Insight

Udtræk fra ESMAs database over IFRS afgørelser

ESMAs 22. udtræk fra database over europæiske IFRS regnskabskontrolafgørelser.

De europæiske regnskabstilsyns koordineringsgruppe EECS under ESMA har offentliggjort sit 22. udtræk fra databasen over regnskabskontrolafgørelser. Afgørelserne er truffet af de forskellige europæiske landes tilsynsmyndigheder og offentliggørelsen af udtrækkene har til formål at give virksomheder m.fl. indsigt i, hvordan tilsynsmyndighederne fortolker IFRS på forskellige områder med henblik på at sikre ensartede fortolkninger på tværs af EU.

De emner, der er omfattet af 22. batch, dækker perioden fra august 2016 til juli 2017, og er opsummeret i notat til download, mens selve udtrækket findes her.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Jan Peter Larsen.

Opsummering af afgørelser i 22nd Extract from the EECS's Database of Enforcement
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('