS 20-kontrollerne og vurderer på kort tid, hvor langt organisationen er fra bedste praksis og dermed risikoprofilen. I dette webinar viser vi, hvordan du hurtigt og effektivt kan måle det nuværende niveau af it-sikkerhed (A), det målsatte niveau af it-sikkerhed (B), og hvilke ressourcer i form af tid, processer, kontroller og værktøjer der skal til for at komme fra A til B. En målbar og kommunikerbar masterplan for organisationens it-sikkerhed, der er til at implementere.

November 2020

Optimal ledelseskommunikation om it-sikkerhed – Et bud på bedste praksis / Deloittes bedste praksis

Torsdag den 12. november 2020, kl 10.00-11.30

Beskrivelse: Grunden til, at mange it-sikkerhedsprojekter støder på grund, er ikke mangel på tekniske løsninger eller viden, men simpelthen mangel på sponsorship og forankring hos topledelsen i organisationen. Men hvordan kommunikerer man it-sikkerhed/informations¬sikkerhed til ledelsen, og hvordan hjælper man ledelsen med at nå det optimale mix mellem indsigt, detaljer og vurdering af it-sikkerhedens betydning for forretningen. Vi kigger desuden på peering, hvilket vil sige, hvordan din organisations niveau af it-sikkerhed kan sammenlignes med branchestandarder og lignende organisationer. I dette webinar forklarer vi, hvordan man måler ledelsens grad af modenhed i forhold til it-sikkerhed og skaber en kultur, hvor KPI bliver til KRI, og kommunikationen om it-sikkerhed bliver meningsfuld.

Hvordan skal du sikre Office 365 og Teams, og hvad er bedste praksis? / ManageEngine

Torsdag den 26. november 2020, kl 10.00-11.30

Mange organisationer er på vej væk fra on-prem e-mailløsninger, som Microsoft Exchange, til fordel for cloud-løsninger, som f.eks. Microsoft Office 365 og remote-sessioner med Microsoft Teams, til stor glæde for de it-kriminelle. Det er meget vigtigt at sikre Office 365 og Teams, så hackere ikke får adgang til remote-sessioner, brugere og relaterede systemer – først og fremmest e-mailsystemer – med datatab til følge. Men hvad er egentlig bedste praksis, og hvordan sikrer man Office 365 og Teams, hvad angår logning, indstillinger, sårbarheder og opsætning, så organisationens online e-mailplatforms remote-sessioner bliver sikre at bruge. I dette webinar ser vi nærmere på opsætning efter bedste praksis af Office 365 og Teams, som hjælper dig til at sikre platformen nemt og hurtigt.

Hold dig opdateret omkring vores events
Tilmeld dig vores Event Update og modtag en mail hver måned med en oversigt over Deloittes kommende events.