Pressemeddelelser

Nyt Diversitetsbarometer viser, at vi fortsat har betydelige udfordringer med ligestillingen på det danske arbejdsmarked

Med tænketanken EQUALIS’ nye Diversitetsbarometer får vi et samlet overblik over ligestillingsudfordringerne og bliver i stand til at handle mere målrettet på dem, siger professor Nina Smith.

”Hvis vi skal skabe den nødvendige positive forandring for ligestillingen på det danske arbejdsmarked, er det afgørende, at vi har et stærkt, samlet vidensgrundlag at træffe vores beslutninger ud fra”.

Sådan siger professor i økonomi Nina Smith, forperson for advisory boardet i den uafhængige tænketank EQUALIS, som i dag lancerer et spritnyt måleinstrument, ’Diversitetsbarometeret 2023’. Som det første af sin slags giver barometeret et samlet overblik over, hvordan det står til med ligestillingen på det danske arbejdsmarked.

Diversitetsbarometeret monitorerer ligestillingen inden for de fem temaer ’arbejdsmarkedstilknytning’, ’uddannelse og karriere’, ’arbejdsmiljø’, ’ansvar og ledelse’ samt ’indkomst og formue’. Og barometerets kortlægning af status er ikke til at tage fejl af. Uanset hvilket tema, det gælder, viser barometeret, at vi har betydelige udfordringer med kønsdiversitet og ligestilling herhjemme, fortæller adm. direktør i EQUALIS, Gine Maltha Kampmann.

”Alt for længe har vi hørt på alt for optimistiske konklusioner, der har bund i en skæv selvfortælling i Danmark om, at vi da har ligestilling mellem kønnene. Realiteten er, at der i Danmark eksisterer en lang række kulturelle og strukturelle barrierer for lige muligheder på arbejdsmarkedet, og kun hvis vi starter en løsningsorienteret og datadrevet samfundssamtale, kan vi få brudt de barrierer ned”.

Momentum for handling
Barometeret er blevet til med støtte fra Spar Nord Fonden og udviklet i tæt samarbejde med en række af Danmarks førende forskere inden for køn, erhvervsliv og arbejdsmarked. Blandt andre Nina Smith, der ser barometeret som en afgørende faktor for at fastholde fokus på at løse de udfordringer, vi fortsat står over for.

”Jeg oplever et momentum lige nu, hvor man både politisk og i erhvervslivet reelt begynder at tage ligestilling på arbejdsmarkedet alvorligt, og det er rigtig positivt. Som jeg ser det, er den største hindring for at rykke os, at vi alle har enormt mange ubevidste biases og stereotype forventninger til køn. Her har vi brug for barometeret til at slynge alle tilgængelige data direkte i hovedet på os, så vi ikke bliver lullet i søvn af, hvordan vi tror, virkeligheden ser ud", siger hun.  

Revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte står bag den metodiske udvikling og databehandling i Diversitetsbarometeret, som CEO i Deloitte, Anders Dons, kalder for et solidt, samlet datagrundlag, der spiller en ”afgørende rolle for at skabe fokus og fremdrift”.

”Fordi alle væsentlige parametre er omfattet og målt, er det oplagt at tage udgangspunkt i barometeret, når vi skal beslutte os for, hvor det er vigtigt at sætte ind. Diversitet er helt afgørende for udviklingen af vores samfund og konkurrencekraften i virksomhederne. Og du får, hvad du måler”, siger Anders Dons.

Du kan finde barometeret her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('