Pressemeddelelser

Kraka og Deloitte: Tiden er inde til grøn omstilling af landbruget

Behovet for den grønne omstilling er kun blevet større efter Ruslands invasion af Ukraine, og der er brug for at rykke hurtigt. Især landbrugets udledninger er en udfordring, men vi må løfte opgaven i fællesskab. Sådan lyder nogle af overskrifterne i en ny, omfattende klimarapport, som Kraka og Deloitte udgiver i dag.

Danmarks og den øvrige verdens produktion af energi og fødevarer skal gennemgå en markant grøn omstilling, hvis klodens klimaforandringer skal begrænses. Med Parisaftalen har verdens lande sat et mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader, mens vi i Danmark arbejder på at reducere udledningerne med 70 procent 2030 i forhold til 1990 og klimaneutralitet i 2050. 

Regeringen har for nylig præsenteret et udspil til en ny CO2-afgift. Men Danmark har allerede udledt en stor mængde drivhusgasser. Kraka og Deloittes nye rapport viser, at når man ser på de samlede udledninger siden 1990, har både Danmark og EU allerede opbrugt deres del af verdens samlede CO2-budget. Kraka og Deloitte foreslog allerede i 2020 en høj og ensartet CO2-afgift som et vigtigt instrument i den grønne omstilling. En analyse i rapporten peger på, at CO2-afgifter på tværs af lande har haft målbare effekter på udledningerne uden nogen videre makroøkonomiske konsekvenser. 

”Danmarks aftryk rykker i sig selv ikke meget i en global kontekst, men vores styrke er, at vi er et foregangsland med evne til at inspirere andre. Vi har et erhvervsliv, som i den grad forpligter sig til at omstille sig til en bæredygtig fremtid og politikere, som har udstukket en ambitiøs kurs. Men med mindre end otte år til at indfri de nationale målsætninger har vi også virkelig travlt. Det er åbenlyst, at Danmarks og EU’s allerede vedtagne klimatiltag ikke har ført til store nok ændringer – endnu,” siger Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte. 

Derudover er der kommet en presserende grund til at fremskynde omstillingen yderligere, nemlig krigen i Ukraine. Rapporten kaster i den forbindelse lys over Danmarks afhængighed af Rusland og på, hvordan Danmark hurtigere kan blive uafhængigt af russisk gas.

Omstilling af landbrug er en fælles opgave
Landbruget spiller en helt afgørende rolle, hvis Danmark skal nå i mål med 70 procent-målsætningen i 2030, da branchen står for cirka en tredjedel af Danmarks udledninger. 

”Vi kan ikke blive ved med at frede landbruget fra den grønne omstilling. Når man endnu ikke har taget tyren ved hornene, handler det for det første om, at opgaven er enormt omfattende, og for det andet om en frygt for konsekvenserne for den enkelte landmand, som kan blive uoverskueligt store, hvis ikke politikerne tænker sig godt om. Vi mener, at en CO2-afgift for landbruget skal være en central en del af løsningen, men vi foreslår også en konkret ’plan B’, hvis politikerne ikke lykkes med afgiften,” siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

Hensigten med analyserne om landbrugets udledninger er derfor at inspirere til en drøftelse af, hvordan samfundet i fællesskab får skabt grundlag for en fair omstilling af landbruget i en klimavenlig retning uden at lægge hele opgaven i hænderne på landbrugserhvervet.

Danskernes høje forventninger til klimapolitik 
En spørgeskemaundersøgelse i rapporten peger på en bred opbakning fra befolkningen til den danske klimaindsats og 70 procent-målsætningen, men samtidig viser den, at de yngre generationer finder den nuværende klimaindsats for slap. 

Resultaterne peger også på, at mange økonomiske modeller og Finansministeriets regnemetoder ikke lægger lige så meget vægt på fremtidige generationer i vurderingen af klimainvesteringers rentabilitet, som de adspurgte respondenter gør.

Læs mere om Kraka og Deloittes samarbejde Small Great Nation
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('