Insight

Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde trådte i kraft den 1. januar 2015. Den nye lov er i høj grad en videreføring af de eksisterende regler for de erhvervsdrivende fonde, men den indeholder også nye elementer, som fondenes bestyrelser og andre interessenter bør forholde sig til.

Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte i kraft den 1. januar 2015.

Den nye lov er i høj grad en videreføring af de eksisterende regler for de erhvervsdrivende fonde, men den indeholder også følgende nye elementer, som fondenes bestyrelser og andre interessenter bør forholde sig til:

  • Øgede krav til fondens ledelse, herunder uafhængighed af dattervirksomheder og stillingtagen til principper for god fondsledelse (Governance)
  • Øget åbenhed i forhold til bl.a. ledelse, vederlag og uddelinger
  • Fondsmyndigheden samles hos Erhvervsstyrelsen
  • Øgede krav/beføjelser til fondsmyndigheden i forhold til i dag
  • Tilpasning til selskabsloven

I nyhedsbrevet, der kan downloades her på siden, giver vi en kort orientering om de væsentligste ændringer i forhold til den tidligere lov og vores anbefalinger til fondene i denne forbindelse.

Ny lov om erhvervsdrivende fonde
Fandt du dette nyttigt?