Om os

Deloitte er ISO-certificeret

Deloitte er ISO27001-certificeret, hvilket er et kvalitetsstempel på, at Deloitte overholder lovmæssige krav om databeskyttelse, privacy og informationssikkerhed.

”Vi anser informationssikkerhed og databeskyttelse for at være en væsentlig forudsætning for et tillidsfuldt forhold til nuværende og kommende kunder” siger Jan Bo Hansen, nordisk riskleder i Deloitte. ”ISO27001-certificeringen er en blåstempling af, at Deloitte efterlever anerkendte krav til databeskyttelse og informationssikkerhed.”

Fortroligheden om kundedata er afgørende for os
Deloitte Danmark skal som en del af det globale Deloitte-netværk overholde en lang række sikkerhedskontroller, der løbende justeres, så de svarer til risikobilledet og vores kunders krav og forventninger til os.

Det er Deloittes medarbejdere, der udgør grundstenen i den fortrolige behandling af vores kunders data. Alle medarbejdere bliver derfor løbende informeret og undervist i deres ansvar og forpligtelser.

For fremadrettet at sikre overholdelse af krav om databeskyttelse og privacy, bliver vi hvert år kontrolleret af ’British Standards Institution’.

Fortrolighed og beskyttelse af kundedata (PDF)

Deloitte og persondataforordningen
Vi arbejder også aktivt med at opfylde kravene i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). Det sker i et samarbejde med vores kunder, hvor vi sikrer, at vi i fællesskab kan overholde kravene til beskyttelse af persondata i vores arbejde.

Det gælder f.eks. kryptering af e-mails, der indeholder CPR numre og særlige databehandleraftaler, når vi agerer som databehandler i forbindelse med konsulent- og rådgivningsydelser.

Det globale Deloitte-netværk understøtter en ensartet overholdelse af kravene.

Deloitte og persondataforordningen (PDF)
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('