Insight

Partnerskab for Bæredygtig Ledelse – virksomhedens legitimitet 

Deloitte har i september 2021 indgået et samarbejde med Lederne med det formål at hjælpe danske små og mellemstore virksomheder med en succesfuld bæredygtig omstilling. 

I øjeblikket er det hovedsageligt større virksomheder, der underlægges bindende krav fra myndigheder, EU, investorer, forbrugere mv. om at tage aktiv del i den bæredygtige omstilling og sikre transparent rapportering. Men presset stiger også på de små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Lederne i disse virksomheder efterspørger derfor i stigende grad mere viden om, hvordan de skal komme godt i gang med den bæredygtige omstilling med de - ofte relativt begrænsede - ressourcer, de har til rådighed. Mange ledere peger på, at de mangler metoder, best practice og konkrete eksempler på, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed, og hvordan lignende virksomheder griber udfordringen an.

Lederne, Danske Bank og Deloitte ønsker i fællesskab at imødekomme denne efterspørgsel. Derfor er vi gået sammen om at udvikle et digitalt værktøj, som skal hjælpe SMV’erne godt i gang på bæredygtighedsrejsen. Ambitionen er at udvikle disciplinen ’bæredygtig ledelse’ og komme med konkrete bud på, hvordan man udøver bæredygtig ledelse i praksis både i forhold miljø, ansatte, omgivende samfund mv. 

Projektet lægger særligt fokus på, at den bæredygtige omstilling skal styrke virksomhedernes forretningsmuligheder. Bæredygtighed skal altså gøres til en integreret del af SMV’ernes kerneforretning. Formålet er at etablere et langvarigt partnerskab, hvor værktøjer, kurser og inspiration løbende udvikles over en årrække med fokus på innovation og vidensdeling. Første del af projektet forventes at blive lanceret i slutningen af marts 2022. 

I fællesskab kan vi klæde SMV’erne på til en bæredygtig fremtid   

Fælles for alle i projektet er et ønske om, skabe reel værdi for de danske SMV’er - og dermed Danmark - ved at gøre den bæredygtige omstilling mere håndgribelig og bane vejen for nye og innovative forretningsmuligheder for SMV’erne. Vi tror på, at vi sammen med de andre organisationer i Partnerskab for Bæredygtig Ledelse qua med vores forskellige kompetencer kan supplere hinanden rigtig godt og i fællesskab levere en løsning af høj kvalitet, som hjælper SMV’erne med at integrere bæredygtighed i deres forretning på en intuitiv og attraktiv måde. Mens Danske Bank besidder særlig indsigt i bæredygtig finansiering og risikovurdering, har Lederne med sine mere end 130.000 medlemmer og som eneste faglige organisation i Danmark med speciale i ledere og ledelse, herunder også bæredygtig ledelse, særlig god indsigt i og berøring med de udfordringer, som SMV-lederne står over for i øjeblikket.

Som Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningshus består Deloitte af en helt unik kombination af kompetencer, erfaringer og netværk - især inden for SMV-segmentet og bæredygtige virksomhedstransformationer.
 
Læs mere om Deloittes arbejde med SMV’er her.  
Læs mere om Deloitte og bæredygtighed her
Du kan læse mere om projektet på Ledernes website her

Samfundet – virksomhedens legitimitet 

Projektet er igangsat af Lederne, som - inspireret af verdensmål 17 om partnerskaber for handling - har sat sig for at samle stærke kræfter, herunder ledende virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner, om en fælles mission: at ledere i danske virksomheder og organisationer skal lede i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål senest i 2030. Projektet dækker over en række delprojekter med forskellig fokus. Deloitte har valgt at bidrage til sporet ”samfund”, som dækker over en forståelse af, at virksomhedernes samfundsansvar og rolle i omverden vil blive en vigtig del af deres kerneforretning samt et afgørende parameter for virksomhedens legitimitet og konkurrenceevne. Samfundssporet handler også om at integrere alle ESG-faktorer (environmental, social, governance) i alle aspekter af virksomheden, så der er samspil mellem eksempelvis purpose, strategi, kultur og rapportering. 

Serviceware1
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('