Insight

Deloitte ÅrsNyt 2022

Bliv klar til regnskabsafslutning

I Deloitte ÅrsNyt 2022 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2022 af virksomheder, som følger ÅRL eller IFRS.

I Deloitte ÅrsNyt 2022 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2022 af virksomheder, som følger ÅRL eller IFRS.

Som i de seneste par år med effekterne af Covid-19 pandemien vil der også for 2022-årsrapporterne være en lang række særlige forhold at overveje i forbindelse med den kommende regnskabsaflæggelse, herunder bl.a. de direkte og indirekte konsekvenser af krigen mellem Rusland og Ukraine, den stigende inflation, stigende energi- og råvarepriser, ustabile markeder, mangel på arbejdskraft, usikre forsyningskæder, effekten af klimaforandringer m.fl.

I Deloitte ÅrsNyt 2022 behandles en række regnskabsmæssige problemstillinger relateret til disse emner, som er relevante, uanset om virksomheden aflægger årsregnskab efter ÅRL eller IFRS. Endvidere omtales den nye bogføringslov, ændringer til ÅRL mv. Herudover omtales aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende SaaS-aftaler, genbrugssalg, aktiebaseret aflønning mv.

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales kravet om digital indberetning af årsrapporter i ESEF-format, kravet om at oplyse om miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter efter EU’s taksonomiforordning og en række nyheder om IFRS og om regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2022 årsregnskaber.

Under selskabsretlige forhold omtales de ændrede krav til måltal for underrepræsenteret køn, der træder i kraft den 1. januar 2023.

Deloitte ÅrsNyt 2022 er udarbejdet af Audit Quality and Risk Office (AQRO), Deloittes faggruppe for revisions- og regnskabsforhold.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2022, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Deloittes Audit Quality and Risk Office på tlf. 26 79 37 18.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('