Indsigt

Whistleblowerordningen

Det er vigtigt for os at modtage indberetninger om alle forhold, der kan have betydning for betjeningen af kunderne. Vores whistleblowerordning kan anvendes til at indberette om uetisk, ulovlig eller uforsvarlig adfærd hos partnere og medarbejdere i Deloitte.

I Deloitte anvender vi et eksternt placeret whistleblowersystem, der sikrer, at vi ikke kender til afsenderens identitet. Dermed er alle henvendelser fortrolige og – om ønsket - fuldt anonymiserede.

Din indberetning af et konkret forhold kan have stor betydning for vores forretning, og vi vil derfor gerne kunne have en dialog med dig. Whistleblowersystemet giver mulighed for, at du kan korrespondere med os uden at oplyse om din identitet. På den måde har vi – sammen med dig – mulighed for dækkende at få beskrevet det relevante forhold. Det er med til at sikre, at den videre undersøgelse kan foretages på et oplyst grundlag.
 

Hvem kan indberette?
Ud over partnere og medarbejdere i Deloitte kan indberetninger til Whistleblowersystemet foretages af andre personer med tilknytning til Deloitte, for eksempel kunder, leverandører, konsulenter og andre samarbejdspartnere.
 

Hvordan indberetter man?
Du kan indberette via vores eksternt placerede whistleblowersystem, eller du kan kontakte vores Reputation & Risk leder Jan Bo Hansen, på e-mail jhansen@deloitte.dk eller telefon +45 36 10 37 87.

Vær opmærksom på, at du ikke må sende en e-mail, hvis der er tale om fortrolige personoplysninger, da disse ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet. Hvis du er tvivl om, hvorvidt du kan sende din henvendelse via e-mail, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os for en indledende dialog omkring indsendelsesmulighederne.

Hvis din henvendelse drejer sig om vores Ethics Officer eller andre personer i Deloittes afdeling for Reputation & Risk, skal du anvende det eksternt placerede whistleblowersystem. Det giver mulighed for at indberette direkte til formanden for Deloittes Partnerråd (bestyrelsen).

 

Hvad kan der indberettes om?
Whistleblowerordningen skal kun anvendes til at indberette om adfærd hos partnere og medarbejdere i Deloitte eller andre personer med tilknytning til Deloitte, som er uetisk, ulovlig, uforsvarlig eller på anden måde i konflikt med Deloittes eller den almindelige opfattelse af god adfærd.

Forhold, der kan indberettes via vores whistleblowerordning, kan f.eks. være:

  • oplysninger om økonomisk kriminalitet såsom underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • mistanke om korruption
  • Klager over Deloittes leverancer, honorarstørrelser eller lignende forhold kan altså ikke indberettes via whistleblowerordningen. Denne typer klager skal indberettes til din sædvanlige kontaktperson hos Deloitte.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din observation skal indberettes eller ej, opfordrer vi dig til at gøre det. Vi besvarer og behandler alle henvendelser. Hvis din indberetning er af en sådan karakter, at den ikke hører hjemme i whistleblowerordningen, vil vi give dig besked om, hvor du skal henvende dig i stedet.

Deloittes whistleblowersystem driftes af Human Time A/S, der som uafhængig part garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser eller maskin-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er kun den ansvarlige sagsbehandler hos Deloitte, som har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet.

Fandt du dette nyttigt?