Insight

Nordisk arbejdskultur møder udfordringer

Norden er i den globale elite inden for social fremgang, opfyldelse af FN’s verdensmål og konkurrenceevne.

Men hvad er nøglen til, at vi formår at skabe resultater på en bæredygtig måde? Jeg er overbevist om, at vores stærke arbejdskultur – særligt blandt familieejede virksomheder – har en stor del af æren.

Vi møder denne stærke kultur i en lang række midt-marked virksomheder. Kulturen er præget af loyalitet, ambitioner og ansvar.

Men kan den stærke kultur også skabe resultater i fremtiden, når markedsvilkår ændrer sig hastigere end nogensinde? Her stiller jeg mig mere tvivlende. For kulturen er faktisk så stærk i mange virksomheder, at den risikerer at spænde ben for strategiskift, nye kompetencer og nye arbejdsmønstre.

Især implementeringsfasen for nye strategier er kritisk i virksomheder med en stærk kultur. Strategitiltag bliver ofte mødt med modstand, fordi det jo går ganske godt, som vi plejer at gøre.

Nøgleordene for en vellykket strategiproces er involvering og synlige formål. Både medarbejdere, direktion og bestyrelse skal deltage i processen, og alle skal forstå, hvorfor kursen skal ændres.

To ud af tre omstiller ikke arbejdsstyrken

Nye markedsvilkår og ny strategi medfører behov for nye kompetencer og nye måder at arbejde på. Og her er nordiske virksomheder noget bagud i forhold til mange andre regioner.

I Deloittes undersøgelse ”Nordic Human Capital Report 2019” svarer næsten to ud af tre virksomheder, at de faktisk ikke rigtig foretager sig noget for at gøre arbejdsstyrken mere fleksibel med kontraktarbejde, freelancere og projektansættelser.

På verdensplan vurderer hver anden virksomhedsleder, at de er blandt de bedste eller gør det rigtig godt, når det drejer sig om fleksibilitet i arbejdsstyrken.

Efterlev kulturen

Behovet for en mere fleksibel arbejdsstyrke betyder ikke, at man skal hælde den stærke virksomhedskultur ud med badevandet. Tværtimod handler det om at gøre sig umage med at lære de nye kolleger virksomheden at kende.

En synlig ledelse og god kommunikation er afgørende for, at freelancere og andre løst tilknyttede medarbejdere kommer til at føle sig som en del af den fælles og stærke kultur.

Fællessamlinger, town hall meetings og tavlemøder kan sikre, at alle har den samme opfattelse af, hvad virksomheden står for. Og her skal lederne gå foran og vise, at de selv efterlever kulturen og gør det, de siger.

Medarbejdere vil gøre en forskel

Medarbejdere efterspørger nemlig i stigende omfang jobs, hvor de kan gøre en forskel. Derfor vælger stadig flere unge at søge job hos virksomheder, der dokumenterer et samfundsansvar – eksempelvis ved at leve op til udvalgte af FN’s 17 verdensmål.

Det gælder i øvrigt også virksomhedens kunder. Både medarbejdere og kunder er parate til at stemme med fødderne og finde andre græsgange, hvis de ikke mener, at arbejdspladsen eller leverandøren tager ansvar og gør en forskel.

Deloitte-analysen ”Nordic Human Capital Report 2019” viser, at nordiske virksomheder tager netop disse udfordringer bedre op end virksomheder i andre dele af verden.

Tilfredse medarbejdere i Norden

Omkring fire ud af fem nordiske virksomheder fokuserer på meningsfyldt arbejde, et godt arbejdsmiljø og samarbejde og kommunikation som væsentlige faktorer for at skabe en god arbejdsplads. Og ifølge lederne afspejler indsatsen, at nordiske medarbejdere er mere tilfredse med deres job end medarbejdere i andre lande.

Dermed har nordiske virksomheder et godt udgangspunkt for at rekruttere medarbejdere til en mere fleksibel arbejdsstyrke, der både kan føre virksomhedskulturen videre og tage godt imod nye strategier. Således kan vi sikre, at vi stadig ligger i top på de internationale ranglister om 10 år.

Deloitte vil gerne udfordre ledelsen i danske virksomheder på en række temaer som omkostningsstyring, innovation, strategi og kultur. Derfor har vi lanceret Best Managed Companies, som et stærkt bidrag til udvikling af det danske SMV-segment.

Konkurrencen er skudt i gang, og vi kårer vinderne til foråret 2020. Så tag udfordringen op, hvis du mener, at din virksomhed kan give konkurrenterne baghjul.

Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Jørn Jepsen, Deloitte Private Leader
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('