Insight

Muligheden for at omregistrere iværksætterselskaber forlænges

Folkelketinget har vedtaget ændringer til selskabsloven

Den 17. december 2020 vedtog Folketinget ændringer til selskabsloven, der lemper kravene til omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab. Samtidig er fristen for omregistrering forlænget med seks måneder til den 15. oktober 2021.

I april 2019 vedtog Folketinget et lovforslag, som afskaffede muligheden for at stifte iværksætterselskaber (IVS). Et eksisterende IVS skulle efter lovændringen omregistreres til et anpartsselskab (ApS) senest to år efter lovens ikrafttræden, dvs. senest den 15. april 2021.

Det har vist sig vanskeligt for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive kapital på 40.000 kr., som omregistrering fra IVS til ApS kræver. Samtidig har COVID-19 pandemien gjort det endnu vanskeligere.

Som følge heraf blev der indgået en politisk aftale, og den 17. december 2020 vedtog Folketinget et lovforslag, som udskyder de hidtidige frister for omregistrering af et IVS til ApS og lemper indbetalingskravene. De vedtagne ændringer betyder at:

  • Fristen for omregistrering forlænges til den 15. oktober 2021.
  • Omdannelsen nu alene kræver indbetaling af forskellen mellem IVS’ets registrerede selskabskapital og 40.000 kr. (minimumskrav til ApS). Det betyder, at der ikke længere er krav om indbetaling af et eventuelt akkumuleret underskud. 
  • Kravet om, at en vurderingsmand skal erklære, at kapitalen er til stede, medmindre dette fremgår af selskabets seneste reviderede årsregnskab, ophæves.

Ændringsloven kan læses på Folketingets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('