Pressemeddelelser

Første af sin slags i verden: Ny dansk standard for ligestilling og diversitet

Nu kan virksomheder få dokumentation på, at de arbejder ambitiøst og kontinuerligt med best practice inden for ligestilling og diversitet.

Nu kan virksomheder få dokumentation på, at de arbejder ambitiøst og kontinuerligt med best practice inden for ligestilling og diversitet.

Alle landets virksomheder har nu mulighed for at få adgang til en manual, så de kan undgå bias i rekrutteringen af nye medarbejdere, sikre en inkluderende kultur og lave klare målsætninger for ligestilling og diversitet.

En lang række ligestillingseksperter, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og virksomheder har sammen med Dansk Standard brugt de sidste knap to år på at udvikle en ny dansk standard for ligestilling og diversitet, og nu er standarden publiceret. 

Standarden er opbygget som et ledelsessystem, og med det nye system håber organisationerne bag, at alle typer virksomheder kan finde inspiration til ligestillingsarbejdet. Lige meget om virksomhederne har behov for inspiration til at komme i gang, eller om de har brug for hjælp til at videreudvikle deres ligestillingsarbejde, så indeholder standarden en gennemgang af best practice i forhold til at skabe ligestilling og diversitet på arbejdspladsen. 

Faktisk bliver det muligt for virksomhederne at blive certificeret på baggrund af den nye ledelsesstandard for på den måde at få dokumentation for, at de ambitiøst og kontinuerligt arbejder med ligestilling og diversitet.

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, udtaler:

“Et ligestillet arbejdsmarked kræver, at arbejdet for ligestilling og mangfoldighed kommer helt ud i de enkelte virksomheder. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med den nye ledelsesstandard for ligestilling og diversitet for første gang samler best practice og viden på området, så det bliver mere enkelt og overskueligt for virksomhederne at hæve ambitionerne for deres interne ligestillings- og mangfoldighedsarbejde. Det kommer til at gøre en positiv forskel for både medarbejdere, ledere, virksomheder og for ligestillingen generelt.”

Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension, udtaler:

”I AkademikerPension har vi været med fra dag ét i udviklingen af den nye ledelsesstandard for ligestilling og diversitet og byder slutproduktet varmt velkommen. 

Som arbejdsplads ser vi frem til selv at hente inspiration i standarden til vores eget arbejde med ligestilling og diversitet. Og som investor håber vi, at standarden kan være med til at hæve barren for arbejdet med ligestilling og diversitet til gavn for de danske virksomheder, som vi investerer i, og for os som aktionærer. 

Det er virkelig positivt, at virksomheder nu kan opnå et uafhængigt kvalitetsstempel af deres indsats gennem en frivillig certificering – eller bare kan vælge at hente inspiration i en officiel standard, som førende eksperter på området har udarbejdet sammen med flere arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.”

Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv, udtaler: 

”I Dansk Erhverv ser vi positivt på, at der nu er etableret en standard for et ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Det kan være med til at forbedre en virksomheds samlede præstation og udvikling. Vi lægger fra Dansk Erhvervs side vægt på, at virksomheder er forskellige, og at man i den enkelte organisation fastlægger den tilgang og de processer, der er mest hensigtsmæssig for at opnå ligestilling og diversitet.”

Mikkel Haarder, underdirektør i Dansk Industri, udtaler: 

”Danmark skal være verdens bedste land at leve og arbejde i for alle. I DI er vi helt overbeviste om, at øget diversitet i erhvervslivet skaber værdi og giver et bedre, mere konkurrencedygtigt og rigere samfund. Vi skal have et inkluderende fællesskab, fordi det simpelthen er i fællesskabets bedste interesse. Det kræver, at vi sikrer, at alle talenter kommer i spil. De virksomheder, der arbejder målrettet med diversitet og inklusion, får nu et konkret værktøj med standarden til at systematisere deres indsatser, og standarden gør det muligt, at anerkende det arbejde, som virksomhederne gør, for at fremme diversitet og inklusion via en egentlig certificering.

Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen, udtaler: 

”Alle mennesker har brug for at kunne være dén, de er, og blive anerkendt for dét, de bringer til bordet, for at trives i deres arbejdsliv. Uden at blive begrænset af fordomme.

I Finansforbundet håber vi, at standarden for ligestilling og diversitet kan bidrage til, at endnu flere virksomheder og ledere helhjertet arbejder på at skabe inkluderende arbejdsfællesskaber, hvor alle bliver set og får lige muligheder for at udleve og udvikle sit potentiale. ”

Katja Brunbjerg Muff, underdirektør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), udtaler: 

”Virksomhederne i finanssektoren har et stort fokus på inkluderende arbejdspladser. Med standarden får de nu et konkret og brugbart værktøj, der gør det nemmere at arbejde målrettet, systematisk og effektivt med ledelsessystemer for ligestilling og diversitet. Og som samtidigt kan anvendes til at dokumentere indsatser og resultater. I FA er vi glade for at have bidraget til udviklingen af standarden, ikke mindst fordi den kan medvirke til at styrke ligestillingen og diversiteten over en bred kam på det danske arbejdsmarked.”

Anja C. Jensen, forbundsformand i HK, udtaler: 

”Jeg voksede op med fortællingen om, at vi har opnået fuld ligestilling i Danmark, men selvom vi godt kan li’ at se os selv sådan, så er vi raslet ned af de internationale ranglister. Og vi kan ikke lade det være ved fortællingen. Det skal bundfæstes i virkeligheden. Det er derfor mit håb, at så mange virksomheder som muligt vil tage standarden til sig og gøre en aktiv indsats for at løfte den fra papir til handling.”

Henriette Laursen, direktør i KVINFO, udtaler: 

”Vi er meget glade for, at der nu findes en standard, der kan hjælpe organisationer med fremme ligestilling og diversitet i deres organisation. Jeg møder mange ledere, som gerne vil arbejde med de her ting, men som ikke ved, hvor de skal starte. Nu får de et håndgribeligt og ikke mindst vidensbaseret værktøj. Jeg er glad for, at KVINFO har været med i arbejdet, og den brede deltagelse viser, at der er stigende opbakning til ligestilling, og at erhvervslivet kan se fornuften i at prioritere det.”

Marianne Egelund Siig, CEO i Mannaz, udtaler:

“Jeg har arbejdet med virksomheders strategier for ligestilling og diversitet i mere end 20 år og har oplevet, hvordan organisationer ”opfinder den samme dybe tallerken” igen og igen på området, eller leder forgæves efter hvad der er best practice. Min motivation for at bidrage til arbejdet med dansk ligestillings- og diversitetsstandard igennem de seneste 3 år har været at dele ud af min viden og erfaringer på området, så det kan komme flere til gavn. At samle vores fælles viden og gøre den tilgængelig på en struktureret og overskuelig måde. Det håber jeg kan bidrage til, at vi bruger vores kræfter mere optimalt, så vi kan sætte mere fart på udviklingen i Danmark og forhåbentligt begynde at skabe de nødvendige forbedringer og se resultater.”

Følgende organisationer og virksomheder har deltaget i udarbejdelsen af standarden: 

 • Accenture A/S
 • Akademikerne
 • AkademikerPension
 • Annelise Ryberg, Social Entrepreneur
 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
 • Cohera
 • Danmarks Nationalbank
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Finansforbundet
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • HK Danmark
 • Kvinfo
 • Mannaz A/SMercer (Danmark) A/S
 • Nestle Danmark A/S
 • Nordisk Ministerråd
 • Normværk
 • On The Agenda ApS
 • Rambøll Danmark 
 • Rambøll Management A/S
 • Ørsted Services A/S

FAKTA: Hvad er et ledelsessystem? 

Ledelsessystemer hjælper organisationer med at forbedre deres præstationer ved at effektivisere de trin eller handlinger, som er indført i organisationen for, at den kan nå sine mål.

Et ledelsessystem bidrager til at etablere et forretningsmæssigt overblik over organisationen, hvilket kan skabe et solidt fundament for at tage stilling til, hvordan man forbedrer og udvikler organisationen kontinuerligt. Undervejs tager man fx stilling til de vigtigste risici og muligheder, man inddrager ledelse og medarbejdere i udviklingen og gør det synligt, hvad man gør og hvorfor.

Med et ledelsessystem får man et bredt anerkendt og grundlæggende styringsværktøj til at styrke organisationens processer og resultater. Det er en stor fordel at anvende ledelsessystemer, fordi det giver virksomheder dokumentation for deres kvalitet, deres omgang med miljøet, arbejdsmiljøet, energiforbruget, fødevaresikkerheden og meget mere. 

De enkelte standarder for ledelsessystemer er generiske. Det vil sige, at de ikke er udviklet med én virksomhedstype for øje. Derfor giver den enkelte standard ikke et endegyldigt svar på, hvordan et godt ledelsessystem ser ud i den enkelte virksomhed. Men der kan peges på flere faktorer, som kan hjælpe en organisation til at implementere et helhedsorienteret system med fokus på ledelse og relevante forretningsprocesser for det pågældende fokusområde.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('