Insight

Forsikringsselskaber kan udskyde implementeringen af IFRS 9

Med ændringen er det muligt at få implementeringen af IFRS 9 til at falde sammen med den kommende IFRS 17 (IFRS 4 fase II). IASB oplyser desuden, at et nyt udkast til IFRS 17 er under udarbejdelse og at denne standard tidligst træder i kraft i 2020.

International Accounting Standards Board, eller bare IASB, har den 12. september 2016 udsendt ændringer til den nuværende IFRS 4 vedrørende forsikringskontrakter. Ændringerne har været nødvendige som følge af implementeringen af IFRS 9 ”Finansielle Instrumenter”.

Ændringer i IFRS 4 gør det altså muligt for forsikringsselskaber at udskyde implementering af IFRS 9 indtil 2021. Om man bør udnytte muligheden afhænger af flere ting. Argumenterne for at udskyde implementering er bl.a., at det giver mulighed for at implementere større ændringer på begge sider af balancen samtidigt. Imod er, at man er på markedsværdien allerede, så det ikke får den store betydning, selv om de to standarder træder i kraft på forskellige tidspunkter.

To muligheder
Den ændrede standard giver hhv. en udskydelses- eller tilføjelsesmulighed:

  • Selskaber, hvis hovedaktivitet er forbundet med forsikring, får en valgfri midlertidig undtagelse fra anvendelsen af IFRS 9 indtil 2021. De selskaber, der vælger at udsætte anvendelsen af IFRS 9, skal fortsætte med at anvende IAS 39 vedr. finansielle instrumenter.
  • Virksomheder, der udsteder forsikringskontrakter, får mulighed for at medtage volatilitetseffekten (overlay approach) - der kan opstå ved anvendelse af IFRS 9 - i anden totalindkomst fremfor at medtage denne i resultatopgørelsen.

Vil du vide mere om IFRS så læs mere hos Deloitte her eller her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('