Insight

CEO’en skal leve og ånde for innovation

Innovation er lysten til at være entreprenant og skabe nyt. Men det er mere end blot at udvikle nye produkter og tilbyde kunderne nye services. Innovation skal gribe dybt ind i alle afdelinger og processer i virksomheden.

Tag blot et kig på Forbes liste over verdens mest innovative virksomheder. Her finder du navne som Tesla, Amazon, Netflix, Facebook, Adobe og Tencent. Alle med innovative og karismatiske ledere og alle med to-cifrede vækstrater.

En af CEO’erne er Elon Musk, manden bag blandt andet Tesla, Space X og PayPal. Han startede sin første virksomhed i 1995, og i dag er hans imperium vurderet til adskillige milliarder.

Innovation er dermed en helt central faktor i enhver virksomhed, der vil opnå succes. Og det er altafgørende, at CEO’en lever og ånder for innovation og viser det over for både medarbejdere og kunder.

Kompetencerne

Som udgangspunkt skal virksomheden have de rette kompetencer til at drive innovationsprocessen. Det er optimalt, hvis CEO’en selv formår at stå i spidsen, men det er ikke en betingelse. Innovation kan også drives succesrigt af en stabsfunktion, der svæver over virksomhedens afdelinger.

Dernæst kræver det diversitet i organisationen at opnå succes med innovation. Jo bredere diversitet i form af køn, alder, etnicitet og uddannelse, jo større inspiration er der til at tænke i nye baner. Kravet om diversitet gælder især virksomheder, der traditionelt har en ensidig medarbejderfordeling, eksempelvis ingeniørvirksomheder.

Nogle virksomheder tager innovation op på ugentlige morgenmøder eller tavlemøder. Her kan man se på forretningsgange og vurdere, om de kan udføres bedre og mere effektivt. I andre virksomheder fungerer det bedre med en digital idé-mailboks eller en gammeldags postkasse til skrevne input. Erfaringen er, at medarbejderne tager positivt imod invitationen til at komme med forslag.

Prioritering

Når forslagene løber ind, handler det om at vurdere og prioritere dem. I en god innovationskultur bliver alle forslag vurderet for at finde frem til netop de forslag, som det giver bedst menig at føre ud i livet først.

Her skal ledelsen vise, at den tager innovation og alle forslag alvorligt. Medarbejderne skal have feedback på forslagene, og ledelsen skal gå i dialog med medarbejderne om at udvikle ideerne.

Når man først får proppen af flasken, kommer der mange input. Det betyder også, at det kræver mange ressourcer at indarbejde en stærk innovationskultur i virksomheden. Desværre er resultatet ofte, at ledelsen forsømmer dialogen med medarbejderne, og så uddør interessen for innovation.

Motivation

Derfor skal ledelsen sørge for at fastholde medarbejdernes motivation. Nøglen er belønning, anerkendelse og inddragelse. På den måde bliver hele virksomheden engageret i at tænke i nye baner, så alle medarbejdere har lyst til at give input om forbedringer på deres område.

Innovation skal med andre ord ind i virksomhedens planer og strategier, så processen bliver struktureret i organisationen. Ledelsen skal altså se innovation som en investering i fremtiden frem for en spareøvelse.

Der er eksempler på virksomheder, hvor innovation er så væsentlig en del af kulturen, at medarbejdere direkte vælger arbejdspladsen for at lære nyt og blive udfordret. Sådanne virksomheder står sig godt i konkurrencen om at tiltrække de bedste og mest kvalificerede medarbejdere.

Det er også væsentligt at udbrede budskabet om innovationskulturen til virksomhedens kunder. Inddrag kunderne i innovationsprocessen, så kunderne opfatter innovation som en del af partnerskabet med virksomheden. Et image som en innovativ virksomhed kan være en afgørende konkurrenceparameter.

Deloitte vil gerne udfordre danske virksomheder på innovation og tre andre afgørende parametre: strategi, kultur og finans. Derfor har vi lanceret Best Managed Companies, som et stærkt bidrag til udvikling af det danske midtmarked.

Konkurrencen er lige skudt i gang, og vi kårer vinderne til foråret 2020.

Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('