Case study

Uafhængig rådgivning gav bonus

Havecenteret Plantorama fik hjælp af Deloitte til at forbedre pensions- og forsikringsordningen for medarbejderne. Resultatet var en mere tidssvarende løsning, der gav en større bevidsthed om pension i organisationen.

Pensionsordninger får ofte en stedmoderlig behandling i mange lønmodtageres bevidsthed. Fokus er hovedsageligt på, hvor meget der bliver udbetalt i løn, og det var en af årsagerne til, at Plantorama besluttede, at der skulle ske noget på pensionsfronten, forklarer Torben Castenskiold, der er økonomidirektør i virksomheden med 450 ansatte fordelt på 11 havecentre rundt om i landet.

”Medarbejderne kan nogle gange glemme den værdi, de får ud af en pensionsordning, fordi det måske er noget, de først skal bruge om mange år. Men det udgør en forholdsvis stor del af vores omkostninger, og det ville vi gerne synliggøre. Derudover havde vi haft en mægler i flere år, som vi så mindre og mindre til, så vi stod i et vadested og syntes, vi skulle prøve noget nyt,” siger han.

Uafhængig sparring
Plantorama var i forvejen revisionskunde hos Deloitte, og da Deloitte tilbød Torben Castenskiold at kigge på mulighederne på pensionsmarkedet, gik processen i gang. Tre forskellige pensionsselskaber fik mulighed for at præsentere sig på et møde på Deloittes kontor i Aarhus.

”Fordelen sammenlignet med, hvad vi har prøvet tidligere, er, at Deloitte er en uafhængig sparringspartner. Andre mæglere kommer måske med en samlet pakke fra et pensionsselskab, de samarbejder med. Deloitte lægger det åbent ud og får nogle priser hjem, og de relevante pensionsselskaber får lejlighed til at præsentere sig. Det var professionelt, og det havde indflydelse på vores valg, at vi kunne få en dialog med selskaberne og se nogle folk i øjnene,” siger Torben Castenskiold.

Mere synlighed
Den nye pensionsordning er både blevet mere synlig for medarbejderne, og den er bedre end den tidligere, mener økonomidirektøren. Blandt andet havde ledelsen talt om at få indført en sundhedsordning, og det er med i den nye aftale. Det betyder eksempelvis, at medarbejdere, der har oplevet at blive konfronteret med folk, som stjæler i butikkerne, kan blive tilbudt psykologhjælp.

”Tidligere vidste vi ikke, hvor vi skulle sende dem hen, men det er et af de punkter, der har gjort, at fordelene ved ordningen er blevet synlige. Derudover har pensionsselskabet været rundt og tale med medarbejderne, og vi har en hjemmeside, som Deloitte Pension Management har bygget til os, hvor medarbejderne kan finde alle de nødvendige oplysninger om vores pensions- og sundhedsordning. Lønnen er jo nok stadig det vigtigste parameter, men fra ledelsens side har vi forsøgt at synliggøre de penge, vi indbetaler til pension,” forklarer Torben Castenskiold.

Opdateret løsning
Plantoramas valg faldt på det selskab, der kunne tilbyde den bedste pakke samlet set. Prismæssigt var der mindre nuancer, men det historiske afkast fik en vis betydning samtidig med, at løsningen er mere tidssvarende end den tidligere.

”Det er en opdateret løsning, der tager hensyn til nogle nye forhold, blandt andet med hensyn til ressourceforløb. Og så fik vi en løsning, hvor tab af erhvervsevne automatisk er justeret i forhold til vedkommendes lønniveau. Det vil sige, at medarbejderen ikke behøver bekymre sig om at skulle leve for meget mindre, hvis vedkommende bliver uarbejdsdygtig. Det var meget Deloittes fortjeneste, for det er et område, vi næppe selv havde været opmærksomme på.”

Tryg drift
Torben Castenskiold betegner det som en vellykket proces, der ikke stillede store krav til Plantorama.

”Der var nogle møder, og vi skulle levere nogle data. Det tog noget tid, men det var på grund af manglende ressourcer hos os. Derfor gav det også mening for os at have det udbud, og det giver mening at have nogle, der kan hjælpe med den løbende drift. Hvis der ikke er nogle professionelle, der tager sig af det, risikerer det at blive venstrehåndsarbejde. Jeg har et sted at henvende mig, hver gang jeg har en udfordring. Så sender jeg en mail til en medarbejder hos Deloitte, og så bliver der taget hånd om det.”

Plantorama
Den familieejede virksomhed blev grundlagt i 1987 af Søren Vang Christensen, der er femte generation i rækken af gartnere. I dag er Plantorama Danmarks største have- og dyrecenterkæde med 11 centre fordelt i Jylland, på Sjælland og på Fyn.

Omsætning: 423 mio. kr. i 2017.
450 fuldtids- og deltidsansatte.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('