Insight

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om finansielle instrumenter

Fokus på nye oplysningskrav i IFRS 7

Finanstilsynet har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018 givet en bank påbud om at rette en række fravigelser fra oplysningskravene i IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. I den konkrete sag har Finanstilsynet fokuseret på de nye oplysningskrav i IFRS 7, som er en følge af IFRS 9 Financial Instruments.

Finanstilsynet har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018 givet en bank påbud om at rette en række fravigelser fra oplysningskravene i IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. I den konkrete sag har Finanstilsynet fokuseret på de nye oplysningskrav i IFRS 7, som er en følge af IFRS 9 Financial Instruments.

Påbuddene vedrører:

  • Manglende oplysninger om indtægter fra provisioner og gebyrer fra forvaltningsaktiviteter og andre betroede aktiviteter (IFRS 7, afsnit 20 c). Finanstilsynet har lagt vægt på, at en regnskabsbruger skal kunne skønne over fremtidige indtægter fra sådanne aktiviteter, og at 2018 er første år, hvor hele regnskabsåret er påvirket af ændrede regler om modtagelse af forvaltningsprovision.
  • Manglende oplysninger om egen kreditrisiko, herunder en beskrivelse af de anvendte metoder, jf. IFRS 7, afsnit 10A og 11. Regnskabsbruger skal have disse oplysninger for at kunne vurdere, hvordan virksomhedens egen kreditrisiko har påvirket årsrapporten.
  • Manglende oplysninger om nedskrivninger for forventede kredittab, bl.a. oplysninger om sikkerhedsstillelsen, jf. IFRS 7, afsnit 7.35K b iii) og begrundelsen for den af banken anvendte definition af misligholdelse, jf. IFRS 7, afsnit 35F b).
  • Manglende oplysninger om regnskabsmæssig sikring.

Banken vil efterleve påbuddet ved at give de manglende oplysninger i årsrapporten for 2019, hvilket Finanstilsynet har accepteret, da årsrapporten for 2019 er nært forestående.

Læs en resumé af afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('