Insight

Deloitte ÅrsNyt 2021

Bliv klar til regnskabsafslutning

I Deloitte ÅrsNyt 2021 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2021 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

I Deloitte ÅrsNyt 2021 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2021 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven (ÅRL) eller IFRS.

Mange forhold skal overvejes i forbindelse med den kommende regnskabsaflæggelse som følge af COVID-19, klimaforandringer og de markedsmæssige udfordringer med stigende råvarepriser, usikre forsyningskæder mv. I Deloitte ÅrsNyt 2021 behandles en række regnskabsmæssige problemstillinger relateret til disse emner, som er relevante, uanset om virksomheden aflægger årsregnskab efter ÅRL eller IFRS. Endvidere omtales det nye krav for store virksomheder om redegørelse for politik for dataetik, som træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Herudover omtales aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende renteswap, kapitalinteresser mv.

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales kravet om digital indberetning af årsrapporter i ESEF-format, kravet om at oplyse om miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter og en række nyheder om IFRS og om regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2021 årsregnskaber.

Under selskabsretlige forhold omtales en ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen om kontrol af selskaber, forbud mod stråmænd i ledelsen mv., nye krav til kontante kapitalforhøjelser, vederlagsrapporter, seneste nyt om anbefalinger for god selskabsledelse og udbudsregler for EU PIE virksomheder.

Deloitte ÅrsNyt 2021 er udarbejdet af Audit Quality and Risk Office (AQRO), Deloittes faggruppe for revisions- og regnskabsforhold.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2021, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Deloittes Audit Quality and Risk Office på tlf. 26 79 37 18.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('