Insight

Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedurer

Den nye bogføringslov, som blev vedtaget i maj 2022, indeholder krav om udarbejdelse af en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer.

Kravet om en procedurebeskrivelse trådte i kraft den 1. juli 2022, men virksomhederne kan vente med at opfylde kravet til det førstkommende nye regnskabsår efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelsen. Erhvervsstyrelsen udsendte den 30. september 2022 en skabelon.

Den nye bogføringslov, som blev vedtaget i maj 2022, indeholder krav om, at alle virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B-D og virksomheder i regnskabsklasse A, som i to på hinanden følgende indkomstår har en nettoomsætning, som overstiger 300.000 kr., skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer. Kravet trådte i kraft den 1. juli 2022, men virksomhederne kan vente med at opfylde kravet til det førstkommende nye regnskabsår efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelsen. Erhvervsstyrelsen udsendte den 30. september 2022 en skabelon med tilhørende vejledningstekst. For virksomheder med kalenderår som regnskabsår skal beskrivelsen derfor være klar senest den 1. januar 2023.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('