Insight

Regnskabskontrollen: Påbud om at redegøre for samfundsansvar

Krav til serviceleverandører skal anses som politikker for samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed fremover at redegøre for samfundsansvar, selvom virksomheden har outsourcet hele driften. Virksomheden skal anse sine krav ved udvælgelse af serviceleverandører som politikker for samfundsansvar og redegøre herfor i overensstemmelse med ÅRL § 99a.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2019 påbudt en virksomhed at redegøre for samfundsansvar. Virksomheden skal anse sine krav ved udvælgelse af serviceleverandører som politikker for samfundsansvar og redegøre herfor i overensstemmelse med ÅRL § 99a.

Af virksomhedens ledelsesberetning under overskriften ”Corporate Social Responsibility (CSR)” fremgår, at virksomheden har outsourcet hele driften, og derfor ikke har politikker for samfundsansvar. I samme afsnit fremgår, at virksomheden anvender velrenommerede serviceleverandører, der er kendt for at overholde miljølovgivningen og internationale retningslinjer for menneskerettigheder og antikorruption.

Virksomheden har i forbindelse med Erhvervsstyrelsens henvendelse vurderet, at de anvendte principper for valg af serviceleverandør reelt er politikker. Erhvervsstyrelsen har derfor påbudt virksomheden fremover at udarbejde den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar således, at de krav, virksomheden stiller til sine serviceleverandører, anses som politikker for samfundsansvar i relation til oplysningskravene i årsregnskabslovens § 99a.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('