Insight

Regnskabskontrollen: Schweizisk GAAP

Schweizisk GAAP er ikke ækvivalensgodkendt som alternativ til årsregnskabsloven

I en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport 2021 har Erhvervsstyrelsen påtalt, at en virksomhed fra Schweiz, som har kapitalandele optaget til handel i Danmark, ikke har udarbejdet årsrapporten efter årsregnskabsloven for de dele af årsrapporten, som ikke aflægges efter IFRS.

I en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport 2021 har Erhvervsstyrelsen påtalt, at en virksomhed fra Schweiz, som har kapitalandele optaget til handel i Danmark, ikke har udarbejdet årsrapporten efter årsregnskabsloven for de dele af årsrapporten, som ikke aflægges efter IFRS.

Af bekendtgørelsen om udsteders oplysningsforpligtelser (bekendtgørelse nr. 1173/2017), § 7, stk. 1, fremgår, at årsregnskabet og ledelsesberetningen mv. fra tredjelandsudstedere skal udarbejdes efter de samme regler, som ville gælde for udstedere hjemmehørende i Danmark. Der kan dog undtages fra disse bestemmelser, hvis den benyttede regnskabsmæssige begrebsramme er ækvivalensgodkendt, jf. kapitalmarkedslovens § 26, stk. 4.

Da schweizisk GAAP ikke er ækvivalensgodkendt, har Erhvervsstyrelsen vurderet, at virksomheden skal anvende årsregnskabsloven, for så vidt angår de dele af årsrapporten, som ikke aflægges efter IFRS.

Da virksomheden har offentliggjort korrigerende/supplerende information indeholdende årsregnskab udarbejdet i henhold IFRS og de supplerende bestemmelser i årsregnskabsloven for regnskabsklasse D og suppleret ledelsesberetningen, så den opfylder årsregnskabslovens krav, har styrelsen alene påtalt forholdene.

Afgørelsen kan læses i sin helhed på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('