Pressemeddelelser

Regningen for klimanøleri kan beløbe sig til 1.253 billioner kr. i 2070

Nye beregninger fra Deloitte sætter tal på de forventede udgifter ved ikke at sætte kraftigt ind for at bremse klimaforandringerne. Udgifterne forventes at slå et hul i verdensøkonomien i størrelsesordenen 1.253 billioner kr. i 2070. Til gengæld vil verdensøkonomien kunne blive over 300 billioner kr. rigere ved at sætte fart på en forpligtende grøn omstilling til klimaneutralitet.  

Verdens ledere står et kritisk sted. Når de mødes disse dage på World Economic Forums årlige møde i Davos, Schweiz, bør de ifølge Deloitte sikre en fælles handleplan for at opnå systematisk klimaneutralitet. Ellers kommer verdensøkonomien til at lide store tab, fremgår det af en ny rapport fra Deloittes globale center for bæredygtighed (DCSP). 

Regningen lyder på 1.253 billioner kr. over det næste halve århundrede, hvilket svarer til mere end 1.000 gange det beløb, danskerne hvert år betaler i skatter og afgifter.

Hvis den globale opvarmning når op omkring 3° celsius mod århundredets afslutning, vil konsekvenserne være uoverskuelige. Det vil gå hårdest ud over verdens mest sårbare med tab af produktivitet og beskæftigelse, mangel på mad og vand, forværret sundhedstilstand og generelt lavere levestandard som følge.

Systematisk omstilling hurtigst muligt
Derfor er der brug for en systematisk omstilling så hurtigt som muligt, mener partner og leder af Deloitte Economics Majbritt Skov.

”Det er ikke en nem opgave. Men det er en fuldstændig nødvendig opgave. Omstilling af økonomien til en fossilfri fremtid kræver omfattende koordinering og samarbejde på alle niveauer blandt verdens ledere. Udfordringerne er grænseløse, og løsningerne skal derfor også findes i fællesskab. Der skal tages modige beslutninger og anlægges et langsigtet investeringsperspektiv. Men så skal gevinsterne også nok komme, både klimamæssigt, socialt og økonomisk,” fortæller Majbritt Skov. 

Ifølge Deloittes beregninger vil skiftet fra en fossilafhængig økonomi til en økonomi, der primært drives af vedvarende energi, give nye muligheder for vækst og jobskabelse. 

Der er med andre ord også en positiv motivation rent økonomisk ved at trykke speederen i bund for den grønne omstilling. Verdensøkonomien kan se frem til en gevinst på 303 billioner kr. over de næste 50 år ved at handle rettidigt på klimakrisen.

Vendepunktet er defineret regionalt
Verden over vil der være regionale vendepunkter, hvor fordelene ved klimaneutralitet begynder at vægte tungere end investeringsudgifterne. Fra vendepunktet og frem vil den vedvarende og bæredygtige økonomi vækste i et hurtigere tempo end den fossilbaserede og drive den klimapositive værdiskabelse i samfundet.Rapporten viser imidlertid, at der ikke er to ens veje mod klimaneutralitet, og at hver geografiske region vil gennemføre omstillingen i forskelligt tempo. 

”I Asien vil man allerede opleve vendepunktet i dette årti, mens Europa først vil se afkastet af investeringerne i 2050’erne. Og her er nok den største udfordring for os europæere – der er brug for årtiers investering, før potten vender. Forhåbentlig kan vores nye beregninger tydeliggøre nødvendigheden af investeringer for de regeringsledere, der mødes i Davos lige nu, selv om tidshorisonten er lang,” uddyber Majbritt Skov.

Deloittes rapport konkluderer, at der er brug for handling nu. Offentlige og private aktører skal i fællesskab fastlægge rammerne for politisk handling. Både fra statens og erhvervslivets side skal der investeres i strukturelle ændringer, som fremmer lavemissionsindustrier og sætter fart på omstillingen mod klimaneutralitet. 

Læs mere om Deloitte Center for Sustainable Progress 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('