Pressemeddelelser

Ny undersøgelse af danske unge: Klimaet er den største årsag til bekymring, og 4 ud af 10 føler sig udbrændte på jobbet

 

Op mod halvdelen af de unge under 28 år har ifølge Deloittes nye generation Z- og millennial-undersøgelse været hjemme fra arbejde på grund af stress eller angst, men under halvdelen har fortalt deres arbejdsgiver om den reelle årsag. Næsten 40% føler sig udbrændte. Den mentale sundhed bør være i høj fokus hos arbejdsgiverne for at øge trivslen og fastholde de unge årgange.

41% af generation Z og 35% af millennials i Danmark føler sig stressede det meste af tiden. Næsten 4 ud af 10 føler sig udbrændte som følge af krav fra arbejdspladsen, og cirka samme antal har forladt en arbejdsplads af samme årsag. Mental sundhed – eller mangel på samme – er et nøgleord, når man taler med de unge generationer på arbejdsmarkedet. 

”Arbejdsgiverne må indse, at de ikke har løftet trivselsopgaven, når hver tredje respondent i undersøgelsen ikke føler sig tryg ved at fortælle om stress eller angst til deres leder. Næsten halvdelen af generation Z og hver tredje millennial i undersøgelsen har været hjemme fra arbejde på grund af stress eller angst, men under halvdelen af dem har fortalt arbejdsgiveren om den reelle årsag til fraværet,” fortæller Camilla Kruse, der er partner og talentleder hos Deloitte.

Selv om mental mistrivsel fylder meget hos de unge, oplever de altså, at emnet er tabubelagt på arbejdspladsen. Måske derfor er det et klart ønske fra navnlig de unge i generation Z, at lederne bliver uddannet i at tage hånd om medarbejdernes mental sundhed – og i øvrigt lader være med at sende arbejdsmails uden for arbejdstiden. 
Småbørnsfamilierne i millennialgenerationen lægger mere vægt på fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og kortere arbejdsuger for at forbedre work/life-balancen.

Leveomkostninger og klima bekymrer
Danske unge er mere optimistiske omkring deres økonomiske situation og fremtid end unge i resten af verden, der angiver leveomkostninger som deres største kilde til bekymring. Dog angiver 21% af danske millennials, at de også er bekymrede for stigende leveomkostninger i form af boligudgifter, transport og regninger. 

”Zoomer man ind på de danske unges prioriteter og bekymringer, adskiller de sig på flere områder fra resten af verdens unge. For eksempel har både danske millennials og generation Z klimaet øverst på listen over emner, der bekymrer dem – og ikke leveomkostninger som i resten af verden,” siger Camilla Kruse. 

Men klima og leveomkostninger er ikke de eneste emner, der giver de unge søvnløse nætter. I undersøgelsen angiver 23% af de danske respondenter under 28 år sundhed og sygdomsforebyggelse som en kilde til bekymring. Dette må ses i lyset af coronapandemien, hvor netop generation Z led store afsavn under langvarige nedlukninger og restriktioner i nogle afgørende ungdomsår. 

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen ’2022 Gen Z and Millennial Survey’ udgives af Deloitte, som for 11. gang kortlægger de unge generationers syn på trivsel, prioriteter, bekymringer, karriere og værdier. 
  • Millennials er defineret i undersøgelsen som årgangen født i 1983 - 1994, generation Z fra 1995 - 2003.
  • Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. november 2021 til 4. januar 2022 med over 23.000 respondenter i 46 lande. De danske tal er baseret på svar fra 700 danske respondenter.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('