Insight

Whistleblowerordningen

Det er vigtigt for os at modtage indberetninger om alle forhold, der kan have betydning for betjeningen af kunderne. Vores whistleblowerordning kan anvendes til at indberette om uetisk, ulovlig eller uforsvarlig adfærd hos partnere og medarbejdere i Deloitte.

Deloittes forpligtelse til kvalitet og integritet er grundlaget for alt vi gør - hver eneste dag, året rundt - mens vi tilstræber at gøre en forskel for vores kunder, vores medarbejdere og samfundet.

Hvis du er vidne til en episode eller adfærd, hvor du mener, at Deloittes etiske retningslinjer bliver tilsidesat, eller Deloittes omdømme generelt er i risiko for at tage skade, har du ansvar for at rapportere din iagttagelse. Det er vigtigt for os, at modtage rapporteringer om alle forhold, der kan have betydning for betjeningen af kunderne og andre forhold, der kan have betydning for vores partneres og medarbejderes virke i Deloitte.

Hvordan rapporterer du?
Vores whistleblowerordning - Deloitte Speak Up - kan anvendes til at rapportere uetisk, ulovlig eller uforsvarlig adfærd hos partnere og medarbejdere i Deloitte eller blandt andre interessenter med tilknytning til Deloitte. Du kan også kontakte vores Quality, Risk & Security leder Jan Bo Hansen, på e-mail jhansen@deloitte.dk eller telefon +45 36 10 37 87.

Vi beder dig i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning så vidt muligt undlade at oplyse omkring særligt følsomme personoplysninger, såsom personoplysninger omhandlende race eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab eller helbredsrelaterede personoplysninger.

Deloitte Speak Up er administreret af NAVEX Global en uafhængig tredjepart. Når du trykker ”send” på din rapportering, bliver den registreret og videresendt til vores Etik chef, som vurderer hvem der skal involveres i undersøgelsen. Du har mulighed for at rapportere din iagttagelse anonymt – dette kan dog begrænse undersøgelsen af sagen.

Din rapportering af et konkret forhold kan have stor betydning for vores forretning, og vi vil derfor gerne kunne have en dialog med dig. Whistleblowerordningen giver mulighed for, at du kan korrespondere med os via systemet. På den måde har vi – sammen med dig – mulighed for dækkende at få beskrevet det relevante forhold. Det er med til at sikre, at den videre undersøgelse kan foretages på et oplyst grundlag.

Hvem kan rapportere?
Ud over partnere og medarbejdere i Deloitte kan rapporteringer til whistleblowerordningen foretages af andre personer med tilknytning til Deloitte, for eksempel kunder, leverandører, konsulenter og andre samarbejdspartnere.

Hvad kan der rapporteres om?
Forhold, der kan rapporteres via vores whistleblowerordning, kan f.eks. være:

  • oplysninger om økonomisk kriminalitet såsom underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • mistanke om korruption
  • manglende overholdelse af love, regler eller faglige standarder
  • uretfærdig og uetisk behandling
  • diskrimination, chikanering eller vold på arbejdspladsen

Klager over Deloittes leverancer, honorarstørrelser eller lignende forhold kan altså ikke rapporteres via whistleblowerordningen. Denne typer klager skal rapporteres til din sædvanlige kontaktperson hos Deloitte.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din observation skal rapporteres eller ej, opfordrer vi dig til at gøre det. Vi besvarer og behandler alle henvendelser. Hvis din rapportering er af en sådan karakter, at den ikke hører hjemme i whistleblowerordningen, vil vi give dig besked om, hvor du skal henvende dig i stedet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('