Insight

Manglende oplysninger om bl.a. samfundsansvar i relation til COVID-19

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med regnskabskontrol af en virksomheds årsrapport for 2019/20 påtalt manglende oplysninger om den ved nedskrivningstest benyttede diskonteringssats og manglende oplysninger om samfundsansvar i relation til COVID-19.

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med regnskabskontrol af en virksomheds årsrapport for 2019/20 påtalt manglende oplysninger om den ved nedskrivningstest benyttede diskonteringssats og manglende oplysninger om samfundsansvar i relation til COVID-19. Inden styrelsens afgørelse har virksomheden offentliggjort årsrapporten for 2020/21, hvori oplysningerne er medtaget.

Manglende oplysning om den benyttede diskonteringssats

Virksomheden har i noten vedrørende nedskrivningstest af goodwill oplyst et afkastkrav efter skat. Virksomheden havde ikke i overensstemmelse med IAS 36, afsnit 134d, punkt v oplyst om den benyttede diskonteringssats før skat.

Oplysninger om samfundsansvar i relation til COVID-19

Virksomhedens regnskabsår (31.3.2020) udløb efter udbruddet med COVID-19 i Danmark, hvilket virksomheden ikke havde omtalt i relation til redegørelsen for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99a.

På baggrund af oplysninger fra virksomheden var det styrelsens vurdering, at virksomheden inden statusdagen havde identificeret risici som følge af COVID-19 udbruddet og iværksat tiltag til håndtering af disse risici. Det var desuden styrelsens vurdering, at de iværksatte tiltag var en del af virksomhedens politikker for sociale forhold, hvorfor virksomheden i årsrapporten for 2019/20 skulle have oplyst om:

  • politikker relateret til udbruddet med COVID-19, 
  • hvorledes den omsætter politikkerne for sociale forhold til handling, herunder oplyser om eventuelle systemer eller procedurer herfor, 
  • håndteringen af COVID-19 relaterede risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter.  

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('