Pressemeddelelser

Mangel på læring og udviklingsmuligheder får de unge voksne til at kvitte jobbet

Et meningsfyldt arbejde, løn og læringsmuligheder kan få danske unge voksne mellem 20 – 44 år til at vælge virksomheder til eller fra.

Mangel på læring og udviklingsmuligheder er den vigtigste årsag til, at unge voksne mellem 29 – 44 år, de såkaldte millennials, siger deres job op. Og for den lidt yngre generation, Gen Z’erne mellem 20 til 29 år, er det den næstvigtigste årsag – kun overgået af lønnen. Det viser Deloittes nye Gen Z og Millenial survey 2024.

”Det er en vigtig besked til arbejdsgiverne i en tid, hvor alle taler om livslang læring, men få har knækket koden”, siger partner Nikolaj Malchow-Møller, der er Head of People & Purpose i Deloitte.

Gen Z’ere er som digitalt indfødte vokset op med computer, mobiler og internettet. Samtidig bliver millennials ofte betegnet som den højest uddannede generation nogensinde. Det kan være en af forklaringer på, hvorfor netop de unge voksne lægger så stor vægt på livslang læring.

Udover manglende lærings- og udviklingsmuligheder kan manglende fleksibilitet og lønnen få millennials og Gen Z’ere til at vælge en arbejdsgiver fra, mens en god work-life balance eller et meningsfyldt job får dem til at vælge arbejdsgivere til.

Klima og meningen med livet fylder stadig

De to generationer er begge forbeholdent optimistiske, når det kommer til verdens økonomiske tilstand. Men ligesom sidste år er bekymringerne over klodens klimatilstand det, der fylder mest hos de danske Gen Z’ere og millennials. Til sammenligning er deres globale generationsfæller mest optaget af leveomkostningerne, efterfulgt af klimaforandringer, arbejdsløshed og kriminalitet.

Begge generationer er bevidste om deres værdier og parate til at stå op for dem. Cirka hver anden Gen Z’er og millennial har afvist en opgave eller arbejdsgiver efter etiske overvejelser. Og seks ud af ti oplever i dag, at der er nogenlunde eller meget stor overensstemmelse mellem deres nuværende arbejdsgivers værdier og deres egne.

Fire ud af ti mener desuden, at virksomheder har en ret eller meget positiv effekt på resten af samfundet. Det gælder lige fra at beskytte miljøet, menneskerettigheder, mental sundhed, adgang til uddannelse, fattigdom og etisk brug af teknologi. Deres globale generationsvenner mener i endnu højere grad, at virksomheder har en rolle at spille i samfundsudviklingen.

”Hvis man kobler det med, at miljøet er deres største bekymring, og at flere end otte ud af ti unge voksne finder, at ’purpose’ er vigtigt for deres jobtilfredshed, så peger det på en vigtig prioritet for de arbejdsgivere, der ønsker at tiltrække og fastholde unge talenter”, siger Nikolaj Malchow-Møller.

Fakta om undersøgelsen

  • 22841 respondenter fra 44 lande har deltaget i undersøgelsen. 
  • Heraf kommer 710 respondenter fra Danmark. 
  • 19% af danske Gen Z’ere og 15 % af millennials angiver mangel på lærings- og udviklingsmuligheder som den vigtigste årsag til, at de sagde deres seneste job op. 
  • 22% af danske Gen Z’ere og 19% af millennials angiver lønnen og andre medarbejdergoder som grund til at vælge deres nuværende organisation til. 
  • 28 % af millennials angiver en god work-life balance som den vigtigste årsag til at vælge deres nuværende arbejdsgiver.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('