Insight

Lovpligtig redegørelse for dataetik

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning

Erhvervsstyrelsen udsendte i december 2020 en vejledning, der skal hjælpe virksomheder med at efterleve det nye krav i årsregnskabsloven om, at de største virksomheder skal redegøre for deres politik for dataetik for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

Folketinget vedtog i maj 2020 en ændring til årsregnskabsloven, som indebærer, at de største danske virksomheder skal redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen efter "følg eller forklar”-princippet. Formålet med ændringen er at styrke og skabe gennemsigtighed om de største virksomheders arbejde med dataetik. Det nye krav i årsregnskabslovens § 99d gælder for de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse C (stor) og D, dvs. de virksomheder, som også er forpligtet til at redegøre for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a. Kravet gælder også for koncernregnskaber. Du kan læse mere om det nye krav i nyhed af 4. juni 2020 på Deloitte.dk.

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning, som skal hjælpe virksomheder med at efterleve lovkravet om at redegøre for deres politik for dataetik eller for fravalget af en sådan politik.

Læs vejledningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('