Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Folketinget har vedtaget ændringer til selskabsloven, årsregnskabsloven mv.

Formålet med lovændringerne er blandt andet at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer samt at fremme udenlandske aktionærers mulighed for at stemme på generalforsamlingerne i børsnoterede selskaber og fremme aktivt ejerskab.

Folketinget har den 19. april 2022 vedtaget lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love (L117A). Formålet med ændringsloven er blandt andet at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer. Endvidere har folketinget vedtaget lov om ændring af selskabsloven, søloven mv. (L117B), som bl.a. har til formål at fremme udenlandske aktionærers mulighed for at stemme på generalforsamlingerne i de danske børsnoterede selskaber og dermed fremme aktivt ejerskab. De to ændringslove blev fremsat som ét lovforslag, men blev opdelt i to under lovbehandlingen.

I notatet til download er de væsentligste ændringer til selskabsloven og årsregnskabsloven (L117a) opsummeret. Endvidere er de væsentligste ændringer til selskabsloven, som indgår i L117b, kort omtalt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('