Insight

Regnskabskontrollen: Oplysninger om omsætningskategorier

Påtale for ikke at præsentere en fordeling af omsætningen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag givet en virksomhed en påtale for ikke at præsentere en fordeling af omsætningen på to produktkategorier, der sælges til forskellige kundetyper.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018/2019 givet en virksomhed en påtale for ikke at præsentere en fordeling af omsætningen på to produktkategorier, der sælges til forskellige kundetyper.

Virksomheden har i ledelsesberetningen omtalt udviklingen i virksomhedens afsætning af to produkttyper. Endvidere har virksomheden oplyst til Erhvervsstyrelsen, at produkterne sælges til forskellige kundetyper.

I regnskabet har virksomheden ikke opdelt omsætningen på de to kategorier. Efter IFRS 15, afsnit 114 skal omsætningen opdeles i kategorier, der afspejler, hvordan arten og størrelsen af, tidspunktet for samt usikkerheden forbundet med omsætningen og pengestrømme påvirkes af økonomiske faktorer. Af IFRS 15, afsnit B89 fremgår blandt andet, at markeder og kundetyper er eksempler på forskellige kategorier, som det kan være hensigtsmæssigt at anvende.

Virksomheden har i årsrapporten for 2019/20 fordelt omsætningen på de to kategorier, hvorfor styrelsen alene påtalte overtrædelsen.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('