Insight

Oplysninger om korruptionssag i redegørelse for samfundsansvar

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har påtalt, at en virksomhed, som har en politik for bekæmpelse af korruption, ikke i redegørelsen for samfundsansvar har omtalt en sag om mulig korruption. Sagen vedrører en medarbejder i virksomheden, men virksomheden er ikke som selskab part i sagen.

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med en regnskabskontrol af en årsrapport for 2019 påtalt, at en virksomhed i strid med årsregnskabslovens § 99a ikke i virksomhedens redegørelse for samfundsansvar har omtalt en sag om mulig korruption.

Virksomheden har siden 2015 været bekendt med en sag om mulig korruption. Sagen vedrører en medarbejder i virksomheden og dennes ageren som medarbejder, men virksomheden er ikke som selskab part i sagen.

Det fremgår af virksomhedens redegørelsen for samfundsansvar, at virksomheden har en politik for bekæmpelse af korruption, men virksomheden har ikke givet oplysninger om den konkrete korruptionssag, om virksomhedens involvering i sagen eller om de samfundsmæssige eller økonomiske konsekvenser for virksomheden. Da virksomheden ikke i tidligere år har oplyst om sagen, skulle virksomheden have oplyst, at der ved sagen blev konstateret et brud på virksomhedens retningslinjer i forhold til korruption. Dette gælder uagtet, at det er en medarbejder, der har tilsidesat interne retningslinjer, da sagen vedrører virksomheden.

Af afgørelsen fremgår også, at en virksomhed skal give et passende, retvisende og afbalanceret billede af resultatet af sine politikker for samfundsansvar. Relevante oplysninger om resultaterne af politikkerne skal give nyttige informationer om virksomhedens styrker og svagheder, på en sådan måde, at lovens krav om neutralitet opfyldes, så det ikke kun er de positive ting, der fremhæves, men at der også oplyses om de negative ting. Endvidere skal en redegørelse for samfundsansvar udarbejdes under iagttagelse af det dobbelte væsentlighedsprincip, hvor virksomheden både forholder sig til, hvilke oplysninger der er væsentlige i forhold til samfundets påvirkning af virksomheden og til hvilke oplysninger, der er væsentlige i forhold til virksomhedens påvirkning af samfundet.

Virksomheden har medtaget oplysningerne i sin redegørelse for samfundsansvar for 2020, hvorfor styrelsen alene har påtalt overtrædelsen.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('